Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

* Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από το πρόγραμμα Δι@ύγεια μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος διαγωνισμών στο πρόγραμμα Δι@ύγεια: 372 - Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2021, 10:00

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
117/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 39/21 Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας «Ανεφοδιασμού (Catering) των Αφων VIP» της ΠΑ.Ω8ΣΦ6-ΝΙΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
215/09/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/21, της Μ.ΓΕΑ για την Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής του ΓΕΑ/ΚΜΗΨΘ2Λ6-Α0ΧΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
315/09/2021Καθαριότητα Χώρων ΚΕΑ (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Αριθμ.18/21)9ΨΟΝ6-ΜΝΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
415/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.36/21Ω88Ψ6-9ΙΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
514/09/2021Ανακοίνωση της Διενέργειας του Διαγωνισμού Δ.25/20ΨΘΚ36-ΞΡΙΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
614/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 19/2021]62ΚΠ6-ΨΘ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
714/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 56/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Μεταφορά των Αεροπορικώς Διακινούμενων Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά προς Σύναψη της 3ης Ε.ΣΨΟ146-ΠΤΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
813/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 22/2021]66ΒΩ6-ΡΛΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
931/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ]Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4ΓΕΑ/ΑΤΑ
1013/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 37/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΣΞΜ6-ΣΗΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1113/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 50/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Έντεκα (11) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS.ΩΞΥ76-138ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1210/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 20/2021]ΡΞ1Ω6-ΧΕ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
1310/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 21/2021]64ΞΞ6-608ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
1427/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)6ΥΚΙ6-ΑΣΥΓΕΑ/ΑΤΑ
1508/09/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 520τμ ΕΝΤΟΣ Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΨ06Ν6-ΝΒ1ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
1607/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Hλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή Διαδικασία (Δ.48/21) για την Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A)6Μ2Ε6-ΩΥ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1706/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 17/2021]ΨΜΩΔ6-9Τ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
1806/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.32/2166ΘΜ6-6ΙΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1903/09/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 42/21ΨΠΖ76-8ΟΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2001/09/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Ρυμουλκού με Αριθμό Διακήρυξης 19/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20) (Τροποποίηση Διακήρυξης)6ΗΠΩ6-9ΜΡΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
2101/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.52/21για την Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου μετά των Πομποδεκτών- ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):507114263ΕΝ6-13ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2231/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.40/21) με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών – System Software για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6Δ6Ζ6-ΓΚ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
2331/08/2021Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 18/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20) (Τροποποίηση Διακήρυξης)6ΕΘΥ6-ΨΜΦΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
2431/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.62/21) για τη Διετή Συντήρηση του Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων (Γ΄ Κάμερα) Philips Brightview για Κάλυψη Αναγκών Της Πυρηνικής Ιατρικής του 251ΓΝΑΨ8Ξ86-ΡΜΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
2531/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.60/21) για την Ετήσια Συντήρηση του Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας GE REVOLUTION CT ES του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ669Υ6-Β02ΓΕΑ/251ΓΝΑ
2631/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.58/21) για την Προμήθεια Σαράντα (40) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑΩΦ7Ζ6-8Ψ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
2731/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.61/21) για την Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨΟ266-ΛΣΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
2831/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 53/2021) για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «CARGO DOOR ACTUATOR», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE25)6ΘΝΥ6-Π54ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
2931/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.59/21) για την Προμήθεια Μιας (1) Συσκευής Yellow Grid Laser για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ6ΡΧ96-ΒΟ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
3031/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 54/2021) για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)9ΠΚΧ6-Α9ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
3130/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 16/2021]ΨΚΡΜ6-Τ70ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
3227/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ. 47/21 για την Προμήθεια «Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού».ΨΠ7Β6-ΛΡΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3327/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.46/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής (Νωπών Αποφλοιωμένων Πατατών σε Vaccum και Ξερών Αποφλοιωμένων Κρεμμυδιών σε Vaccum) για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑΩΙ6Α6-ΩΤΔΓΕΑ/251ΓΝΑ
3426/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Αγωγού Καυσίμου 117ΠΜ940Ρ6-9Χ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
3526/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.56/21) για την Προμήθεια Αντιδραστηρίου TC-99M GENERATOR για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΩΣ8Ξ6-1ΨΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
3625/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ962Φ6-ΠΦ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
3725/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 27/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Υφάσματα)Ω2ΟΚ6-ΜΡΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3825/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 12/21)66ΞΗ6-Ν6ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
3925/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 13/21)67ΕΤ6-Θ3ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
4024/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 68/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών- Μαθητριών ΣΙ-ΣΜΥΑΨΟ2Ω6-8Ν5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4124/08/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εδράνων Αμφιθεάτρου στο 251 ΓΝΑ9Ο1Τ6-ΞΔΚΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
4224/08/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 11/21 για την Κατασκευή Εργαστηρίου Καθαρού Χώρου (CLEANROOM) στο Κτίριο Μ-230της 114ΠΜΨΑΘΔ6-ΑΟΛΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
4324/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Διαβούλευσης για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 94/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΩ2ΧΜ6-0ΡΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4420/08/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.11/21Ψ47Π6-ΚΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
4519/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 52/2021) για την Προμήθεια Επτά (7) Τεμαχίων Υλικού «KIT», Συγκροτήματος «TAIL ROTOR (64)» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AS332C1 (O/N 203345)60ΔΘ6-ΓΚ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
