Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/21 του 201ΚΕΦΑ για τη Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Γενική Επισκευή (overhaul) τριών (3) τεμαχίων υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35), CPV: 50000000-5.

Αφορά επανάληψη του διαγωνισμού Δ.76/20

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 10/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/02/2021