Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

* Το περιεχόμενο της παρούσας σελίδας λαμβάνεται αυτοματοποιημένα από το πρόγραμμα Δι@ύγεια μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων στο πρόγραμμα Δι@ύγεια φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος διαγωνισμών στο πρόγραμμα Δι@ύγεια: 319 - Τελευταία ενημέρωση: 09/04/2021, 14:54

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
109/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/21) για την Προμήθεια Βιοδιασπώμενων Σκευών και ειδών Συσκευασίας Τροφίμων για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΨ4ΝΘ6-91ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
209/04/2021Ματαίωση Αποτελεσμάτων - Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Εν-διαφέροντος της 120ΠΕΑ για την Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών Νέου Κτηρίου Μ.Μ .ΨΤ2Χ6-47ΛΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
309/04/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Νο 01/21 .Η 113 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή έγγραφης οικονομικής προσφοράς σε ένα στάδιο, προς σύναψη συμφωνητικού με σκοπό την προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ιχθυηρών για κάλυψη αναγκών Μονάδας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ΩΧ9Μ6-Υ7ΡΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
409/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/2021) για την Προμήθεια Λαδιού Λίπανσης, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ και Ε/Π της ΠΑ (O/N 213104)ΩΔΕΛ6-89ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
509/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/ΖΨ0ΠΠ6-ΛΙΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
609/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/21 (Προμήθεια Ειδών Κυλικείου Προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκελείας & 2ου ΑΚΕ – 120 ΠΕΑ – 124 ΠΒΕ)6ΧΓΙ6-ΠΨΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
708/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «ALTIMETER», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG05)68Ε26-ΒΤΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
808/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «EFIS DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 20EG11)ΩΥΕΘ6-ΜΦΣΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
908/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 29/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08)6ΧΚΣ6-ΘΑΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
1008/04/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 11/21 για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφων C–27J»64ΙΙ6-ΗΛΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1106/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 01/2021 ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9ΛΩΩ6-ΘΦ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
1206/04/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/21) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩΤΚΚ6-ΠΓ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
1306/04/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 07/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ατομικών & Οικογενειακών Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών ΜονάδοςΩ3ΝΜ6-ΖΚΜΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
1406/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call off) επί της 01/21 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Επισκευή – Προμήθεια Κρισίμων Υλικών Αφών C–27J»ΩΘΥΛ6-ΥΦ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1505/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.31/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΩΘΥ56-Δ9ΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
1602/04/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04/21 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 350ΠΚΒ98ΗΠ6-ΤΤΡΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
1702/04/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος6ΥΓΩ6-ΙΝΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1801/04/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/2021) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TRANSDUCER LIFT», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 213058)Ω1ΤΔ6-Ψ90ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
1931/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.26/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας EMTRICITABINE : RILPIVIRINE: TENOFOVIR ALAFENAMIDE F.C. TAB (200+25+25) MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ9ΛΑΟ6-ΑΕ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
2031/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/21) για την Προμήθεια Συσκευής Ελέγχου και Εξαγωγής Δεδομένων (Test & Data Extractor Unit - TDEU) Ψηφιακών Ενισχυτών Θερμοκρασιών (Digital Temperature Control Amplifier - DTCA) Α/Κ J79-17EΨΝΧΨ6-ΔΔΜΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
2131/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.32/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σετ Πολλαπλής Σύνδεσης) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΩΣΞΡ6-ΟΦ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
2231/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.33/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ογκομετρική Συσκευή) για Κάλυψη Αναγκών της ΜΕΘ του 251ΓΝΑΩ8Β46-ΨΙΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
2331/03/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου (Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν)Ψ3ΒΛ6-Κ20ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
2430/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Αxis Vertical Machine Center)ΩΚΣΩ6-7ΡΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2529/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Πουλερικών για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/ΖΩ0ΩΡ6-ΒΨΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
2629/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Κρέατος για την Κάλυψη των Αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ69ΛΞ6-ΩΨΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
2729/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.22/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Χειρουργείου (Υλικά Ουρολογίας) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6ΕΖ16-1Φ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
2824/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.24/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Γραμμή Σύνδεσης Εγχυτή & ΣΕΤ Συρίγγων Σκιαγρ/κού Ορού Εγχυτή) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑΩ3ΦΔ6-ΦΒΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
