Όλοι οι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει το σύνολο των αναρτήσεων (προκηρύξεις – διαγωνισμοί – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 25/09/2023

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 190.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 29/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Υλικών με Τοποθέτηση για την Επισκευή και Συντήρηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 20/09/2023

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 213.750,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή 226.575,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ 06%. 3_ Δ_ 21_23 Προμήθεια … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 19/09/2023

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 52.250,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 64.790,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ΦΠΑ … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Δύο (2) Παλαιών Ενδοσκοπίων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 19/09/2023

Tο 251 ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Δύο (2) Παλαιών Ενδοσκοπίων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  45.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή 55.800,00 € συμπεριλαμβανομένων των … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 26/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Δύο (2) Παλαιών Ενδοσκοπίων για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 18/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΔΑΕ (ΑΔΑ: 66ΓΤ6-ΣΤ0)

Αναρτήθηκε στις 18/09/2023

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΔΑΕ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (148.200,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 66ΓΤ6-ΣΤ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 18/23 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Οχημάτων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΔΑΕ (ΑΔΑ: 66ΓΤ6-ΣΤ0)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 18/23) για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Μικρά Φορτηγά) (Ο/Ν 233173) και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης, (O/N 233176).– ΑΔΑ : 9ΠΛΘ6-Β8Π

Αναρτήθηκε στις 15/09/2023

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Μικρά Φορτηγά) (Ο/Ν 233173) και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης, (O/N 233176) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 70.080,00 €, χωρίς ΦΠΑ και 86.899,20€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%). Αναρτήθηκε … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 18/23) για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων (Μικρά Φορτηγά) (Ο/Ν 233173) και Μηχανήματος Συλλογής Υλικών Ηλεκτρικής Κίνησης και Ανύψωσης, (O/N 233176).– ΑΔΑ : 9ΠΛΘ6-Β8Π"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 28/23) για την Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678- ΑΔΑ:ΨΕΣΥ6-Α3Π

Αναρτήθηκε στις 15/09/2023

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης χρονικής διάρκειας τεσσάρων  (4) ετών  για την Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678 συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.314.000,00€ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,2476%, απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, σύμφωνα … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 28/23) για την Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678- ΑΔΑ:ΨΕΣΥ6-Α3Π"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 116ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.01/23) για την Προμήθεια Νέων Πυροσβεστήρων Μονάδων ΑΤΑ

Αναρτήθηκε στις 13/09/2023

Η 116 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια 850 πυροσβεστήρων διαφόρων τύπων, για την κάλυψη αναγκών Μονάδων ΑΤΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 68.138,40, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 84.491,62€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. Αναρτήθηκε σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ6ΩΣ6-1Α5 … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 116ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.01/23) για την Προμήθεια Νέων Πυροσβεστήρων Μονάδων ΑΤΑ"

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’ αριθμ. 29/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Αναβάθμιση και Εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S)

Αναρτήθηκε στις 13/09/2023

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνσιμό σε ευρώ (€) με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11 όπως ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την “Αναβάθμιση και Εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S)”. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’ αριθμ. 29/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Αναβάθμιση και Εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S)"

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 30/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών (ΓΕ) Ανασχετήρων PORTARREST P-IV500 S-8

Αναρτήθηκε στις 11/09/2023

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό σε ευρώ (€)  με την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11 όπως ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών (ΓΕ) Ανασχετήρων PORTARREST P-IV500 S-8». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 30/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών (ΓΕ) Ανασχετήρων PORTARREST P-IV500 S-8"