Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

* Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από το πρόγραμμα Δι@ύγεια μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος διαγωνισμών στο πρόγραμμα Δι@ύγεια: 327 - Τελευταία ενημέρωση: 22/06/2021, 10:50

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
122/06/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑΩΦ0Θ6-Ψ1ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
218/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προμήθειας Ελαστικών Υπ΄ Αριθμ. 01/2021)6ΗΓΡ6-Φ0ΥΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
318/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.38/21) για την Προμήθεια Ενός (1) Προβολικού Μηχανήματος Τεχνολογίας LASER και Μίας (1) Πλήρους Μικροφωνικής – Ακουστικής Εγκατάστασης για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨΥ5Ν6-ΓΦΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
418/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-02/2021)681Υ6-Β1ΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
517/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)]95Α46-ΟΔΗΓΕΑ/ΑΤΑ
617/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-01/2021)ΨΨ5Ο6-ΔΒΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
716/06/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 10/21 για την Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων Καφέ95Γ46-Α50ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
816/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) υπ΄ Αριθμ. 02/2021]Ψ4Ω96-ΜΛΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
916/06/2021∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 09/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜ6Ω6Λ6-ΤΨΨΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
1016/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.45/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες Αγγειογραφίας, Θηκάρια) για Κάλυψη Αναγκών της Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑΨΡ8Η6-Ι0ΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
1115/06/2021Τροποποίησης/Διευκρίνισης επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. Δ.01/21 για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Δομημένης Καλωδίωσης6ΨΑΜ6-ΚΣΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
1215/06/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ Β-01-21603Β6-ΧΟΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
1315/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/21 για την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT - AVIONICS6Ν3Χ6-ΠΚ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
1414/06/2021Διενέργεια Μίνι Διαγωνισμού (Call-Off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 47/17 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Αναλωσίμου Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ και του 201 ΚΕΦΑΨ1Κ66-ΖΥΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1511/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/2021) για την αποθήκευση ειδών Ε-ξοπλισμού Οικίσκων στο Πλαίσιο Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προ-σφυγικής Κρίσης, συνολικού καταλαμβανόμενου χώρου πεντακοσίων εβδομήντα (570) τετραγωνικών μέτρων, σε αποθηκευτικό χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα ΘεσσαλονίκηςΨ6ΖΣ6-ΤΤΦΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
1611/06/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 1/219Κ0Ρ6-2ΨΡΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
1711/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨΘΣΝ6-2ΔΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
1810/06/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.Α9Ε8Η6-ΣΗΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1908/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ 07/21) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ92ΝΚ6-ΦΣΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
2008/06/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ΠρομήθειεςΨΦΝΛ6-ΣΡ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
2107/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ αρίθμ. 03/21 Ανάδειξης Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση- Αποκομιδή Ξυλείας στην 112ΠΜ94ΙΧ6-ΤΚΓΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
2207/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄Αριθμ. 01/2021)ΨΝ1Δ6-ΑΩΞΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2307/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 01/2021/ΚΕΑ]64Ψ86-698ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
2404/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 06/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Τροφοδοσίας)62ΖΓ6-ΜΑΤΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
2504/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.42/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΩΓΒΥ6-ΒΔΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
2604/06/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της Σ.Π. 007Λ/20 για την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (2.007Λ/ΑΣΔΥΣ/20)ΨΕ8Π6-0Ε2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2704/06/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.03/21 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών,για κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας.ΩΘΒ26-Π2ΚΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
2804/06/2021∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 08/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜΩΝΓΜ6-Δ5ΝΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
2904/06/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.04/21 για την προμήθεια Αναψυκτικών και Χυμών, για κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας.635Π6-Θ94ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
3002/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.44/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Γραμμή Σύνδεσης Εγχυτή & ΣΕΤ Συρίγγων Σκιαγρ/κού Ορού Εγχυτή) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑΨ67Π6-ΣΤ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
3101/06/2021Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 10/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20) (Τροποποίηση Τεχνικής Προδιαγραφής Διακήρυξης)ΩΗ2Μ6-Ι9ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
3221/05/2021Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 10/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΩΞΗΞ6-Ε33ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
3301/06/2021Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης Δ.10/216ΩΩΩ6-ΒΚΛΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
3431/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για τη Σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο Προμήθειας Καθισμάτων Εργασίας ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ και Υποστηριζόμενων ΜονάδωνΨΖΝΣ6-ΤΟΑΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
3531/05/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Pedestal της Κεραίας Radar Καιρού RDR-750S]ΨΞΛ96-0ΜΨΓΕΑ/ΑΤΑ
3631/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.06/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής – Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ6ΚΦ36-69ΔΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
3731/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-4156ΧΓ36-5ΜΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3831/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 38/2021) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «AXLE», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021)ΨΞΚ66-ΔΛΟΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
3931/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.34/21 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Συνεργατικής Επιτήρησης δια Πολυπλευρισμού (MLAT/WAM) για Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στα Α/Δ Καλαμάτας και Ν.Αγχιάλου6Τ366-ΤΞ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4031/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.33/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ενός (1) Αεροσκάφους (Flight Inspection Aircraft - FIA) με εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS), προκειμένου να διενεργούνται πτήσεις Από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection) των Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε Α/Δ της Ελληνικής ΕπικράτειαςΨ1ΖΝ6-ΧΚΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4128/05/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΣΚΥ96Α96-Ψ3ΑΓΕΑ/ΔΑΕ/128ΣΕΤΗ