2924/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.25/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Αιμοκαλλιέργειες) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨΣ4Ψ6-6Ρ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
3024/03/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (114ΠΜΨΨ4Δ6-Η3ΥΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
3123/03/2021Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 05/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)62ΡΞ6-Ζ9ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
3223/03/2021Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 04/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΡΩ2Γ6-ΥΦΦΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
3323/03/2021Απόφαση Ματαίωσης του Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) και του Επαναληπτικού αυτού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ ΛάρισαςΩΣΓ16-6Ρ8ΓΕΑ/ΑΤΑ
3423/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.30/21) για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Κίτρινα και Κόκκινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ9ΒΚ26-Κ2ΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
3523/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 120 ΠΕΑ για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Χρωστηρίου ΑΦΩΝ Τ-6Α (Θέρμανσης-Κλιματισμού-Εξαερισμού –Αυτοματισμού).Ψ7Θ06-ΘΑΚΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
3623/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.05/21) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ Ανδραβίδας6ΥΗΖ6-ΩΤΠΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
3723/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/21 για την Χρηματοδοτική Μίσθωση (Financial Leasing) Δέκα (10) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας (4Χ4), με ωφέλιμο φορτίο από 600 κιλά έως 1,5 τόνο.6ΜΘΕ6-Ο6ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3822/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Μπλούζες Χειρουργείου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6Θ0Σ6-ΡΛΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
3922/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 02/21 για τη Σύναψη Συμφωνητικού Υπηρεσιών Αποκατάστασης Επιχρισμάτων, Μονώσεων Και Χρώσεως Δεκαεννέα (19) Οικημάτων Της Περιοχής «Β» του ΚΕΔΑ/ΖΨ0ΓΚ6-Δ62ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
4022/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.28/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας CASPOFUNGIN ACETATE PD. C. SO. IN 50MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨΠ1Δ6-ΘΥΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
4122/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.27/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας SECUKINUMAB IN. SO. PF. P 150 MG/ML για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ60Τ86-Ο90ΓΕΑ/251ΓΝΑ
4219/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Μηχανημάτων με Αριθμό Διακήρυξης 03/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Κατασκευή Περιμετρικής Τάφρου Απορροής στο Α/Δ Λαμίας» (ΑΕΕ: 03/21)65Υ36-Κ09ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
4319/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-ff) επί των 43/17.1-7 Συμφωνιών – Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ6Β7Ω6-46ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4419/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 94/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΨΨΘΥ6-765ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4519/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.21/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Χειρουργείου (Σάκων Περισυλλογής & Παρασκευάσματος) για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ615Φ6-ΑΨ6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
4619/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σεντόνια και Σετ Ιματισμού για Κάλυψη Αναγκών Χειρουργείου του 251ΓΝΑΩΣ5Ι6-2ΞΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
4719/03/2021Προκήρυξη Σύμβασης Έργου «Αναβάθμιση Γηπέδων Αθλοπαιδιών ΣΜΥΑ» (Τ-111Π)Ψ3ΚΤ6-ΩΝΠΓΕΑ/ΔΑΕ
4819/03/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης της Μελέτης : «Αποκατάσταση Εκτός Βάσης Περιοχής Καυσίμων και Αγκυροβολίου στην 120 ΠΕΑ» (Μ/ΕΚ-451Ν).6ΡΣΒ6-ΧΨΝΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
4918/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 120 ΠΕΑ για την Εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών Νέου Κτηρίου Μ.Μ ,για κάλυψη αναγκών της.915Γ6-97ΓΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
5018/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού ( call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 34/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6Κ2Ο6-ΕΩ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5118/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του ΚΕΔΑ/ΖΩΜ7Λ6-ΕΛΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
5218/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού ( call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 40/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΩΥΓΤ6-ΥΜΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5317/03/2021ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 01/21 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ6Ι6Α6-ΨΞΔΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
5416/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/21 για την Περιοδική Συντήρηση - Καθαρισμό Αποχετευτικού Δικτύου, Φρεατίων και Λιποσυλλεκτών ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑΕ12Η6-Γ3ΣΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
5516/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «PNEUMATIC (36)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203503)9ΑΓΗ6-2ΥΗΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5616/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Περιοδική Προμήθεια Κατεψυγμένων Τροφίμων προς Κάλυψη ΜονάδοςΨΒΚΦ6-Μ74ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
5712/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Προμήθεια Επίπλων της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας97ΠΣ6-ΝΟΙΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
5812/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.16/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας PERTUZUMAB C/S. SOL. IN 420 MG/VIAL (30 MG/ML) για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ2Θ66-2ΝΛΓΕΑ/251ΓΝΑ