4619/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 51/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «MAIN ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N 21EC28)6ΗΔΠ6-Α2ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
4718/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.54/21) για την Τετραετή Συντήρηση με Πλήρη Κάλυψη Ανταλλακτικών Τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM CIOS ALPHA του 251ΓΝΑ96ΡΗ6-4ΘΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
4818/08/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ.42/21Ω58Ω6-1ΞΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4918/08/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 10/21 για την Προµήθεια Ενός (1) Κατασκευασµένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθµευσης ΑεροσκαφώνΨΡΔΝ6-Υ65ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
5018/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 50/2021) για την Επισκευή (Repair) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «CARBONE BRAKE ASSY», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-145H (O/N 21EE02)6Μ226-912ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5117/08/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Ρυμουλκού με Αριθμό Διακήρυξης 19/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20)ΨΛΨ36-ΝΣ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
5217/08/2021Έγκριση Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 18/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20)ΨΘΗΧ6-ΕΣΨΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
5317/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.21/2021 με Τίτλο: «Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής, Παντοπωλείου, Συσκευασίας και Λοιπών Ειδών προς Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ»ΨΔΛ86-ΞΟΧΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
5417/08/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου με Αριθμό Διακήρυξης 17/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Κτιρίου Λειτουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας» - (ΑΕΕ: 01/21)6Σ966-ΩΣ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
5513/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία για την Προμήθεια Ενός (1) Set Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ EMB -145H AEW &CΩΧΞΖ6-Ν27ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5612/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 48/2021) για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)6ΜΕΩ6-ΩΤΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5712/08/2021ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης Επαναληπτικού Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01)ΨΓΨΘ6-Γ9ΧΓΕΑ/ΑΤΑ
5812/08/2021Απόφαση «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου Ύδρευσης 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-02)6ΝΡ76-Ο2ΤΓΕΑ/ΑΤΑ
5912/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005967Ψ7ΑΛ6-ΟΩΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
6012/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛ. ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7100019345 & 7100019344Ω1996-3Γ3ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6112/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.710001943760ΚΩ6-7Ξ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6212/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 73000060296ΖΧ86-ΥΞ6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6312/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005951Ψ6Π36-77ΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
6412/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005998ΨΕΕ66-ΨΟ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6512/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005927Ψ9Τ06-ΞΣΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
6612/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005935Ψ4ΧΜ6-8Σ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6712/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 73000058676ΥΠ46-31ΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
6811/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡ.ΑΙΤ. 710002003168Α96-0ΥΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
6911/08/2021ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡ.ΑΙΤ. 71000193326ΠΨΥ6-ΗΑΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
7011/08/2021ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΑΙΤ. 7100019291ΩΑΦΣ6-ΒΝΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
7111/08/2021ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΑΙΤ. 71000191756ΘΣΗ6-798ΓΕΑ/251ΓΝΑ
7211/08/2021ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 251ΓΝΑ ΑΡ.ΑΙΤ. 7100019047ΩΞΝΣ6-80ΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
7310/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300005972ΩΧΒΡ6-Α90ΓΕΑ/251ΓΝΑ
7410/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005938647Θ6-ΙΝΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
7510/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 73000059636ΥΚΔ6-1ΑΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
7610/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.73000059136ΘΘ26-ΥΑ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
7710/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300006001ΩΔΧ36-ΥΞΑΓΕΑ/251ΓΝΑ
7810/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.73000059966ΕΒ36-6ΤΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
7910/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300005964604Ο6-Χ6ΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
8010/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.730000597469696-ΤΟΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
8110/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300005974ΩΓ586-ΓΑΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
8210/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300006022Ω2ΖΝ6-Α01ΓΕΑ/251ΓΝΑ
8310/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 730000588362ΠΙ6-0Κ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
8410/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 73000059666Ο7Ο6-ΩΑ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
8510/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005916909Σ6-ΒΔ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
8610/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 73000059209Η5Τ6-ΡΘΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
8710/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300006027ΨΤΡ56-ΚΗΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
8810/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300006048ΨΙΙΩ6-5ΥΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
8910/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 47/2021) για την Προμήθεια Εννέα (9) Τεμαχίων Υλικού «THERMOSTATIC VALVE», Συγκροτήματος «OIL SYSTEM» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213198)9ΕΚΟ6-ΥΒΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
9010/08/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Περιμετρικής Περίφραξης στην Περιοχή του Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-485Ν)6ΞΕΞ6-8ΔΧΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
9110/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 730000609368Ρ06-ΗΗ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
9210/08/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ» (Κ-478Ν)6ΡΦΗ6-Α6ΑΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
9310/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005989ΩΗΠ26-8Τ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
9409/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN 9150007534937 SAE-60, προδιαγραφής «SAE J1899/AUG 2011» προς κάλυψη αναγκών της Π.Α.6ΣΑ56-ΖΚ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9506/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 46/21 για την «Παροχή υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την Π.Α.».ΨΚ8Τ6-ΧΨΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9606/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/21 για την Προμήθεια διακριτικών – επωμίων για μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).Ψ7866-10ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9705/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-20/2021)9Α236-6ΞΑΓΕΑ/251ΓΝΑ
9804/08/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.13/21ΨΣ6Ο6-Τ5ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
9903/08/2021«Επέκταση Χώρου Εστιατορίων ΣΜΥΑ στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-117Ε)ΨΣΜΕ6-ΥΘΜΓΕΑ/ΔΑΕ
10003/08/2021«Κατασκευή Κτιρίου Κοιτώνων ΣΜΥΑ στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-113Ε)6ΒΣΛ6-ΘΥΧΓΕΑ/ΔΑΕ