4228/05/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Έργα Υποδομής στο Α/Δ Αράξου» (ΑΡ-232Ν)6ΠΕΩ6-0ΦΒΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
4328/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/21 για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ.Ψ6Υ66-7ΕΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4428/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.41/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑΨΨΗΦ6-8Χ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
4528/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/2021) για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «DC PROBE CAPACIMETER», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού για Α/Φ C-27J (O/N 203397)63ΦΑ6-ΕΨ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
4627/05/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)ΩΚ3Η6-5Α7ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
4727/05/2021Δ.01_21 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟ: 59.307,00 ΕΥΡΩ ΑΛΕ: 4940289899 ΕΦ: 1011204 ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜΨΕΘΣ6-ΣΧΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
4827/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 36/2021) για την Προμήθεια Υλικών «CAD/PAD», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415, Ε/Π SUPER PUMA και Ε/Π AB-2059ΣΙΑ6-ΚΣ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
4927/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.35/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TAIL ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N 20EC50)Ω3Ε56-0ΩΜΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5027/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 33/2021) για την Επισκευή (Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «SERVO CONTROL LRU1», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π (O/N 21EC02)ΨΤ1Δ6-ΧΙΕΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5126/05/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 07/21 για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά - Αλιεύµατα - Πίτσες) προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας (114ΠΜ)9Θ1Σ6-39ΚΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
5226/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.39/21) για την Προμήθεια Πλήρους ΩΡΛ Εξεταστικής Μονάδας για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ48Α6-2Λ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
5326/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 24/21 για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου GE REVOLUTION CT ES του 251 ΓΝΑ.6ΘΗΥ6-ΕΝΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5426/05/2021Α Π Ο Φ Α Σ Η «Εντολή ∆ηµοπράτησης και Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου: «Αναβάθµιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 110ΠΜ και 350ΠKB» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-21-01)ΩΔΩΟ6-ΕΔΣΓΕΑ/ΑΤΑ
5525/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 34/2021) για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «PROPELLER», Συγκροτήματος «PROPELLERS (61)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N 213201)Ψ5ΣΑ6-2Ξ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5625/05/2021Διακήρυξη Διαπραγματεύσεων 01/21 για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου της 111 ΠΜ9ΓΚΤ6-Γ66ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
5724/05/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 08/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΨ0516-87ΡΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
5825/05/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 09/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΨΛ7Η6-ΩΝΨΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
5925/05/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΔΑΚ – Μ.ΑΤΑ)]6ΜΥ06-ΝΣΜΓΕΑ/ΑΤΑ
6024/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «MAIN ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N 21EC28)Ω19Θ6-Ν4ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6124/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ ΑνδραβίδαςΨΝΡΚ6-1Ο8ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
6224/05/2021ΑΠΟΦΑΣΗ «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου: «Συντήρηση - Ανακατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού Διασποράς 116ΠΜ» (116ΠΜ-21-01)9Ψ406-ΙΩΡΓΕΑ/ΑΤΑ
6324/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 62/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη Στρατιωτικών Αφων – Ε/Π65Γ36-ΦΣΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6420/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.25/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ)6ΖΗΧ6-9ΕΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6520/05/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 06/21 για την Προµήθεια Ενός (1) Πετρελαιοκίνητου Ανυψωτικού Περονοφόρου Οχήµατος, για Κάλυψη Αναγκών της ΠτέρυγαςΨΛΕΗ6-ΤΛΡΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
6619/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Γερανού με Αριθμό Διακήρυξης 06/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αγκύρωση Πλωτού Στόχου Πεδίου Βολής Παλαιοχωρίου στην 117ΠΜ» (ΑΕΕ: 05/20)ΩΙΦ36-991ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
6719/05/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/21 για την Περιοδική Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μ.ΓΕΑ και Υποστηριζόμενων Μονάδων Έτους 2021ΨΘΛ56-ΘΡΛΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
6819/05/2021Απόφαση Διενέργειας Προμήθειας Ωνίων για Κάλυψη Απαιτήσεων του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών 135 ΣΜΨ3ΟΘ6-ΠΓΛΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
6917/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/21) για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών (ΑΚΜ) προς Κάλυψη Αναγκών Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας920Β6-3Τ0ΓΕΑ/ΔΑΕ
7014/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.27/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς του 251 ΓΝΑΩΧΦ26-ΒΛ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7112/05/2021Απόφαση Τροποποίησης της (Δ.01/21) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνι-σμού για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για την κάλυψη αναγκών της 135ΣΜ6ΥΥ66-9ΛΖΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
7212/05/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΨΕ2Δ6-ΕΦΕΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
7312/05/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 05/2021 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Οικίσκων]ΨΕ1Δ6-Ν9ΥΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
7410/05/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2197426-ΖΣΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
7510/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Νωπών Παρασκευασμάτων από Κρέας Πουλερικών προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μ.ΓΕΑ96ΙΘ6-ΞΙ7ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
7610/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.9/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεατικών Παρασκευασμάτων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μ.ΓΕΑ96Π46-5Κ4ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
7710/05/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε)ΩΚ7Υ6-ΒΛΥΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
7807/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Ελαιόλαδου προς Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ6ΕΠΙ6-ΑΒ0ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
7907/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 23/21 για την Προμήθεια Ειδών «Πουλόβερ Τύπου Ζιβάγκο, Προσόψια, Πιτζάμες Χειμερινές».ΨΛΥΖ6-ΒΨΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8005/05/2021Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΔΕ.3/21) για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Διαχείρισης Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ6ΠΙΝ6-Ο7ΣΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