5912/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.24/2021) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «PENTAND 1 1/8΄΄ 154 FIT», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213029)Ψ1ΚΔ6-ΚΓΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6012/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων του 251ΓΝΑ6ΜΜΑ6-ΟΗΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
6112/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 23/2021) για την Προμήθεια Δώδεκα (12) Τεμαχίων Υλικού «OVER KIT», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213030)ΩΙΨΗ6-ΘΥ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6212/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 22/2021) για την Προμήθεια Σαράντα Οκτώ (48) Τεμαχίων Υλικού «BUNGEE ASSY», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού (O/N 213031)69ΞΣ6-Π8ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6312/03/2021Διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Power Plant Κατηγορία 1630-6685, για Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203273)ΨΞΜΣ6-72ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6412/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.21/2021) για την Προμήθεια Υλικών «EGRESS», Συγκροτήματος «ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 213005)ΨΚΠΤ6-ΔΛΖΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6511/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών Προς Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας (114ΠΜ)ΩΔ586-ΒΩ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
6610/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 15/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας(ΣΙ-ΣΜΥΑ-123 ΣΤΕ) και του 2ου ΑΚΕ.ΨΣ4Γ6-ΝΥ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6710/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.20/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Βελόνα, Τροκάρ) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ6ΠΓΚ6-Η7ΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
6810/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.23/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Ενδοσκοπικοί Κοπτοράπτες) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑΨ7836-ΖΨΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
6910/03/2021Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Fire Protection (26), Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203274)6ΚΙ66-Κ2ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7009/03/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 03/2021 ΤΗΣ 350ΠΚΒΩΘΔΑ6-13ΔΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
7109/03/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας]9ΔΟΩ6-ΠΟΦΓΕΑ/ΑΤΑ
7209/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής Εκσκαφέας) προς κάλυψη Αναγκών ΠΑΩΗΑ96-7ΘΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7309/03/2021Προμήθεια Υλικών «LEAD ASSY – HIGH TENSION», Συγκροτήματος «AIRBORNE AUXILIARY POWER (49)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203380)6Ν9Ε6-0Φ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7409/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «NACELLES/PYLONS (54)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203495)ΨΩΜΡ6-36ΣΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7509/03/2021Προμήθεια Υλικού «BOTTLE ASSY», Συγκροτήματος «LANDING GEAR» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 213065)6ΦΑΚ6-ΤΣΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7609/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 16/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 213048)ΨΩΡΒ6-3ΦΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7708/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 11/21 με τίτλο «Επισκευή – προμήθεια κρισίμων υλικών Αφων C–27J». (Υπολειπόμενα Υλικά που δεν κατακυρώθηκαν από Δ.29/19)Ψ86Β6-0ΛΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7808/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Είκοσι Εννέα (29) Ημιφορτηγών Διπλής Καμπίνας (ΗΟΔΚ) (Pick Up) 4x4, Κυβισμού έως 2.400cc, Ωφέλιμου Φορτίου 600 Κιλά έως 1,5 ΤόνοΩ0846-ΞΞ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7908/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/21) για την Παροχή Οδοντιατρικών Υπηρεσιών για Κάλυψη Αναγκών Οδοντοπροσθετικού Τμήματος του 251ΓΝΑ9ΞΔ06-ΡΙ6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
8008/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 17/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο και της 17/19.1 Τροποποιητικής αυτής της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια «Διασήμων Παρασήμων – Μεταλλίων - Διαμνημονεύσεων»6Π2Ι6-4Υ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8108/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 57/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Προμήθεια Ραδιοβολίδων ΕΜΥ»ΨΦΣΩ6-ΣΨΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8205/03/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/21 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜ621Π6-ΦΕ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
8304/03/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 05/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής (Παντοπωλείου) πλην φρέσκων οπωροκηπευτικών - ελαιόλαδου - είδη αρτοποιείου - είδη κρεοπωλείου για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΨΜΥΕ6-034ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
8425/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μεταλλικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 02/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΕΚ8Κ6-8ΩΧΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
8525/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 01/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» (ΑΕΕ: 09/20)ΕΡ026-ΛΣΣΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
8603/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/2021) για την Προμήθεια Υλικών «CAD/PAD», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415, Ε/Π SUPER PUMA και Ε/Π AB-2056Α5Δ6-Λ1ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
8703/03/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 13/21 για την Προμήθεια (8) Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας και Τριών (3) Μικρολεωφορείων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ60ΖΕ6-Ρ8ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8802/03/2021Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Προμήθεια ΚαφέΨΕΟ86-ΖΕΧΓΕΑ/ΔΑΕ/128ΣΕΤΗ
8902/03/2021Απόφαση Διενέργειας Προμήθειας Καφέ για Κάλυψη Απαιτήσεων Κεντρικού Κυλικείου 128 ΣΕΤΗΨΗΞ26-ΕΨΩΓΕΑ/ΔΑΕ/128ΣΕΤΗ
9001/03/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. 01/21 για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών για Ανάγκες της 116ΠΜ.6ΠΤΤ6-ΓΟΔΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