10103/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-19/2021)6ΚΨΞ6-ΑΤ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
10203/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-17/2021)ΨΚ4Ψ6-ΥΧ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
10302/08/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Περιοδική Προμήθεια Νωπού Κρέατοςγια Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών 133ΣΜ, ΚΕΔΑ/Τ και 350ΠΚΒ/11ΜΚΒ6ΧΚΧ6-2ΙΕΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
10402/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 11/21) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡΨΝΚΝ6-ΒΑ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
10530/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών. (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 03 /2021)91ΘΟ6-ΖΓΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10630/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.42/21 για την Ενσωμάτωση της τεχνολογίας ADS-B Out V2 στα Α/Φ EMB-135LR S/N 209 & EMB-135BJ S/N 484 με την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών λύσεων (SB) και την παροχή των υλικών ΚΙΤ Α.ΨΘΞ46-561ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10730/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία (Δ.45/21) για την Προμήθεια τριών (3) Τεμαχίων Διχτυών Ανάσχεσης Αεροσκαφών ΝΕΤ ΜΕΝ SL-24ΩΝΥΛ6-ΙΙ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10829/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 15/2021]9ΛΡ56-9ΙΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
10929/07/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 44/21660Κ6-ΕΡΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11029/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 46/2021) για την Προμήθεια Υλικών «FITTING ASSY», Συγκροτήματος «FUSELAGE» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213161)ΩΞΒΑ6-ΙΧΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
11129/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 45/2021) για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)62ΣΔ6-ΥΑ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
11227/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 35/21 για την Ανάδειξη πλειοδότη παροχής «Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορά Α/Δ της ΠΑ [Α/Απ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)].98ΨΕ6-ΠΨΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11327/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Προμήθεια Υλικού Lubricating Oil (NSN 9150007822627, Προδιαγραφή MIL-PRF-7808L, GRADE 3)6ΧΜΜ6-ΔΥ7ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
11427/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-36/2021]ΨΝΟΠ6-ΞΥΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
11527/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-20/2021.9ΗΤ16-Ω9ΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
11627/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-34/2021]9ΕΗΚ6-Μ3ΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
11727/07/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.08/21 ΤΗΣ ΔΑΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 206ΠΑΥΩ89Π6-ΔΑ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
11827/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-37/2021]6ΠΝ06-0ΜΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
11927/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 16/2021 για την Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών - Νερών και Σνακ στην 115 ΠΜ]ΩΗΛΚ6-2Λ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
12026/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) υπ΄ Αριθμ. 14/2021]ΩΞΧΕ6-Υ4ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
12126/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 12/2021]9Γ3Γ6-09ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
12226/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-10/2021)ΩΦΗΟ6-ΘΞΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
12326/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-13/2021)96ΔΗ6-0Ο6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
12426/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-14/2021)64ΝΩ6-92ΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
12526/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-15/2021)Ω25Δ6-ΨΡ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
12626/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-11/2021)6ΤΜΜ6-Ψ2ΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
12726/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.55/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας LANDIOLOL HYDROCHLORIDE PD. SOL. INF. 300MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΩΣΛΣ6-Χ6ΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
12825/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 13/2021]6ΣΧ16-85ΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
12924/07/2021Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού Δ.07/21 της ΔΑΥ για την «Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών» στο Πλαίσιο Έργου Αυτεπιστασίας της 206 ΠΑΥΛΠΗΛ6-ΔΓΚΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
13023/07/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 38/21 για την «Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) Τεμαχίων Propeller Assemblies R391, P/N 697091001 των Α/Φ C-27J»ΨΥΗ86-0ΓΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13123/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-12/2021)ΩΓ7Κ6-70ΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
13223/07/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού (Call Manager)6ΔΚΥ6-Ξ3ΟΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
13323/07/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/21 με αντικείμενο την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415»9ΨΡΞ6-Δ9ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13423/07/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝΨΕΔΞ6-Ν0ΜΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
13523/07/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ακρόποδων με Αριθμό Διακήρυξης 03/21, για την «Ανακατασκευή Τμήματος Λιμενοβραχίονα Α/Δ Σκύρου»ΨΡΜ86-ΗΔΜΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
13622/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 04/2021]ΨΟ906-5Ε1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
13721/07/2021Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διεθνή Διαγωνισμό του Έργου: «Αναβάθμιση Πομπού (Tx) Radar Ασφαλείας AR-51 του NAMFI στη Θέση Τραοπίδα» (Κ-484Ν)ΨΜ5Π6-Δ49ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
13814/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-25/2021.ΨΜΔΝ6-8ΒΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
13916/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 11/2021]ΩΘΨΚ6-ΘΝΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
14016/07/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Yπ’ Aρίθμ. 16/2021 Ανάδειξης Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων της Σχολής Ικάρων και της ΣΜΥΑΩΣ0Ο6-ΚΣ7ΓΕΑ/ΔΑΕ
14116/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-29/2021.ΩΤ1Μ6-ΞΝΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
14216/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-18/2021.Ω2Ν56-Η16ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14316/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ. 44/21 με την εταιρεία «GULFSTREAM AEROSPACE CORPORATION (GAC)» για την Εκτέλεση Τροποποίησης CB-228B “Inspection-Horizontal Stabilizer Lower Bonded Skin” του Α/Φ G-V 678}Ψ5Δ66-Μ3ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14416/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-10/2021)Ψ77Δ6-ΟΒΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
14516/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 03/2021]6Χ1Ξ6-ΒΦ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
14616/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-31/2021]6Ο2Γ6-Ξ6ΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
14716/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-30/2021]65Ε96-ΠΘΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
14816/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-07/2021)Ψ7ΤΒ6-9ΚΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
14915/07/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) για Προμήθεια Μεταχειρισμένου Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού6ΧΟ16-0ΩΘΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15015/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-21/2021)Ω35Ι6-ΥΓΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
15115/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-13/2021)6ΞΛ56-ΗΩ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15215/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-23/2021.99ΗΤ6-ΒΜ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15315/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-26/2021.64106-Π9ΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