8129/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 26/21 της ΥΠ/ΠΑ για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ.ΩΣΣΧ6-Κ17ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8228/04/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ9ΑΡΛ6-ΒΗ7ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
8328/04/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 04/2021 για την Εργασία Συντήρησης των Πεδίων και των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης των Υποσταθμών της ΜονάδοςΨ96Α6-Π5ΗΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
8428/04/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 08/21 για την Περιοδική Προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένων Ξερών Κρεμμυδιών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος 117ΠΜΩΦΞΔ6-Μ2ΛΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
8528/04/2021Απόφαση «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Κατασκευή Περίφραξης στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-01)ΩΝΚΗ6-Υ22ΓΕΑ/ΑΤΑ
8627/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 16/20 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6ΤΙΙ6-Ξ1ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8727/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 35/17 Συμφωνίας – Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την κατάρτιση της 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας στα Α/Φ VIP της ΠΑ στο Α/Δ Ελευσίνας65ΘΣ6-ΓΜΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8827/04/2021Διενέργεια Μίνι Διαγωνισμού (Call-Off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 12/18 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Αναλωσίμου Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ66ΞΖ6-4Κ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8926/04/2021Απόφαση ∆ιενέργειας Προµήθειας Ωνίων για Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωµατικών και Τροφοδοσίας 135 ΣΜ6ΒΔΨ6-ΔΡΖΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
9026/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρέατων-Πουλερικών προς Κάλυψη ΜονάδοςΨΦΗΟ6-ΦΞ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
9126/04/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Νέου Πυροσβεστικού Σταθμού στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-174Ν)ΩΓ2Ω6-ΒΣΟΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
9226/04/2021Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/21 για την Περιοδική Συντήρηση - Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου, Φρεατίων και Λιποσυλλεκτών ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ6Ω176-63ΧΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
9326/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/2021) για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων ΜονάδωνΨΗΘΑ6-7Χ2ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
9423/04/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣΨΡ2Ι6-ΡΚΚΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
9523/04/2021∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.4/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του ΚΕ∆Α/ΣΚΩΘΤΝ6-9Χ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
9622/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/2021) για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ, Servers, Οθόνες, Εκτυπωτές και Περιφερειακά Υλικά) Έτους 2021, προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων6ΒΛ46-ΥΘ6ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
9722/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 14/21 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Γενική Επισκευή (Overhaul) Πέντε (5) Α/Κ Τ-6Α, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6-Α»ΨΜΡΚ6-ΤΥΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9820/04/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 05/21 για την Παροχή Υπηρεσιών Αποθήκευσης Ειδών Εξοπλισµού Οικίσκων, σε Κατάλληλο Αποθηκευτικό Χώρο στη Νήσο Σάµο, στο πλαίσιο Συνδροµής του ΥΠΕΘΑ στη ∆ιαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης9ΙΜΛ6-7ΡΜΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
9920/04/2021∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 04/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜΨΖΖΚ6-1ΗΩΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
10020/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 25/2021) για την Προμήθεια Υδραυλικού Υγρού «HYDRAULIC FLUID, FIRE RES», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213044)9Η3Μ6-ΜΜΩΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
10120/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ6ΛΓΓ6-04ΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
10220/04/2021∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.3/21) για την Προµήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του ΚΕ∆Α/ΣΚ6ΜΠΨ6-ΜΗ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
10319/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 21/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων6ΗΥ66-97ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10419/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 133ΣΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2021 ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 150 ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΨΙ9Ν6-8ΑΒΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
10516/04/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Νο 02/2021ΩΣΓΣ6-81ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10615/04/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)]9ΣΞΛ6-ΣΚ6ΓΕΑ/ΑΤΑ
10715/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.36/21) για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Διενέργειας Υπερήχων για Κάλυψη Αναγκών Γρ.Αεροδιακομιδών του 251ΓΝΑ6ΡΔΧ6-ΛΨΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
10815/04/2021Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Διαμόρφωση Λέσχης Σμηνιτών της 128ΣΕΤΗ σε Οικήματα Αγάμων» (ΚΑ-100Ε)ΩΑΛΝ6-Φ5ΥΓΕΑ/ΔΑΕ
10915/04/2021Απόφαση «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση Δωματίων Ορόφου του Πρώην Κτηρίου ΣΥΔ στο Α/Δ ΣΕΔΕΣ» (350ΠΚΒ-21-01)ΩΧΣ06-ΥΟΣΓΕΑ/ΑΤΑ
11015/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.35/21) για την Προμήθεια Γαζών Αιμοστατικών 10x20 (Surgicel) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΨΚΗ36-8ΣΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
11114/04/2021“Διευκρίνιση επί Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. Δ.5/21 για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ”6ΤΠ56-4ΕΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
11214/04/2021Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Κατασκευή Γυμναστηρίου ΣΜΥΑ» (Τ-115Ε)62ΧΖ6-ΥΟΨΓΕΑ/ΔΑΕ
11314/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.29/21) για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ6Θ7Ρ6-ΗΙΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
11413/04/2021Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ & ΔΑΚ)]ΨΓΕΘ6-ΑΩΞΓΕΑ/ΑΤΑ
11513/04/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 05/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΩΤΣ16-ΣΘ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
11613/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04.1/21 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 350ΠΚΒΨΕΖ06-ΛΦΖΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
11713/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Προμήθεια Νωπών Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Πουλερικών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΣΚ6ΓΖΦ6-ΡΕ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
11813/04/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝΩΗ156-ΔΘΙΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
11913/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών Μπακαλικής για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ62ΑΒ6-9ΩΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
12013/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/21) για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩ0066-90ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
12112/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΣΚ6ΤΒ96-4ΜΡΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