9101/03/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052)6ΙΜ36-ΝΑ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
9226/02/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/21 για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους ΧώρουςΩΖΤΠ6-ΑΙΒΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
9326/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/21) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων (Βόειο/Μόσχου – Χοιρινά) - Πουλερικών και Νωπών Παρασκευασμάτων Κρέατος, προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/ΡΨΘΧ86-9ΝΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΑΑ ΡΟΔΟΥ
9426/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 97/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)6ΥΖΛ6-ΖΙΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9526/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 22/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Είδους «Ξίφος με Θύσανο Πλήρες»ΨΜΙ46-ΛΜΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9626/02/2021Ανακοίνωση Επαναπροκήρυξης - Μετάθεσης Διαγωνισμού Δ. 1/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ ΕλευσίναςΩΥΨΔ6-6ΤΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9726/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 2/21 για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών - Φρούτων & Αποφλοιωμένης Νωπής Πατάτας Προς Κάλυψη Αναγκών της Μονάδας (ΚΕΔΑ ΡΟΔΟΥ)ΨΤΡΥ6-2ΩΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΑΑ ΡΟΔΟΥ
9825/02/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Προμήθεια Προκατασκευασμένων Οικίσκων για την 135ΣΜ]ΨΤ4Τ6-ΜΡΙΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
9925/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/2021) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος «ENGINE FUEL CONTROL (73)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (O/N 203507)6ΣΡΤ6-ΡΗΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
10025/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2021) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «STARTER», Συγκροτήματος «STARTING (80)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213011)Ψ1ΠΩ6-ΠΘΧΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
10125/02/2021Δαπάνες Προμηθειών - Επισκευών – Κατασκευών [Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052) - Δ.08/21]ΨΞΕΤ6-2ΧΒΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
10225/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/21 για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό – Χειμερινό)6ΑΤ66-43ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10325/02/2021ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Συντήρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Α/Δ Ακτίου» (ΑΚΤΙΟ-20-02)6ΒΝΞ6-ΠΜ2ΓΕΑ/ΑΤΑ
10425/02/2021ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01)6ΦΛΠ6-ΡΝΒΓΕΑ/ΑΤΑ
10524/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60 (MIL-L-22851D, J1899)ΕΟΩ46-Σ2ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
10624/02/2021Ακύρωση της υπ’αρίθμ. 1/21 Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60 (MIL-L-22851D, J1899)ΩΜΟ96-1Ι7ΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
10724/02/2021Τροποποίηση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 08/21 για την Προμήθεια Απινιδωτών DDDR DF-4 (Πλήρες Σετ) συμβατών με MRI για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6ΞΦΠ6-66ΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
10824/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/21) για την Προμήθεια Εξήντα (60) Βαρελιών Ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 213023)ΩΗΦΘ6-ΨΘΤΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
10923/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.02/21 για την περιοδική προμήθεια Γαλακτοκομικών Προϊόντων, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.ΨΦ276-ΣΚΟΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
11023/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.03/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Λεσχών – Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) – Κυλικείων της 115ΠΜ6Δ1Ι6-ΚΞΘΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
11123/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 06/21 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων Οικημάτων Διερχομένων Διασποράς 117ΠΜ65006-ΧΡΛΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
11223/02/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [ΔιενέργειαΣυνοπτικούΠλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας]6ΩΗΤ6-Φ95ΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
11322/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/21) με αντικείμενο την Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης “UP TO DATE” για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6Δ336-ΦΞΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
11422/02/2021Διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)6ΔΨΔ6-22ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
11522/02/2021Ανακοίνωση Eκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.43/20 [Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α]ΨΑΓ76-ΜΘ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11622/02/2021Προμήθεια Υλικών CARRIER LINING & DISK, Συγκροτήματος Πέδησης για Α/Φ Τ-6 Α (O/N 203477)ΩΓ946-840ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
11719/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 03/21 για την Περιοδική Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων και Γλυκισμάτων 117ΠΜ9ΣΠΜ6-1ΚΗΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
11819/02/2021Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Fire Protection (26), Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203274)6ΝΨΕ6-ΕΓΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
11919/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/21) για την Προμήθεια Υλικών, Συγκροτήματος Power Plant Κατηγορία 1630-6685, για Α/Φ PZL Μ-18 (O/N 203273)ΩΦ336-Ε0ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
12019/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σετ Αυτόλογων Αυξητικών για Κάλυψη Αναγκών Ορθοπεδικής Κλινικής του 251ΓΝΑΨΩΔΗ6-ΜΦΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
12119/02/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/20216Ζ4Φ6-Τ2ΞΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
12219/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/21) για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου για Ανάγκες ΠΑ (O/N 213052)Ω0ΗΛ6-Φ2ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