15415/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-32/2021]64ΚΛ6-ΜΗ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15515/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-33/2021]90ΝΥ6-ΗΡΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
15615/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-27/2021.ΨΑΤ96-9ΒΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
15715/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-17/2021]Ψ2Ψ56-Ο3ΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
15815/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.52/21) με αντικείμενο την Υποστήριξη Λογισμικού του Υποσυστήματος RIS-PACS για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6Φ0Ρ6-ΙΜ6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15914/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 10/2021]61ΗΟ6-Η9ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
16014/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ. 38/21 για την «Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) Τεμαχίων Propeller Assemblies R391, P/N 697091001 των Α/Φ C-27J».ΨΘΑΑ6-9ΤΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16114/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-15/2021]ΩΓΘ86-0Μ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
16214/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-21/2021]6ΜΣΣ6-ΩΟ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
16314/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.53/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Βηματοδότες) για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑΨΞΥΧ6-5ΑΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
16414/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-28/2021.6ΩΑΦ6-Α36ΓΕΑ/251ΓΝΑ
16514/07/2021Ματαίωση και Επανάληψη του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ αρίθμ. 03/21 Ανάδειξης Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση- Αποκομιδή Ξυλείας στην 112ΠΜΨΚ4Τ6-ΔΩΔΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
16613/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)]Ψ4Η96-ΜΞΝΓΕΑ/ΑΤΑ
16713/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-24/2021.ΩΧΙΡ6-ΩΟΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
16813/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-19/2021.ΨΘ6Γ6-ΜΙ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
16913/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. Α-16/2021]64Θ96-Σ03ΓΕΑ/251ΓΝΑ
17013/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-14/2021)6ΘΣΞ6-ΣΛΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
17113/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-12/2021)Ω2Υ26-3ΚΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
17213/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-11/2021)6Η0Α6-31ΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
17313/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 30/21 για την Ανάδειξη εργολάβων ραφής στολών – πηλικίων - θερινών παντελονιών μαθητών – μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ).Ω5ΣΑ6-35ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17412/07/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Λιμενικών Εργασιών με Αριθμό Διακήρυξης 16/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικού έργου Α/Δ Σκύρου στις πλέον κρίσιμες περιοχές» - (ΑΕΕ: 09/21)6Τ3Κ6-Ν5ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
17512/07/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ακροπόδων με Αριθμό Διακήρυξης 14/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικού έργου Α/Δ Σκύρου στις πλέον κρίσιμες περιοχές» - (ΑΕΕ: 09/21)9ΧΥ46-ΩΚΝΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
17612/07/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Σκυροδέματος με Αριθμό Διακήρυξης 15/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών λιμενικού έργου Α/Δ Σκύρου στις πλέον κρίσιμες περιοχές» - (ΑΕΕ: 09/21)6ΘΒ66-8ΚΛΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
17709/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 44/2021) για την Προμήθεια Σαράντα Έξι (46) FT Υλικού «BAR METAL», Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213235)ΨΩΔ86-Υ6ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
17809/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 43/2021) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «CYLINDER ASSY LRU12», Συγκροτήματος «ENGINE (72)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203497)ΩΤ8Φ6-ΥΩΤΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
17909/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 09/2021]60ΡΛ6-4ΚΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
18009/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.41/2021) για την Προμήθεια Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «DRAG BRACE ASSEMBLY», Συγκροτήματος «ROTOR SYSTEM» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 213165)ΩΤ276-Ζ3ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18108/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 06/2021]6Υ6Ψ6-959ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
18208/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 07/2021]ΩΜΥΜ6-ΝΚΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
18308/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.08/2021]ΨΥ4Ε6-91ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
18408/07/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.09/21ΡΠΕ26-ΕΟΑΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
18508/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 05/2021/ΚΕΑ]6Δ6Ρ6-Κ7ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
18607/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών(Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-09/2021)6ΤΚΡ6-048ΓΕΑ/251ΓΝΑ
18705/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-05/2021)Ω01Δ6-3ΜΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
18807/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.37/21 για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) – Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ)Ψ19Ν6-ΣΒΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18907/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-09/2021)63ΨΔ6-ΙΟΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
19006/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-05/2021)ΩΞΥΓ6-6ΗΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
19106/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-04/2021)684Ε6-Ω53ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19206/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-03/2021)Ω84Η6-ΓΟ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19305/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-03/2021)ΩΞΘΓ6-65ΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
19405/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-07/2021)9ΟΔΥ6-7ΡΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
19505/07/2021απάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-08/2021)ΨΗΚΩ6-ΥΡΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
19605/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-06/2021)ΩΙ176-120ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19705/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-02/2021)63ΧΓ6-ΣΘΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
19805/07/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β Ανδραβίδας6ΥΑΧ6-ΦΟΥΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
19902/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.49/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑΩΔΒ46-Κ5ΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
20002/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.48/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης και Συνθετική Χειρουργική Κόλλα Αιμόστασης) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΩΔΦΘ6-ΞΗΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
20101/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προμήθειας Μάνικες Καυσίμων Υπ΄ Αριθμ. 03/2021)6Ν706-4Ν6ΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
20201/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού επί της Σ.Π. 39/17 για την Κατάρτιση της 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης Νο 4.44/16ΨΨΚ06-Μ0ΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20301/07/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 42/2021) για την Προμήθεια Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «MAGNETO», Συγκροτήματος «ENGINE (72)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL (O/N 213164)ΩΥΞΨ6-769ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
