Αναρτημένοι Διαγωνισμοί (Ενεργοί – Ανενεργοί)

Η σελίδα περιλαμβάνει όλους τους διαγωνισμούς (ενεργοί – ανενεργοί) που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 25/01/2022

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 97.200,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  120.528,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%. … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 2/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Εφεστρίδων Μίας (1) Χρήσης Αδιάβροχες για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου

Αναρτήθηκε στις 24/01/2022

Ανακοινώνεται ότι την 07.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής … Διαβάστε περισσότερα "Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 02/22) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 – ΑΔΑ : 6Μ336-989

Αναρτήθηκε στις 18/01/2022

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 22.536.173,01€ (είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και ενός λεπτού) χωρίς κρατήσεις … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 02/22) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 – ΑΔΑ : 6Μ336-989"

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185506 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε)

Αναρτήθηκε στις 18/01/2022

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185506 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε)"

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185514 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ- 100Ε)

Αναρτήθηκε στις 18/01/2022

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185514 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ- 100Ε)"

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184093 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ – ΕΝΑΑΑΜ) στον Ναύσταθμο Κρήτης» (Κ-487Ε)

Αναρτήθηκε στις 14/01/2022

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184093 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ – ΕΝΑΑΑΜ) στον Ναύσταθμο Κρήτης» (Κ-487Ε)"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ : 619Η6-ΖΧΕ

Αναρτήθηκε στις 14/01/2022

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 9.796.993,00 € (εννιά εκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τριών ευρώ) χωρίς κρατήσεις ή 10.412.114,00 € … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ : 619Η6-ΖΧΕ"

Δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 240 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου και 1.325 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του 3ου ΠΕΚ.

Αναρτήθηκε στις 28/12/2021

Ανακοινώνεται ότι την 17.01.2022 ημέρα Δευτέρα, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 111 ΠΜ (Αγχίαλος Βόλου), δύο δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση : α. 240 ελαιοδένδρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου (Ωρα Δγσμού 11:00), για χρονικό διάστημα από 01.02.2022 μέχρι 31.01.2026 … Διαβάστε περισσότερα "Δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 240 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου και 1.325 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του 3ου ΠΕΚ."

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 70/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Αναρτήθηκε στις 27/12/2021

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 233.941,60 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  247.978,10 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%. Δ.70_21 Προμήθεια ΦΙ … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 70/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας"

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 72/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της ΠΑ – ΑΔΑ : Ψ03Ξ6-Ω1Η

Αναρτήθηκε στις 24/12/2021

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις … Διαβάστε περισσότερα "Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 72/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της ΠΑ – ΑΔΑ : Ψ03Ξ6-Ω1Η"