12318/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.4/21) για την Προμήθεια Μίας (1) Ηλεκτρονικής Διάταξης Ενίσχυσης Συχνοτήτων RF / Microwave AmplifierΩ8ΑΓ6-5ΑΛΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
12418/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Προμήθεια Γαζών Αιμοστατικών 10x20 (Surgicel) για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251ΓΝΑ6Β7Π6-Χ1ΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
12518/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ6ΕΞΥ6-Ρ84ΓΕΑ/251ΓΝΑ
12618/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 90/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη των Αναγκών της ΠΑ645Ψ6-ΙΑΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12717/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) της 117ΠΜ Νο 04/21 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων 117ΠΜ & ΚΕΑΤ6Θ036-ΒΜ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
12817/02/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.04/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ»ΨΕΒ66-Μ7ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12917/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.8/21) για την Προμήθεια Απινιδωτών DDDR DF-4 (Πλήρες Σετ) Συμβατών με MRI για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑΩΞ1Α6-Δ6ΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
13016/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών για την Κάλυψη Αναγκών της 135 ΣΜ90ΩΖ6-5Ι6ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
13116/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/21) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών IOPROMIDE INJ. SOL 62,34 % (30% IODINE) BTX 100ML και IOPROMIDE INJ.SOL 76,9 % (37% IODINE) VIALX 100ML για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨΨΤΦ6-ΙΞ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
13215/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ΗΕΑΤ EXCANGER BLOWER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG15)9ΒΨ56-6Ψ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13315/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Καρτών – Πάνελ Ταυτοποίησης Ελέγχου & Ευαισθησίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΨ38Ν6-ΠΚΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
13415/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.7/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού - Βηματοδότες για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑΨΦΟΛ6-ΕΥ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
13515/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.3/21) για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Διαχείρισης Τροφοδοσίας Μ.ΓΕΑΩΜΕ76-ΔΘ4ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
13612/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.9/21) για την Προμήθεια Νέου Ψηφιακού Αυτόματου Συστήματος Έκχυσης CO2 για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ9ΑΑΔ6-Ζ6ΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
13712/02/2021Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση 71,160 Στρεμμάτων στη Θέση "Καταράχι" Πύργου ΗλείαςΩΥΟΨ6-6ΨΥΓΕΑ/ΤΑΑ
13812/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας63Β56-Α6ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13912/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας PEMETREXED PD.C.SO.IN. 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΩΜΛΝ6-5Σ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14011/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 09/21 για την Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομού Αττικής.Ψ5ΥΩ6-ΤΦ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14111/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (Δ.15/21) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας6ΩΡΥ6-70ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14210/02/2021Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών για την Παροχή Υπηρεσιών για την Καθαριότητα Χώρων της ΕΜΥ.99ΕΞ6-ΑΛ9ΓΕΑ/ΕΜΥ
14310/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για την Προμήθεια Ψυκτικού Μικροτόμου (Κρυοστάτη) για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ9ΩΛ6-ΖΝ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14410/02/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ) ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 01/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Π.Α. ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΠΑ (COURIER)ΨΜΩ16-Ε70ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
14510/02/2021Προμήθεια Εξήντα (60) Βαρελιών Ελαίου SAE 60 για κινητήρες Α/Φ CL-215, T-41 και PZL (O/N 213023)66Α66-ΕΘ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
14610/02/2021Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35)6ΛΡΞ6-Ο7ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
14709/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.10/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού ΑττικήςΩΚ3Κ6-Ψ0ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14809/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 05/21 του 201ΚΕΦΑ για την Ανάδειξη Αναδόχου Αεροπορικής Διακίνησης των Υλικών της Π.Α. από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και ΑντιστρόφωςΩ5ΜΥ6-ΖΕΒΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
14909/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Προμήθεια Πενήντα (50) Τεμαχίων Υλικού «BATTERY NON RECHARGEABLE», Συγκροτήματος «ΣΚΑΦΟΣ» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α, Τ-41D, VIP, ΑΣΕΠΕ και CL-415 (O/N 203403)6ΙΚ86-ΙΧΟΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15008/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) Έτους 2021ΩΔΒΠ6-ΛΞ0ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
15108/02/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 1/21 για την Καθαριότητα Χώρων ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ - ΥΠΕΠΑ - ΟΛΚΑ - Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου - Αερονομίας- ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ9Γ3Α6-ΙΞΦΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
15208/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.03/21) για την Γενική Επισκευή Και Αποκατάσταση Βλάβης (OVERHAUL & REPAIR) Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ACTUATOR, NOSE WHEEL STEE», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG09)6Ξ1Φ6-ΩΥΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15305/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Περιοδική Προμήθεια Εμφιαλωμένου Ύδατος προς Κάλυψη 117ΠΜΨ3ΙΕ6-ΛΣΕΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