20430/06/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 17/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ζωνών ΚυανόφαιωνΨΔ5Α6-7ΝΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20530/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Φαν όποιας Βυτιοφόρου Υπ΄ Αριθμ. 02/2021)ΩΣ266-ΝΔΖΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
20629/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.39/2021) για την Προμήθεια Οκτώ (8) Τεμαχίων Υλικού «ΠΛΗΡΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ», Συγκροτήματος «EQUIPMENT & FURMISHINGS» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ 205 (O/N 213216)60ΑΘ6-7ΦΩΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
20729/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.09/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Κατεψυγμένων Ιχθύων – Λαχανικών – Πίτσας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λεσχών της 115ΠΜ6Θ196-Ζ3ΙΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
20828/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.51/21) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών OMEPRAZOLE INJ.SOL 40MG/VIAL και OMEPRAZOL CAP 20MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ9ΧΤ16-ΗΣΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
20928/06/2021Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διεθνή Διαγωνισμό του Έργου: «Απόκτηση και Εγκατάσταση Νέου IFF στο Radar Τραοπίδας του ΠΒΚ» (Κ-483Ν)96ΨΦ6-Χ3ΦΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
21028/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.50/21) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών PANTOPRAZOLE GR. TAB 40 MG και PANTOPRAZOLE INJ. SOL 40MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ6Μ96-7ΝΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
21125/06/2021Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για την αποθήκευση ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων στο Πλαίσιο Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης, συνολικού καταλαμβανόμενου χώρου πεντακοσίων εβδομήντα (570) τετραγωνικών μέτρων, σε αποθηκευτικό χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης (Δ.01/21)ΩΥΔΕ6-Ρ23ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
21225/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 02 /2021)922Η6-ΝΑ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
21325/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/2021) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Χοιρινών Κρεάτων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΩΗΦΩ6-ΑΦΧΓΕΑ/ΔΑΕ
21425/06/2021ιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/2021) για την Προμήθεια Τυροκομικών – Γαλακτοκομικών Προϊόντων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΨΡ0Κ6-ΦΦ7ΓΕΑ/ΔΑΕ
21525/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/2021) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Χοιρινού προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΩΥΚΚ6-ΘΣΓΓΕΑ/ΔΑΕ
21625/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2021) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΨΒ7Ω6-Υ4ΘΓΕΑ/ΔΑΕ
21725/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/2021) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Βοδινού και Μοσχαρίσιου Κρέατος προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΨΘΒ76-ΚΟΞΓΕΑ/ΔΑΕ
21825/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/2021) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Μοσχαρίσιων Κρεάτων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΨΒΒ66-Ε0ΡΓΕΑ/ΔΑΕ
21925/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/2021) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΨ61Ν6-Κ09ΓΕΑ/ΔΑΕ
22025/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2021) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Γεώμηλων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕΨΒΡΛ6-ΓΒΑΓΕΑ/ΔΑΕ
22125/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.08/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βοείου/Μόσχου – Χοιρινού – Αμνοεριφίων – Πουλερικών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λεσχών της 115ΠΜΨΡΗΒ6-ΓΟ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
22224/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-04/2021)Ω2ΔΛ6-ΙΤΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
22322/06/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑΩΦ0Θ6-Ψ1ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22418/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Προμήθειας Ελαστικών Υπ΄ Αριθμ. 01/2021)6ΗΓΡ6-Φ0ΥΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
22518/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.38/21) για την Προμήθεια Ενός (1) Προβολικού Μηχανήματος Τεχνολογίας LASER και Μίας (1) Πλήρους Μικροφωνικής – Ακουστικής Εγκατάστασης για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨΥ5Ν6-ΓΦΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
22618/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-02/2021)681Υ6-Β1ΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
22717/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)]95Α46-ΟΔΗΓΕΑ/ΑΤΑ
22817/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Α-01/2021)ΨΨ5Ο6-ΔΒΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
22916/06/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 10/21 για την Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων Καφέ95Γ46-Α50ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
23016/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) υπ΄ Αριθμ. 02/2021]Ψ4Ω96-ΜΛΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
23116/06/2021∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 09/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜ6Ω6Λ6-ΤΨΨΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
23216/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.45/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες Αγγειογραφίας, Θηκάρια) για Κάλυψη Αναγκών της Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑΨΡ8Η6-Ι0ΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
23315/06/2021Τροποποίησης/Διευκρίνισης επί της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού Υπ’ Αριθμ. Δ.01/21 για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Δομημένης Καλωδίωσης6ΨΑΜ6-ΚΣΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
23415/06/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ Β-01-21603Β6-ΧΟΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
23515/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/21 για την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT - AVIONICS6Ν3Χ6-ΠΚ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
23614/06/2021Διενέργεια Μίνι Διαγωνισμού (Call-Off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 47/17 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Αναλωσίμου Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ και του 201 ΚΕΦΑΨ1Κ66-ΖΥΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23711/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/2021) για την αποθήκευση ειδών Ε-ξοπλισμού Οικίσκων στο Πλαίσιο Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προ-σφυγικής Κρίσης, συνολικού καταλαμβανόμενου χώρου πεντακοσίων εβδομήντα (570) τετραγωνικών μέτρων, σε αποθηκευτικό χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα ΘεσσαλονίκηςΨ6ΖΣ6-ΤΤΦΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
23811/06/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 1/219Κ0Ρ6-2ΨΡΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
23911/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨΘΣΝ6-2ΔΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
24010/06/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.Α9Ε8Η6-ΣΗΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
24108/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ 07/21) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ92ΝΚ6-ΦΣΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
24208/06/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για ΠρομήθειεςΨΦΝΛ6-ΣΡ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
24307/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ αρίθμ. 03/21 Ανάδειξης Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση- Αποκομιδή Ξυλείας στην 112ΠΜ94ΙΧ6-ΤΚΓΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
24407/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄Αριθμ. 01/2021)ΨΝ1Δ6-ΑΩΞΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
24507/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 01/2021/ΚΕΑ]64Ψ86-698ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
24604/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 06/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Τροφοδοσίας)62ΖΓ6-ΜΑΤΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