12212/04/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/21 νια την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου Tης 111 ΠΜ.ΩΓΩΠ6-Θ26ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
12312/04/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ.12/21 [Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής Εκσκαφέας)]ΨΥΟΗ6-ΠΜΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12409/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/21) για την Προμήθεια Βιοδιασπώμενων Σκευών και ειδών Συσκευασίας Τροφίμων για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΨ4ΝΘ6-91ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
12509/04/2021Ματαίωση Αποτελεσμάτων - Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-διαφέροντος της 120ΠΕΑ για την Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών Νέου Κτηρίου Μ.Μ .ΨΤ2Χ6-47ΛΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
12609/04/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Νο 01/21 .Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς σε ένα στάδιο, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών για κάλυψη αναγκών Μονάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ΩΧ9Μ6-Υ7ΡΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
12709/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/2021) για την Προμήθεια Λαδιού Λίπανσης, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104)ΩΔΕΛ6-89ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
12809/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/ΖΨ0ΠΠ6-ΛΙΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
12909/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/21 (Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ)6ΧΓΙ6-ΠΨΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13008/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «ALTIMETER», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05)68Ε26-ΒΤΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13108/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «EFIS DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 20EG11)ΩΥΕΘ6-ΜΦΣΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13208/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 29/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08)6ΧΚΣ6-ΘΑΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13308/04/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 11/21 για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφων C–27J»64ΙΙ6-ΗΛΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13406/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 01/2021 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9ΛΩΩ6-ΘΦ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
13506/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/21) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩΤΚΚ6-ΠΓ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
13606/04/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών & Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών ΜονάδοςΩ3ΝΜ6-ΖΚΜΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
13706/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call off) επί της 01/21 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφών C–27J»ΩΘΥΛ6-ΥΦ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13805/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΩΘΥ56-Δ9ΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
13902/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 350ΠΚΒ98ΗΠ6-ΤΤΡΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
14002/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος6ΥΓΩ6-ΙΝΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14101/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/2021) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TRANSDUCER LIFT», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 213058)Ω1ΤΔ6-Ψ90ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
14231/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE : RILPIVIRINE: TENOFOVIR ALAFENAMIDE F.C. TAB (200+25+25) MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ9ΛΑΟ6-ΑΕ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14331/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/21) για την Προμήθεια Συσκευής Ελέγχου και Εξαγωγής Δεδομένων (Test & Data Extractor Unit - TDEU) Ψηφιακών Ενισχυτών Θερμοκρασιών (Digital Temperature Control Amplifier - DTCA) Α/Κ J79-17EΨΝΧΨ6-ΔΔΜΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
14431/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΩΣΞΡ6-ΟΦ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14531/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.33/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρική Συσκευή) για Κάλυψη Αναγκών της ΜΕΘ του 251ΓΝΑΩ8Β46-ΨΙΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
14631/03/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου (Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν)Ψ3ΒΛ6-Κ20ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
14730/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)ΩΚΣΩ6-7ΡΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14829/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩ0ΩΡ6-ΒΨΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
14929/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Κρέατος για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ69ΛΞ6-ΩΨΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
15029/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.22/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου (Υλικά Ουρολογίας) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6ΕΖ16-1Φ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15124/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.24/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Γραμμή Σύνδεσης Εγχυτή & ΣΕΤ Συρίγγων Σκιαγρ/κού Ορού Εγχυτή) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑΩ3ΦΔ6-ΦΒΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
15224/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.25/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Αιμοκαλλιέργειες) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨΣ4Ψ6-6Ρ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15324/03/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (114ΠΜΨΨ4Δ6-Η3ΥΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
15423/03/2021Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 05/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)62ΡΞ6-Ζ9ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
15523/03/2021Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 04/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΡΩ2Γ6-ΥΦΦΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
15623/03/2021Απόφαση Ματαίωσης του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) και του Επαναληπτικού αυτού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ ΛάρισαςΩΣΓ16-6Ρ8ΓΕΑ/ΑΤΑ
15723/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/21) για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Κίτρινα και Κόκκινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ9ΒΚ26-Κ2ΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
15823/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 120 ΠΕΑ για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Χρωστηρίου ΑΦΩΝ Τ-6Α (Θέρμανσης-Κλιματισμού-Εξαερισμού –Αυτοματισμού).Ψ7Θ06-ΘΑΚΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
15923/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.05/21) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Ανδραβίδας6ΥΗΖ6-ΩΤΠΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
16023/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/21 για την Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο.6ΜΘΕ6-Ο6ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16122/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Μπλούζες Χειρουργείου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6Θ0Σ6-ΡΛΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
16222/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/21 για τη Σύναψη Συμφωνητικού Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιχρισμάτων, Μονώσεων Και Χρώσεως Δεκαεννέα (19) Οικημάτων Της Περιοχής «Β» του ΚΕΔΑ/ΖΨ0ΓΚ6-Δ62ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