15405/02/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών - Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας) (110ΠΜ & ΔΑΚ)]ΩΘ3Ο6-ΒΧΖΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
15504/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 04/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου και Ηλιελαίου για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΩ03Γ6-ΔΦ6ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
15604/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 03/2021 για την Καθημερινή Προμήθεια Άρτου και Αρτοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΩΜΤΕ6-ΧΘΝΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
15704/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 02/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Ειδών Κρέατος για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠΨ0ΖΩ6-ΞΧΧΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
15804/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) υπ. αριθμ. 01/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών για Κάλυψη Αναγκών 11ης ΜΣΕΠ6Ν356-ΣΓ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
15904/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) επί της 5/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Ραφή Στολών- Πηλικίων- Θερινών Παντελονιών Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ-ΣΜΥΑ)»9ΩΦΘ6-ΟΘΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16004/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/21) για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ΗΕΑΤ EXCANGER BLOWER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ T-6A (Ο/Ν: 20EG15)ΨΦΚΚ6-ΜΩΨΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
16104/02/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ.01/21 για την περιοδική προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών - Φρούτων και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας, με κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών.ΩΖΜΞ6-ΝΘΕΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
16203/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.5/21) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας APREMILAST F.C. TAB 30 MG για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ6Ζ0Τ6-ΠΟΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
16303/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/21) για την Ετήσια Συντήρηση Είκοσι πέντε (25) Ανελκυστήρων του 251ΓΝΑΨΕΨΤ6-ΚΜΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
16404/02/2021Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)ΩΞΝΗ6-ΗΟΝΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
16503/02/2021Απόφαση Ματαίωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ9ΚΩΝ6-ΑΧΩΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
16603/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Αγωγού Καυσίμων 117ΠΜΨ5ΖΨ6-ΜΚΠΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
16703/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 71/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, NSN 1615-14-433-6955, P/N 332Α31-0001-06Ρ, MAIN ROTOR HUB, Ε/Π SUPER PUMA με S/Ns M812 και Μ914ΩΝ106-ΝΥΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16803/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ελαίων (Ελαιολάδου και Ηλιέλαιου) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού ΑττικήςΩ8Ω96-06ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16903/02/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ SAE 50 KAI SAE 60 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ MIL-L- 22851C Ή J-1899 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (Δ.01/21)6ΕΧΞ6-0ΧΣΓΕΑ/ΔΑΕ
17002/02/2021«Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στη Διασπορά της 120ΠΕΑ» (ΚΛ-105Ε)6ΒΦΖ6-6Ο2ΓΕΑ/ΔΑΕ
17102/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.1/21) για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών (Κίτρινα και Κόκκινα Χαρτοκιβώτια) για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6ΑΕ76-7ΥΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
17201/02/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 39/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαστομερούς Υλικού Σφράγισης Αρμών Δαπέδων ΑεροδρομίωνΩ5ΟΛ6-ΩΜΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17301/02/2021Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών «Γενική Επισκευή (Overhaul) δέκα (10) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ, NSN 1615-14-433-6955, P/N 332A31-0001-06P, MAIN ROTOR HUB, Ε/Π SUPER PUMA» (Απόφαση Ενεργοποίησης Α’ Εκτελεστικής Σύμβασης Συμφωνίας-Πλαίσιο 71/20)Ω1ΕΠ6-ΠΚ6ΓΕΑ/ΔΑΥ
17401/02/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.02/2021 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής-Παντοπωλείου-Συσκευασίας Τροφίμων και Λοιπών Ειδών για Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ6ΧΠ66-53ΑΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
17529/01/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Προμήθειας Φυσικού Αερίου προς κάλυψη αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ]ΩΗ3Α6-ΛΩ6ΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
17629/01/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) για την Προμήθεια «Ελαιολιπαντικού LUBRICANT OIL SAE 60 (DR:55GL), NSN/STNR 9150007534937 προς Κάλυψη Απαιτήσεων Πυροσβεστικών Α/Φ ».Ψ6ΣΗ6-6ΛΒΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
17729/01/2021Προμήθεια Σύγχρονου Κέντρου Μηχανουργικής Κατεργασίας (5-Axis Vertical Machine Center)6Δ9Λ6-9ΚΚΓΕΑ/ΔΑΥ
17828/01/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΨΧΗΗ6-ΡΝΘΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ
17928/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ.ΨΚΞ06-5ΞΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18021/01/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 41/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Αναβάθμιση και εν συνεχεία υποστήριξη εξοπλισμού ελέγχου απόδοσης RADAR (RASS-S4)»6Η066-51ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18121/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 1/21 για την Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»ΩΥΑ96-2ΑΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18220/01/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 350ΠΚΒ ΚΑΙ ΤΗΣ 10ΗΣ ΜΣΕΠ (Δ.01/2021)ΨΞ2Σ6-ΥΒ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
18320/01/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2021 για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων της 115ΠΜ)64Ρ16-ΧΡΓΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
18419/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 02/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ελαιολάδου-ΑραβοσιτελαίουΨΥΘ76-535ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