24704/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.42/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ψηφιακό Ουρητηροσκόπιο) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΩΓΒΥ6-ΒΔΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
24804/06/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της Σ.Π. 007Λ/20 για την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (2.007Λ/ΑΣΔΥΣ/20)ΨΕ8Π6-0Ε2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
24904/06/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.03/21 για την προμήθεια προϊόντων Οίνου – Μπίρας και λοιπών Αλκοολούχων Ποτών,για κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας.ΩΘΒ26-Π2ΚΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
25004/06/2021∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 08/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜΩΝΓΜ6-Δ5ΝΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
25104/06/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.04/21 για την προμήθεια Αναψυκτικών και Χυμών, για κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας.635Π6-Θ94ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
25202/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.44/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Γραμμή Σύνδεσης Εγχυτή & ΣΕΤ Συρίγγων Σκιαγρ/κού Ορού Εγχυτή) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑΨ67Π6-ΣΤ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
25301/06/2021Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 10/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20) (Τροποποίηση Τεχνικής Προδιαγραφής Διακήρυξης)ΩΗ2Μ6-Ι9ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
25421/05/2021Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 10/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΩΞΗΞ6-Ε33ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
25501/06/2021Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης Δ.10/216ΩΩΩ6-ΒΚΛΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
25631/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για τη Σύναψη Συμφωνίας- Πλαίσιο Προμήθειας Καθισμάτων Εργασίας ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ και Υποστηριζόμενων ΜονάδωνΨΖΝΣ6-ΤΟΑΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
25731/05/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εργασιών Αποκατάστασης Βλάβης Pedestal της Κεραίας Radar Καιρού RDR-750S]ΨΞΛ96-0ΜΨΓΕΑ/ΑΤΑ
25831/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.06/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής – Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ6ΚΦ36-69ΔΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
25931/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-4156ΧΓ36-5ΜΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
26031/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 38/2021) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «AXLE», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021)ΨΞΚ66-ΔΛΟΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
26131/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.34/21 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Συνεργατικής Επιτήρησης δια Πολυπλευρισμού (MLAT/WAM) για Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στα Α/Δ Καλαμάτας και Ν.Αγχιάλου6Τ366-ΤΞ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
26231/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.33/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ενός (1) Αεροσκάφους (Flight Inspection Aircraft - FIA) με εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS), προκειμένου να διενεργούνται πτήσεις Από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection) των Συστημάτων Αεροναυτιλίας σε Α/Δ της Ελληνικής ΕπικράτειαςΨ1ΖΝ6-ΧΚΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
26328/05/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΕΦΣΚΥ96Α96-Ψ3ΑΓΕΑ/ΔΑΕ/128ΣΕΤΗ
26428/05/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Έργα Υποδομής στο Α/Δ Αράξου» (ΑΡ-232Ν)6ΠΕΩ6-0ΦΒΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
26528/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/21 για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ.Ψ6Υ66-7ΕΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
26628/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.41/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑΨΨΗΦ6-8Χ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
26728/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/2021) για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «DC PROBE CAPACIMETER», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού για Α/Φ C-27J (O/N 203397)63ΦΑ6-ΕΨ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
26827/05/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)ΩΚ3Η6-5Α7ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
26927/05/2021Δ.01_21 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟ: 59.307,00 ΕΥΡΩ ΑΛΕ: 4940289899 ΕΦ: 1011204 ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜΨΕΘΣ6-ΣΧΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
27027/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 36/2021) για την Προμήθεια Υλικών «CAD/PAD», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415, Ε/Π SUPER PUMA και Ε/Π AB-2059ΣΙΑ6-ΚΣ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27127/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.35/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TAIL ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N 20EC50)Ω3Ε56-0ΩΜΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27227/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 33/2021) για την Επισκευή (Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «SERVO CONTROL LRU1», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π (O/N 21EC02)ΨΤ1Δ6-ΧΙΕΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27326/05/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 07/21 για την Προµήθεια Κατεψυγµένων Ειδών (Λαχανικά - Αλιεύµατα - Πίτσες) προς κάλυψη αναγκών της Πτέρυγας (114ΠΜ)9Θ1Σ6-39ΚΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
27426/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.39/21) για την Προμήθεια Πλήρους ΩΡΛ Εξεταστικής Μονάδας για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ48Α6-2Λ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
27526/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 24/21 για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Αξονικού Τομογράφου GE REVOLUTION CT ES του 251 ΓΝΑ.6ΘΗΥ6-ΕΝΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
27626/05/2021Α Π Ο Φ Α Σ Η «Εντολή ∆ηµοπράτησης και Έγκριση Όρων ∆ιακήρυξης Έργου: «Αναβάθµιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων 110ΠΜ και 350ΠKB» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-21-01)ΩΔΩΟ6-ΕΔΣΓΕΑ/ΑΤΑ
27725/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 34/2021) για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «PROPELLER», Συγκροτήματος «PROPELLERS (61)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (O/N 213201)Ψ5ΣΑ6-2Ξ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27825/05/2021Διακήρυξη Διαπραγματεύσεων 01/21 για την Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου της 111 ΠΜ9ΓΚΤ6-Γ66ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
27924/05/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 08/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΨ0516-87ΡΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
28025/05/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 09/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΨΛ7Η6-ΩΝΨΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
28125/05/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – 1ο ΑΚΕ – ΔΑΚ – Μ.ΑΤΑ)]6ΜΥ06-ΝΣΜΓΕΑ/ΑΤΑ
28224/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «MAIN ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N 21EC28)Ω19Θ6-Ν4ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
28324/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ ΑνδραβίδαςΨΝΡΚ6-1Ο8ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
28424/05/2021ΑΠΟΦΑΣΗ «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου: «Συντήρηση - Ανακατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού Διασποράς 116ΠΜ» (116ΠΜ-21-01)9Ψ406-ΙΩΡΓΕΑ/ΑΤΑ
28524/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 62/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη Στρατιωτικών Αφων – Ε/Π65Γ36-ΦΣΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
28620/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.25/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ)6ΖΗΧ6-9ΕΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
28720/05/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 06/21 για την Προµήθεια Ενός (1) Πετρελαιοκίνητου Ανυψωτικού Περονοφόρου Οχήµατος, για Κάλυψη Αναγκών της ΠτέρυγαςΨΛΕΗ6-ΤΛΡΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