16322/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας CASPOFUNGIN ACETATE PD. C. SO. IN 50MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨΠ1Δ6-ΘΥΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
16422/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.27/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας SECUKINUMAB IN. SO. PF. P 150 MG/ML για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ60Τ86-Ο90ΓΕΑ/251ΓΝΑ
16519/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Μηχανημάτων με Αριθμό Διακήρυξης 03/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Κατασκευή Περιμετρικής Τάφρου Απορροής στο Α/Δ Λαμίας» (ΑΕΕ: 03/21)65Υ36-Κ09ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
16619/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-ff) επί των 43/17.1-7 Συμφωνιών – Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ6Β7Ω6-46ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16719/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 94/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΨΨΘΥ6-765ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16819/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.21/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Χειρουργείου (Σάκων Περισυλλογής & Παρασκευάσματος) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ615Φ6-ΑΨ6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
16919/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σεντόνια και Σετ Ιματισμού για Κάλυψη Αναγκών Χειρουργείου του 251ΓΝΑΩΣ5Ι6-2ΞΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
17019/03/2021Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Αναβάθμιση Γηπέδων Αθλοπαιδιών ΣΜΥΑ» (Τ-111Π)Ψ3ΚΤ6-ΩΝΠΓΕΑ/ΔΑΕ
17119/03/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης της Μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν).6ΡΣΒ6-ΧΨΝΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
17218/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 120 ΠΕΑ για την Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών Νέου Κτηρίου Μ.Μ ,για κάλυψη αναγκών της.915Γ6-97ΓΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
17318/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού ( call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 34/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6Κ2Ο6-ΕΩ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17418/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του ΚΕΔΑ/ΖΩΜ7Λ6-ΕΛΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
17518/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού ( call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 40/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΩΥΓΤ6-ΥΜΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17617/03/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 01/21 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ6Ι6Α6-ΨΞΔΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
17716/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/21 για την Περιοδική Συντήρηση - Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου, Φρεατίων και Λιποσυλλεκτών ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑΕ12Η6-Γ3ΣΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
17816/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «PNEUMATIC (36)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203503)9ΑΓΗ6-2ΥΗΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
17916/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Περιοδική Προμήθεια Κατεψυγμένων Τροφίμων προς Κάλυψη ΜονάδοςΨΒΚΦ6-Μ74ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
18012/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Προμήθεια Επίπλων της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας97ΠΣ6-ΝΟΙΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
18112/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.16/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας PERTUZUMAB C/S. SOL. IN 420 MG/VIAL (30 MG/ML) για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ2Θ66-2ΝΛΓΕΑ/251ΓΝΑ
18212/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.24/2021) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «PENTAND 1 1/8΄΄ 154 FIT», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213029)Ψ1ΚΔ6-ΚΓΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18312/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων του 251ΓΝΑ6ΜΜΑ6-ΟΗΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
18412/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 23/2021) για την Προμήθεια Δώδεκα (12) Τεμαχίων Υλικού «OVER KIT», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213030)ΩΙΨΗ6-ΘΥ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18512/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 22/2021) για την Προμήθεια Σαράντα Οκτώ (48) Τεμαχίων Υλικού «BUNGEE ASSY», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213031)69ΞΣ6-Π8ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18612/03/2021Διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Power Plant Κατηγορία 1630-6685, για Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203273)ΨΞΜΣ6-72ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18712/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.21/2021) για την Προμήθεια Υλικών «EGRESS», Συγκροτήματος «ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 213005)ΨΚΠΤ6-ΔΛΖΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18811/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών Προς Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας (114ΠΜ)ΩΔ586-ΒΩ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
18910/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 15/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας(ΣΙ-ΣΜΥΑ-123 ΣΤΕ) και του 2ου ΑΚΕ.ΨΣ4Γ6-ΝΥ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19010/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Βελόνα, Τροκάρ) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ6ΠΓΚ6-Η7ΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
19110/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.23/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ενδοσκοπικοί Κοπτοράπτες) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΨ7836-ΖΨΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
19210/03/2021Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Fire Protection (26), Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203274)6ΚΙ66-Κ2ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
19309/03/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 03/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΩΘΔΑ6-13ΔΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
19409/03/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας]9ΔΟΩ6-ΠΟΦΓΕΑ/ΑΤΑ
19509/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής Εκσκαφέας) προς κάλυψη Αναγκών ΠΑΩΗΑ96-7ΘΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19609/03/2021Προμήθεια Υλικών «LEAD ASSY – HIGH TENSION», Συγκροτήματος «AIRBORNE AUXILIARY POWER (49)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203380)6Ν9Ε6-0Φ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
19709/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «NACELLES/PYLONS (54)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203495)ΨΩΜΡ6-36ΣΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
19809/03/2021Προμήθεια Υλικού «BOTTLE ASSY», Συγκροτήματος «LANDING GEAR» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 213065)6ΦΑΚ6-ΤΣΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
19909/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 16/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 213048)ΨΩΡΒ6-3ΦΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
20008/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 11/21 με τίτλο «Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J». (Υπολειπόμενα Υλικά που δεν κατακυρώθηκαν από Δ.29/19)Ψ86Β6-0ΛΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20108/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Ημιφορτηγών Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) (Pick Up) 4x4, Κυβισμού έως 2.400cc, Ωφέλιμου Φορτίου 600 Κιλά έως 1,5 ΤόνοΩ0846-ΞΞ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20208/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/21) για την Παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για Κάλυψη Αναγκών Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του 251ΓΝΑ9ΞΔ06-ΡΙ6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