18519/01/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 42/20 για την «Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού»6ΤΑΓ6-ΦΑ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18619/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»9ΞΜΧ6-ΟΗ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
18719/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Aνοικτού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (Δ.03/21) για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της ΠΑ»ΨΛΣΔ6-ΦΝΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18819/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 2/21 για την Προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και ΒοιωτίαςΩ8ΨΖ6-Η7ΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18918/01/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 45/20 για την «Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)»6Α7Δ6-Λ7ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19015/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της Σ.Π. 43/16 (Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς κάλυψη Απαιτήσεων Τροφοδοσίας 251 ΓΝΑ) για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΒΥΜ6-Γ2ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19115/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 67/17 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη σύναψη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Παντελόνια Θερινής Στολής Μάχης).6ΦΤΨ6-ΚΩ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19214/01/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Υπ’ αρίθμ. 01/21 Ανάδειξης Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση- Αποκομιδή Ξυλείας στην 120ΠΕΑΩΗ7Θ6-Λ6ΑΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
19314/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τριάντα (30) Πετρελαιοκίνητων Επιβατικών Οχημάτων, Μικτής Χρήσης, Ωφέλιμου Φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ.ΩΔΤΙ6-ΟΥΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19413/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 42/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Οδική Μεταφορά των Υλικών της ΠΑ από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών».9ΞΙΓ6-Θ4ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19513/01/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.04/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια είκοσι έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών ΠΑ.ΨΕΑ96-ΓΛΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19630/12/2020Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πιστοποίησης9ΖΗΧ6-ΜΓΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
19730/12/2020Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 43/20 για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α»,ΩΛΥΓ6-ΙΜΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19829/12/2020Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «PROPELLER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL M-18 (Ο/Ν: 20EA71)ΩΞΛΦ6-ΘΚΘΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
19929/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.ΑΨΕ8Τ6-ΩΙΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20029/12/2020Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)63ΥΘ6-79ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
20129/12/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) 01/20 για την Προμήθεια Νωπών ΨαριώνΩ5646-6ΡΑΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
20229/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 47/20 για την Προμήθεια νωπών κρεάτων προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ.6ΝΦ26-90ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20328/12/2020Επισκευή Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «BRAKE ASSY, CARBON», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE28)ΩΕΝΕ6-4ΒΖΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
20428/12/2020Γενική Επισκευή (Overhaul) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «LIQUID OXYGEN CONVERTER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (Ο/Ν: 20EE35)ΩΑΤΨ6-ΡΕΟΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
20524/12/2020ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.26/20ΨΘ8Ρ6-37ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
20624/12/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.02/20) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών για την Κάλυψη Αναγκών της 135 ΣΜΩΡΤΒ6-4ΕΔΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
20722/12/2020Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 08/20 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Ενός έτους (1) για την Προμήθεια Αερίου Ηλίου για ανάγκες της ΕΜΥ.69ΜΒ6-6ΦΑΓΕΑ/ΕΜΥ
20822/12/2020Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/20 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών για την Παροχή Υπηρεσιών για την Καθαριότητα Χώρων της ΕΜΥ6Χ1Φ6-4Μ0ΓΕΑ/ΕΜΥ
20922/12/2020Απόφαση «Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-11 στην 110ΠΜ (110ΠΜ-20-02)»ΨΚΚΒ6-39ΟΓΕΑ/ΑΤΑ
21021/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/2020) για την Προμήθεια Υλικού Προγραμματισμού ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜ ΑΑΥ: 16194/16-12-20 ΑΛΕ/ΕΦ: 4940289899/10112040000000 ΠΟΣΟ: 24.000,00ΨΡΤΛ6-ΑΞΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
21121/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πιστοποίησης ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜ ΑΑΥ: 16195/16-12-20 ΑΛΕ/ΕΦ: 4940289899/10112040000000 ΠΟΣΟ: 58.000,00ΨΜΨΖ6-ΤΩ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
21221/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/2020) για την Προμήθεια Κεραιών και Συναφούς Εξοπλισμού Μέτρησης Ραδιοσυχνοτήτων Τηλεχειρισμού Radar ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜ ΑΑΥ: 17096/21-12-20 ΑΛΕ/ΕΦ: 4940289899/10112040000000 ΠΟΣΟ: 49.000,00ΕΒΓΦ6-1ΩΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
21321/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/2020) για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Ανάλυσης Ραδιοσυχνοτήτων και Δικτυωμάτων Τηλεχειρισμού Radar ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜ ΑΑΥ: 17091/21-12-20 ΑΛΕ/ΕΦ: 4940289899/10112040000000 ΠΟΣΟ: 58.000,00ΡΒΕΑ6-Ξ3ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
21418/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/2020) για την Προμήθεια Λογισμικών Εξομοίωσης ΜΟΝΑΔΑ: ΕΤΗΜ ΑΑΥ:16192/16-12-20 ΑΛΕ/ΕΦ: 4940289899/10112040000000 ΠΟΣΟ: 60.000,006Υ9Χ6-6ΓΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