28819/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Γερανού με Αριθμό Διακήρυξης 06/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αγκύρωση Πλωτού Στόχου Πεδίου Βολής Παλαιοχωρίου στην 117ΠΜ» (ΑΕΕ: 05/20)ΩΙΦ36-991ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
28919/05/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/21 για την Περιοδική Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μ.ΓΕΑ και Υποστηριζόμενων Μονάδων Έτους 2021ΨΘΛ56-ΘΡΛΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
29019/05/2021Απόφαση Διενέργειας Προμήθειας Ωνίων για Κάλυψη Απαιτήσεων του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών 135 ΣΜΨ3ΟΘ6-ΠΓΛΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
29117/05/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/21) για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών (ΑΚΜ) προς Κάλυψη Αναγκών Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας920Β6-3Τ0ΓΕΑ/ΔΑΕ
29214/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.27/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς του 251 ΓΝΑΩΧΦ26-ΒΛ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29312/05/2021Απόφαση Τροποποίησης της (Δ.01/21) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνι-σμού για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου για την κάλυψη αναγκών της 135ΣΜ6ΥΥ66-9ΛΖΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
29412/05/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΨΕ2Δ6-ΕΦΕΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
29512/05/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 05/2021 για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Δύο (2) Προκατασκευασμένων Μεταλλικών Οικίσκων]ΨΕ1Δ6-Ν9ΥΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
29610/05/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/2197426-ΖΣΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
29710/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Νωπών Παρασκευασμάτων από Κρέας Πουλερικών προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μ.ΓΕΑ96ΙΘ6-ΞΙ7ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
29810/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.9/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεατικών Παρασκευασμάτων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μ.ΓΕΑ96Π46-5Κ4ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
29910/05/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Διαμόρφωση 2ου Ορόφου 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-971Ε)ΩΚ7Υ6-ΒΛΥΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
30007/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Ελαιόλαδου προς Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ6ΕΠΙ6-ΑΒ0ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
30107/05/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 23/21 για την Προμήθεια Ειδών «Πουλόβερ Τύπου Ζιβάγκο, Προσόψια, Πιτζάμες Χειμερινές».ΨΛΥΖ6-ΒΨΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
30205/05/2021Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΔΕ.3/21) για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Διαχείρισης Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑ6ΠΙΝ6-Ο7ΣΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
30329/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 26/21 της ΥΠ/ΠΑ για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ – 2ης ΥΕΚΕ.ΩΣΣΧ6-Κ17ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
30428/04/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ9ΑΡΛ6-ΒΗ7ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
30528/04/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αρίθμ. 04/2021 για την Εργασία Συντήρησης των Πεδίων και των Μετασχηματιστών Μέσης Τάσης των Υποσταθμών της ΜονάδοςΨ96Α6-Π5ΗΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
30628/04/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 08/21 για την Περιοδική Προμήθεια Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας και Αποφλοιωμένων Ξερών Κρεμμυδιών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος 117ΠΜΩΦΞΔ6-Μ2ΛΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
30728/04/2021Απόφαση «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Κατασκευή Περίφραξης στην 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-01)ΩΝΚΗ6-Υ22ΓΕΑ/ΑΤΑ
30827/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 16/20 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6ΤΙΙ6-Ξ1ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
30927/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 35/17 Συμφωνίας – Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την κατάρτιση της 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας στα Α/Φ VIP της ΠΑ στο Α/Δ Ελευσίνας65ΘΣ6-ΓΜΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31027/04/2021Διενέργεια Μίνι Διαγωνισμού (Call-Off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 12/18 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Αναλωσίμου Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ66ΞΖ6-4Κ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31126/04/2021Απόφαση ∆ιενέργειας Προµήθειας Ωνίων για Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωµατικών και Τροφοδοσίας 135 ΣΜ6ΒΔΨ6-ΔΡΖΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
31226/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρέατων-Πουλερικών προς Κάλυψη ΜονάδοςΨΦΗΟ6-ΦΞ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
31326/04/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Νέου Πυροσβεστικού Σταθμού στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-174Ν)ΩΓ2Ω6-ΒΣΟΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
31426/04/2021Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/21 για την Περιοδική Συντήρηση - Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου, Φρεατίων και Λιποσυλλεκτών ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ6Ω176-63ΧΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
31526/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/2021) για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εκτυπωτών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων ΜονάδωνΨΗΘΑ6-7Χ2ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
31623/04/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΟΙΤΩΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣΨΡ2Ι6-ΡΚΚΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
31723/04/2021∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.4/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του ΚΕ∆Α/ΣΚΩΘΤΝ6-9Χ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
31822/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/2021) για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ, Servers, Οθόνες, Εκτυπωτές και Περιφερειακά Υλικά) Έτους 2021, προς Κάλυψη Αναγκών ΓΕΑ, Μ.ΓΕΑ και Οικονομικά Υποστηριζόμενων Μονάδων6ΒΛ46-ΥΘ6ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
31922/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 14/21 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Γενική Επισκευή (Overhaul) Πέντε (5) Α/Κ Τ-6Α, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6-Α»ΨΜΡΚ6-ΤΥΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
32020/04/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 05/21 για την Παροχή Υπηρεσιών Αποθήκευσης Ειδών Εξοπλισµού Οικίσκων, σε Κατάλληλο Αποθηκευτικό Χώρο στη Νήσο Σάµο, στο πλαίσιο Συνδροµής του ΥΠΕΘΑ στη ∆ιαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης9ΙΜΛ6-7ΡΜΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
32120/04/2021∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 04/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜΨΖΖΚ6-1ΗΩΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
32220/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 25/2021) για την Προμήθεια Υδραυλικού Υγρού «HYDRAULIC FLUID, FIRE RES», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213044)9Η3Μ6-ΜΜΩΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
32320/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του 251ΓΝΑ6ΛΓΓ6-04ΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
32420/04/2021∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.3/21) για την Προµήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του ΚΕ∆Α/ΣΚ6ΜΠΨ6-ΜΗ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
32519/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 21/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων6ΗΥ66-97ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
32619/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 133ΣΜ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2021 ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 150 ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΕ Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΨΙ9Ν6-8ΑΒΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