20308/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 17/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο και της 17/19.1 Τροποποιητικής αυτής της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια «Διασήμων Παρασήμων – Μεταλλίων - Διαμνημονεύσεων»6Π2Ι6-4Υ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20408/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 57/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Προμήθεια Ραδιοβολίδων ΕΜΥ»ΨΦΣΩ6-ΣΨΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20505/03/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜ621Π6-ΦΕ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
20604/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 05/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής (Παντοπωλείου) πλην φρέσκων οπωροκηπευτικών - ελαιόλαδου - είδη αρτοποιείου - είδη κρεοπωλείου για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΨΜΥΕ6-034ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
20725/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 02/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΕΚ8Κ6-8ΩΧΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
20825/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 01/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΕΡ026-ΛΣΣΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
20903/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/2021) για την Προμήθεια Υλικών «CAD/PAD», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415, Ε/Π SUPER PUMA και Ε/Π AB-2056Α5Δ6-Λ1ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
21003/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 13/21 για την Προμήθεια (8) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας και Τριών (3) Μικρολεωφορείων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ60ΖΕ6-Ρ8ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21102/03/2021Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Προμήθεια ΚαφέΨΕΟ86-ΖΕΧΓΕΑ/ΔΑΕ/128ΣΕΤΗ
21202/03/2021Απόφαση Διενέργειας Προμήθειας Καφέ για Κάλυψη Απαιτήσεων Κεντρικού Κυλικείου 128 ΣΕΤΗΨΗΞ26-ΕΨΩΓΕΑ/ΔΑΕ/128ΣΕΤΗ
21301/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 01/21 για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για Ανάγκες της 116ΠΜ.6ΠΤΤ6-ΓΟΔΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
21401/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052)6ΙΜ36-ΝΑ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
21526/02/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/21 για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους ΧώρουςΩΖΤΠ6-ΑΙΒΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
21626/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βόειο/Μόσχου – Χοιρινά) - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/ΡΨΘΧ86-9ΝΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΑΑ ΡΟΔΟΥ
21726/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 97/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)6ΥΖΛ6-ΖΙΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21826/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 22/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Είδους «Ξίφος με Θύσανο Πλήρες»ΨΜΙ46-ΛΜΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21926/02/2021Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης - Μετάθεσης Διαγωνισμού Δ. 1/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ ΕλευσίναςΩΥΨΔ6-6ΤΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22026/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 2/21 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών - Φρούτων & Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας Προς Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας (ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ)ΨΤΡΥ6-2ΩΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΑΑ ΡΟΔΟΥ
22125/02/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων για την 135ΣΜ]ΨΤ4Τ6-ΜΡΙΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
22225/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «ENGINE FUEL CONTROL (73)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203507)6ΣΡΤ6-ΡΗΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
22325/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2021) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «STARTER», Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213011)Ψ1ΠΩ6-ΠΘΧΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
22425/02/2021Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών – Κατασκευών [Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052) - Δ.08/21]ΨΞΕΤ6-2ΧΒΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
22525/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/21 για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό)6ΑΤ66-43ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22625/02/2021ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Α/Δ Ακτίου» (ΑΚΤΙΟ-20-02)6ΒΝΞ6-ΠΜ2ΓΕΑ/ΑΤΑ
22725/02/2021ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01)6ΦΛΠ6-ΡΝΒΓΕΑ/ΑΤΑ
22824/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60 (MIL-L-22851D, J1899)ΕΟΩ46-Σ2ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
22924/02/2021Ακύρωση της υπ’αρίθμ. 1/21 Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60 (MIL-L-22851D, J1899)ΩΜΟ96-1Ι7ΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
23024/02/2021Τροποποίηση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 08/21 για την Προμήθεια Απινιδωτών DDDR DF-4 (Πλήρες Σετ) συμβατών με MRI για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6ΞΦΠ6-66ΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
23124/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Προμήθεια Εξήντα (60) Βαρελιών Ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 213023)ΩΗΦΘ6-ΨΘΤΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
23223/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/21 για την περιοδική προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.ΨΦ276-ΣΚΟΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
23323/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.03/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Λεσχών – Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) – Κυλικείων της 115ΠΜ6Δ1Ι6-ΚΞΘΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
23423/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 06/21 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων Οικημάτων Διερχομένων Διασποράς 117ΠΜ65006-ΧΡΛΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
23523/02/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [ΔιενέργειαΣυνοπτικούΠλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας]6ΩΗΤ6-Φ95ΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
23622/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/21) με αντικείμενο την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης “UP TO DATE” για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6Δ336-ΦΞΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
23722/02/2021Διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)6ΔΨΔ6-22ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
23822/02/2021Ανακοίνωση Eκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.43/20 [Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α]ΨΑΓ76-ΜΘ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23922/02/2021Προμήθεια Υλικών CARRIER LINING & DISK, Συγκροτήματος Πέδησης για Α/Φ Τ-6 Α (O/N 203477)ΩΓ946-840ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
24019/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 03/21 για την Περιοδική Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Γλυκισμάτων 117ΠΜ9ΣΠΜ6-1ΚΗΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
24119/02/2021Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Fire Protection (26), Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203274)6ΝΨΕ6-ΕΓΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
24219/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Power Plant Κατηγορία 1630-6685, για Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203273)ΩΦ336-Ε0ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
24319/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σετ Αυτόλογων Αυξητικών για Κάλυψη Αναγκών Ορθοπεδικής Κλινικής του 251ΓΝΑΨΩΔΗ6-ΜΦΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
