Χάρτης Ιστότοπου (Sitemap)

1. Ενεργοί Διαγωνισμοί (Αρχική Σελίδα)

Περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών.

2. Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Περιλαμβάνει όλους τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα πλατφόρμα.

3. Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Περιλαμβάνει διαγωνισμούς των Μονάδων της ΠΑ που έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια. Το περιεχόμενο της σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα μέσω υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

4. Στατιστικά

Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία που αφορούν στους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα πλατφόρμα.