32716/04/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Νο 02/2021ΩΣΓΣ6-81ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
32815/04/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)]9ΣΞΛ6-ΣΚ6ΓΕΑ/ΑΤΑ
32915/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.36/21) για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Διενέργειας Υπερήχων για Κάλυψη Αναγκών Γρ.Αεροδιακομιδών του 251ΓΝΑ6ΡΔΧ6-ΛΨΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
33015/04/2021Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Διαμόρφωση Λέσχης Σμηνιτών της 128ΣΕΤΗ σε Οικήματα Αγάμων» (ΚΑ-100Ε)ΩΑΛΝ6-Φ5ΥΓΕΑ/ΔΑΕ
33115/04/2021Απόφαση «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Αναβάθμιση – Ανακαίνιση Δωματίων Ορόφου του Πρώην Κτηρίου ΣΥΔ στο Α/Δ ΣΕΔΕΣ» (350ΠΚΒ-21-01)ΩΧΣ06-ΥΟΣΓΕΑ/ΑΤΑ
33215/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.35/21) για την Προμήθεια Γαζών Αιμοστατικών 10x20 (Surgicel) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΨΚΗ36-8ΣΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
33314/04/2021“Διευκρίνιση επί Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. Δ.5/21 για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ”6ΤΠ56-4ΕΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
33414/04/2021Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Κατασκευή Γυμναστηρίου ΣΜΥΑ» (Τ-115Ε)62ΧΖ6-ΥΟΨΓΕΑ/ΔΑΕ
33514/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού (Δ.29/21) για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ6Θ7Ρ6-ΗΙΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
33613/04/2021Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110 ΠΜ & ΔΑΚ)]ΨΓΕΘ6-ΑΩΞΓΕΑ/ΑΤΑ
33713/04/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 05/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΩΤΣ16-ΣΘ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
33813/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04.1/21 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 350ΠΚΒΨΕΖ06-ΛΦΖΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
33913/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Προμήθεια Νωπών Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Πουλερικών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΣΚ6ΓΖΦ6-ΡΕ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
34013/04/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝΩΗ156-ΔΘΙΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
34113/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Μαγειρικών Ελαίων, Γαλακτοκομικών, Τυροκομικών και Λοιπών Ειδών Μπακαλικής για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ62ΑΒ6-9ΩΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
34213/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/21) για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένου Νερού για Κάλυψη Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩ0066-90ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
34312/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΣΚ6ΤΒ96-4ΜΡΓΕΑ/ΑΤΑ/ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
34412/04/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/21 νια την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου Tης 111 ΠΜ.ΩΓΩΠ6-Θ26ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
34512/04/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ.12/21 [Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής Εκσκαφέας)]ΨΥΟΗ6-ΠΜΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
34609/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/21) για την Προμήθεια Βιοδιασπώμενων Σκευών και ειδών Συσκευασίας Τροφίμων για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΨ4ΝΘ6-91ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
34709/04/2021Ματαίωση Αποτελεσμάτων - Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-διαφέροντος της 120ΠΕΑ για την Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών Νέου Κτηρίου Μ.Μ .ΨΤ2Χ6-47ΛΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
34809/04/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Νο 01/21 .Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς σε ένα στάδιο, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών για κάλυψη αναγκών Μονάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ΩΧ9Μ6-Υ7ΡΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
34909/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/2021) για την Προμήθεια Λαδιού Λίπανσης, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104)ΩΔΕΛ6-89ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
35009/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/ΖΨ0ΠΠ6-ΛΙΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
35109/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/21 (Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ)6ΧΓΙ6-ΠΨΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
35208/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «ALTIMETER», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05)68Ε26-ΒΤΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
35308/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «EFIS DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 20EG11)ΩΥΕΘ6-ΜΦΣΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
35408/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 29/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08)6ΧΚΣ6-ΘΑΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
35508/04/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 11/21 για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφων C–27J»64ΙΙ6-ΗΛΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
35606/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 01/2021 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9ΛΩΩ6-ΘΦ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
35706/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/21) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩΤΚΚ6-ΠΓ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
35806/04/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών & Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών ΜονάδοςΩ3ΝΜ6-ΖΚΜΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
35906/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call off) επί της 01/21 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφών C–27J»ΩΘΥΛ6-ΥΦ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
36005/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΩΘΥ56-Δ9ΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
36102/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 350ΠΚΒ98ΗΠ6-ΤΤΡΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
36202/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος6ΥΓΩ6-ΙΝΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
36301/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/2021) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TRANSDUCER LIFT», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 213058)Ω1ΤΔ6-Ψ90ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
36431/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE : RILPIVIRINE: TENOFOVIR ALAFENAMIDE F.C. TAB (200+25+25) MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ9ΛΑΟ6-ΑΕ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
36531/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/21) για την Προμήθεια Συσκευής Ελέγχου και Εξαγωγής Δεδομένων (Test & Data Extractor Unit - TDEU) Ψηφιακών Ενισχυτών Θερμοκρασιών (Digital Temperature Control Amplifier - DTCA) Α/Κ J79-17EΨΝΧΨ6-ΔΔΜΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
36631/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΩΣΞΡ6-ΟΦ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
36731/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.33/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρική Συσκευή) για Κάλυψη Αναγκών της ΜΕΘ του 251ΓΝΑΩ8Β46-ΨΙΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
36830/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)ΩΚΣΩ6-7ΡΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
36929/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩ0ΩΡ6-ΒΨΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
37029/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Κρέατος για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ69ΛΞ6-ΩΨΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
37129/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.22/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου (Υλικά Ουρολογίας) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6ΕΖ16-1Φ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
37224/03/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (114ΠΜΨΨ4Δ6-Η3ΥΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