Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η σελίδα περιλαμβάνει όλους τους διαγωνισμούς (ενεργοί – ανενεργοί) που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 11/08/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 109.194,40 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 135.401,06€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ. 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/22) για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΓΥ56-Ω1Χ

Αναρτήθηκε στις 10/08/2022

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251ΓΝΑ, με σκοπό την υπογραφή σύμβασης, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 350.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 434.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/22) για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ:ΨΓΥ56-Ω1Χ"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης Πληροφοριακού Συστήματος HIS και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος LIS του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 09/08/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης Πληροφοριακού Συστήματος HIS και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος LIS του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 50.764,63 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 62.948,14 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/22 του 251 ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης Πληροφοριακού Συστήματος HIS και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος LIS του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 65/2022 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Θερινών Ολόσωμων Φορμών Εργασίας Τεχνικού Προσωπικού – ΑΔΑ: 6Υ346-Ν25

Αναρτήθηκε στις 09/08/2022

H 115ΠΜ προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού διάρκειας έξι (6) μηνών για την προμήθεια τετρακοσίων ενενήντα (490) θερινών ολόσωμων φορμών εργασίας Τεχνικού Προσωπικού της Μονάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 18.145,16€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή 22.500,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ :  6Υ346-Ν25 ΠΕΕ 65-2022 … Διαβάστε περισσότερα "Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 65/2022 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Θερινών Ολόσωμων Φορμών Εργασίας Τεχνικού Προσωπικού – ΑΔΑ: 6Υ346-Ν25"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 08/08/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 97.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 120.528,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ. 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Εφεστρίδων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 36/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 41/22) για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά, εντός αυτών και αντιστρόφως -ΑΔΑ:9ΟΖ66-Ν6Σ

Αναρτήθηκε στις 08/08/2022

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία , με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά, εντός αυτών και αντιστρόφως, συνολικής προϋπολογισθείσας … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 41/22) για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά, εντός αυτών και αντιστρόφως -ΑΔΑ:9ΟΖ66-Ν6Σ"

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», ευθύνης 133 ΣΜ.

Αναρτήθηκε στις 08/08/2022

Ανακοινώνεται ότι την 06.09.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», (κτίριο ραδιοφωνικού σταθμού της πρώην Αμερικάνικης βάσης Γουρνών και του περιβάλλοντος χώρου), για κάθε νόμιμη χρήση, … Διαβάστε περισσότερα "Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση «Έκτασης Περιοχής Κοκκίνη Χάνι», ευθύνης 133 ΣΜ."

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 190925 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)

Αναρτήθηκε στις 04/08/2022

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 190925 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 40/22) για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415(ΑΔΑ:ΨΘΠΔ6-ΥΛΓ)

Αναρτήθηκε στις 04/08/2022

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415. συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  ποσού 1.784.361,32 € (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 40/22) για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415(ΑΔΑ:ΨΘΠΔ6-ΥΛΓ)"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 34/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 03/08/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 352.538,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  373.690,28 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%. 3. Δ.34_22 Προμήθεια … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 34/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"