Χάρτης Ιστότοπου (Sitemap)

1. Ενεργοί Διαγωνισμοί (Αρχική Σελίδα)

Περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα από Μονάδες της ΠΑ και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών.

2. Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Περιλαμβάνει το σύνολο των διαγωνισμών που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα από Μονάδες της ΠΑ.

3. Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Περιλαμβάνει διαγωνισμούς (περιλήψεις διακηρύξεων) των Μονάδων της ΠΑ που έχουν αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service).

4. Στατιστικά

Περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία διαγωνισμών που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.