24419/02/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/20216Ζ4Φ6-Τ2ΞΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
24519/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052)Ω0ΗΛ6-Φ2ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
24618/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/21) για την Προμήθεια Μίας (1) Ηλεκτρονικής Διάταξης Ενίσχυσης Συχνοτήτων RF / Microwave AmplifierΩ8ΑΓ6-5ΑΛΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
24718/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Προμήθεια Γαζών Αιμοστατικών 10x20 (Surgicel) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ6Β7Π6-Χ1ΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
24818/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ6ΕΞΥ6-Ρ84ΓΕΑ/251ΓΝΑ
24918/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 90/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη των Αναγκών της ΠΑ645Ψ6-ΙΑΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
25017/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) της 117ΠΜ Νο 04/21 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ6Θ036-ΒΜ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
25117/02/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.04/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ»ΨΕΒ66-Μ7ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
25217/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Απινιδωτών DDDR DF-4 (Πλήρες Σετ) Συμβατών με MRI για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑΩΞ1Α6-Δ6ΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
25316/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών για την Κάλυψη Αναγκών της 135 ΣΜ90ΩΖ6-5Ι6ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
25416/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/21) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών IOPROMIDE INJ. SOL 62,34 % (30% IODINE) BTX 100ML και IOPROMIDE INJ.SOL 76,9 % (37% IODINE) VIALX 100ML για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨΨΤΦ6-ΙΞ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
25515/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ΗΕΑΤ EXCANGER BLOWER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG15)9ΒΨ56-6Ψ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
25615/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Καρτών – Πάνελ Ταυτοποίησης Ελέγχου & Ευαισθησίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨ38Ν6-ΠΚΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
25715/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού - Βηματοδότες για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑΨΦΟΛ6-ΕΥ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
25815/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Διαχείρισης Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑΩΜΕ76-ΔΘ4ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
25912/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.9/21) για την Προμήθεια Νέου Ψηφιακού Αυτόματου Συστήματος Έκχυσης CO2 για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ9ΑΑΔ6-Ζ6ΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
26012/02/2021Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση 71,160 Στρεμμάτων στη Θέση "Καταράχι" Πύργου ΗλείαςΩΥΟΨ6-6ΨΥΓΕΑ/ΤΑΑ
26112/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας63Β56-Α6ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
26212/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας PEMETREXED PD.C.SO.IN. 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΩΜΛΝ6-5Σ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
26311/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 09/21 για την Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομού Αττικής.Ψ5ΥΩ6-ΤΦ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
26411/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (Δ.15/21) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας6ΩΡΥ6-70ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
26510/02/2021Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών για την Παροχή Υπηρεσιών για την Καθαριότητα Χώρων της ΕΜΥ.99ΕΞ6-ΑΛ9ΓΕΑ/ΕΜΥ
26610/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για την Προμήθεια Ψυκτικού Μικροτόμου (Κρυοστάτη) για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ9ΩΛ6-ΖΝ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
26710/02/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ) ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ (COURIER)ΨΜΩ16-Ε70ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
26810/02/2021Προμήθεια Εξήντα (60) Βαρελιών Ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 213023)66Α66-ΕΘ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
26910/02/2021Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35)6ΛΡΞ6-Ο7ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27009/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.10/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού ΑττικήςΩΚ3Κ6-Ψ0ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
27109/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/21 του 201ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και ΑντιστρόφωςΩ5ΜΥ6-ΖΕΒΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27209/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Προμήθεια Πενήντα (50) Τεμαχίων Υλικού «BATTERY NON RECHARGEABLE», Συγκροτήματος «ΣΚΑΦΟΣ» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α, Τ-41D, VIP, ΑΣΕΠΕ και CL-415 (O/N 203403)6ΙΚ86-ΙΧΟΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27308/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) Έτους 2021ΩΔΒΠ6-ΛΞ0ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
27408/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/21 για την Καθαριότητα Χώρων ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ - ΥΠΕΠΑ - ΟΛΚΑ - Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου - Αερονομίας- ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ9Γ3Α6-ΙΞΦΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
27508/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/21) για την Γενική Επισκευή Και Αποκατάσταση Βλάβης (OVERHAUL & REPAIR) Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ACTUATOR, NOSE WHEEL STEE», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG09)6Ξ1Φ6-ΩΥΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27605/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Ύδατος προς Κάλυψη 117ΠΜΨ3ΙΕ6-ΛΣΕΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
27705/02/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας) (110ΠΜ & ΔΑΚ)]ΩΘ3Ο6-ΒΧΖΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
27804/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 04/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου και Ηλιελαίου για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΩ03Γ6-ΔΦ6ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
27904/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 03/2021 για την Καθημερινή Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΩΜΤΕ6-ΧΘΝΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
28004/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 02/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Ειδών Κρέατος για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΨ0ΖΩ6-ΞΧΧΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
28104/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 01/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠ6Ν356-ΣΓ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
28204/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) επί της 5/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Ραφή Στολών- Πηλικίων- Θερινών Παντελονιών Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ-ΣΜΥΑ)»9ΩΦΘ6-ΟΘΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
28304/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ΗΕΑΤ EXCANGER BLOWER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG15)ΨΦΚΚ6-ΜΩΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
28404/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.01/21 για την περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.ΩΖΜΞ6-ΝΘΕΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
