Χάρτης Ιστότοπου (Sitemap)

1. Ενεργοί Διαγωνισμοί (Αρχική Σελίδα)

Περιλαμβάνει τις αναρτήσεις (προκηρύξεις – διαγωνισμούς – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών ή η ημερομηνία απο-ανάρτησης.

2. Όλοι οι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Περιλαμβάνει το σύνολο των αναρτήσεων (προκηρύξεις – διαγωνισμοί – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

3. Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service).

4. Στατιστικά

Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία αναρτήσεων (προκηρύξεις – διαγωνισμοί – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.