28503/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας APREMILAST F.C. TAB 30 MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ6Ζ0Τ6-ΠΟΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
28603/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Ετήσια Συντήρηση Είκοσι πέντε (25) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑΨΕΨΤ6-ΚΜΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
28704/02/2021Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)ΩΞΝΗ6-ΗΟΝΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
28803/02/2021Απόφαση Ματαίωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ9ΚΩΝ6-ΑΧΩΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
28903/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Αγωγού Καυσίμων 117ΠΜΨ5ΖΨ6-ΜΚΠΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
29003/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 71/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, NSN 1615-14-433-6955, P/N 332Α31-0001-06Ρ, MAIN ROTOR HUB, Ε/Π SUPER PUMA με S/Ns M812 και Μ914ΩΝ106-ΝΥΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29103/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ελαίων (Ελαιολάδου και Ηλιέλαιου) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού ΑττικήςΩ8Ω96-06ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29203/02/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ SAE 50 KAI SAE 60 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ MIL-L- 22851C Ή J-1899 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Δ.01/21)6ΕΧΞ6-0ΧΣΓΕΑ/ΔΑΕ
29302/02/2021«Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στη Διασπορά της 120ΠΕΑ» (ΚΛ-105Ε)6ΒΦΖ6-6Ο2ΓΕΑ/ΔΑΕ
29402/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Κίτρινα και Κόκκινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6ΑΕ76-7ΥΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
29501/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 39/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαστομερούς Υλικού Σφράγισης Αρμών Δαπέδων ΑεροδρομίωνΩ5ΟΛ6-ΩΜΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29601/02/2021Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών «Γενική Επισκευή (Overhaul) δέκα (10) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1615-14-433-6955, P/N 332A31-0001-06P, MAIN ROTOR HUB, Ε/Π SUPER PUMA» (Απόφαση Ενεργοποίησης Α’ Εκτελεστικής Σύμβασης Συμφωνίας-Πλαίσιο 71/20)Ω1ΕΠ6-ΠΚ6ΓΕΑ/ΔΑΥ
29701/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής-Παντοπωλείου-Συσκευασίας Τροφίμων και Λοιπών Ειδών για Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ6ΧΠ66-53ΑΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
29829/01/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ]ΩΗ3Α6-ΛΩ6ΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
29929/01/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Προμήθεια «Ελαιολιπαντικού LUBRICANT OIL SAE 60 (DR:55GL), NSN/STNR 9150007534937 προς Κάλυψη Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/Φ ».Ψ6ΣΗ6-6ΛΒΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
30029/01/2021Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Axis Vertical Machine Center)6Δ9Λ6-9ΚΚΓΕΑ/ΔΑΥ
30128/01/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΨΧΗΗ6-ΡΝΘΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ
30228/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ.ΨΚΞ06-5ΞΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
30321/01/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 41/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)»6Η066-51ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
30421/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 1/21 για την Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»ΩΥΑ96-2ΑΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
30520/01/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 350ΠΚΒ ΚΑΙ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΣΕΠ (Δ.01/2021)ΨΞ2Σ6-ΥΒ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
30620/01/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2021 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων της 115ΠΜ)64Ρ16-ΧΡΓΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
30719/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 02/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ελαιολάδου-ΑραβοσιτελαίουΨΥΘ76-535ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
30819/01/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 42/20 για την «Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού»6ΤΑΓ6-ΦΑ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
30919/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»9ΞΜΧ6-ΟΗ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
31019/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (Δ.03/21) για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της ΠΑ»ΨΛΣΔ6-ΦΝΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31119/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 2/21 για την Προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και ΒοιωτίαςΩ8ΨΖ6-Η7ΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31218/01/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 45/20 για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)»6Α7Δ6-Λ7ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31315/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της Σ.Π. 43/16 (Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς κάλυψη Απαιτήσεων Τροφοδοσίας 251 ΓΝΑ) για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΒΥΜ6-Γ2ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31415/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 67/17 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη σύναψη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Παντελόνια Θερινής Στολής Μάχης).6ΦΤΨ6-ΚΩ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31514/01/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ αρίθμ. 01/21 Ανάδειξης Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση- Αποκομιδή Ξυλείας στην 120ΠΕΑΩΗ7Θ6-Λ6ΑΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
31614/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τριάντα (30) Πετρελαιοκίνητων Επιβατικών Οχημάτων, Μικτής Χρήσης, Ωφέλιμου Φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ.ΩΔΤΙ6-ΟΥΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31713/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 42/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Οδική Μεταφορά των Υλικών της ΠΑ από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών».9ΞΙΓ6-Θ4ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31813/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.04/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια είκοσι έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών ΠΑ.ΨΕΑ96-ΓΛΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31930/12/2020Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πιστοποίησης9ΖΗΧ6-ΜΓΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
32030/12/2020Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/20 για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α»,ΩΛΥΓ6-ΙΜΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
32129/12/2020Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «PROPELLER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 20EA71)ΩΞΛΦ6-ΘΚΘΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
32229/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.ΑΨΕ8Τ6-ΩΙΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
32329/12/2020Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)63ΥΘ6-79ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
32429/12/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) 01/20 για την Προμήθεια Νωπών ΨαριώνΩ5646-6ΡΑΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
32529/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 47/20 για την Προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ.6ΝΦ26-90ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
32628/12/2020Επισκευή Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «BRAKE ASSY, CARBON», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE28)ΩΕΝΕ6-4ΒΖΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
32728/12/2020Γενική Επισκευή (Overhaul) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35)ΩΑΤΨ6-ΡΕΟΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