21518/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.70/20) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών MEROPENEM TRIHYDRATE PD.I.S.INF 1000 MG και MEROPENEM TRIHYDRATE PD.I.S.INF 500 MG/VI για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ6Ι3Β6-ΝΦΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
21617/12/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αερόψυκτου Ψύκτη Ενιαίου Τύπου με Αριθμό Διακήρυξης 27/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Βελτίωση Εγκατάστασης Κλιματισμού ΥΠΗΔ» (ΑΕΕ: 22/20)Ρ8Ξ26-ΧΚ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
21717/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.71/20) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας PEMETREXED PD.C.SO.IN. 500MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨ85Ε6-Δ79ΓΕΑ/251ΓΝΑ
21817/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.69/20) για την Αναβάθμιση Βασικού Συστήματος LS PRO (Προμήθεια Ενισχυτή, Tower και Δύο (2) Οθονών) για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Τμήματος του 251ΓΝΑ6Α3Π6-Ν68ΓΕΑ/251ΓΝΑ
21915/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.06/20) για την Προμήθεια Λυχνίας Magnetron και την Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης / Παραμετροποίησης Αυτής προς Κάλυψη Αναγκών Μετεωρολογικού Radar RDR3506ΑΩ46-ΤΔΤΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
22015/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.68/20) για την Προμήθεια Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ6ΛΣΥ6-ΞΣΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
22115/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού επί της 02/17 Σ.Π. προς Σύναψη 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την προμήθεια «Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων Τροφοδοσίας 251 ΓΝΑ».ΨΡΥ06-ΞΗΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22214/12/2020Απόφαση Ματαίωσης & 2ης Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17.1/20) για την Προμήθεια Εξοπλισμού των Οικημάτων για Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ6Ν186-ΝΤΘΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
22311/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.42/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού ΠροσωπικούΩ2ΨΖ6-1ΓΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22408/12/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.67/20) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας SODIUM CHLORIDE SOL. INF 0,9% W/V BT x 3.000 ML για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΩΨΦ06-Ψ15ΓΕΑ/251ΓΝΑ
22509/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.44/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ) των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)6ΕΨΧ6-ΙΙΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22609/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 45/20 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ).6ΤΣ56-Χ10ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22708/12/2020Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων (Δ.20/20) για την Εκμίσθωση 569 Στρεμμάτων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ ΚΟΖΑΝΗΣ]9ΘΑ16-0Ι5ΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
22808/12/2020Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων (Δ.19/20) για την Εκμίσθωση 74,4 Στρεμμάτων Ελεύθερων Χώρων ΔΑΚ]ΩΓΕΛ6-ΓΦΑΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
22907/12/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 19/2020 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπής Αποφλοιωμένης-Καθαρισμένης Πατάτας για Ανάγκες Τροφοδοσίας-Λεσχών της 115ΠΜ (Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης)Ω8ΧΩ6-02ΔΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
23007/12/2020Περίληψη της Διακήρυξης Διαγωνισμού Δ.25/20 της ΔΑΥ για την «Προμήθεια Υλικών Αγκυροβολίας» στο Πλαίσιο Έργου Αυτεπιστασίας της 206 ΠΑΥΨΔΗΕ6-ΟΩ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
23107/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 41/20 της ΥΠ/ΠΑ με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 100 παρ. 1α και 101 του Ν.3978/11, για την Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4)66ΡΝ6-Δ2ΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23207/12/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 35/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης – Εξάρτυσης Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών ΣχολώνΨΦΤΗ6-Δ2ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23304/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.75/20) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «FUEL CELL», Συγκροτήματος «FUEL (28)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (O/N 203216)ΨΦΝ66-Δ7ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
23404/12/2020Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.40/20 [Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J]Ψ2ΥΥ6-Υ58ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23504/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.74/20) για την Προμήθεια Τριάντα (30) Τεμαχίων Υλικού «BRAKE SEGMENTED ROTOR», Συγκροτήματος «LANDING GEAR (32)» , Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 203462)6ΤΝΝ6-ΜΛΤΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
23604/12/2020Ανακοίνωση Εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 35/20 της ΥΠ/ΠΑ (Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR)60666-515ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23703/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.14/20 για την Προμήθεια Δύο (2) Θερμικών - Οπτικών ΚαμερώνΨΠΠ36-6ΑΜΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
23802/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.50/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ67ΜΟ6-1Η0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
23901/12/2020ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ6Λ286-53ΡΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
24027/11/2020Απόφαση Κατακύρωσης, Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/20) για την Προμήθεια Εξοπλισμού των Οικημάτων για Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜΨΣ1Δ6-ΗΕΨΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
24127/11/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.73/20) για την Προμήθεια Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού «BUSHING», Συγκροτήματος «NLG SHOCK STRUT» Α/Φ CL-415 (O/N 203191)6ΑΕΗ6-ΜΣ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
24227/11/2020Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/20) για την Ανάδειξη Ανάδοχου Εργασιών Προς Ανάπτυξη Τμήματος Οπτικού Δακτυλίου Επικοινωνιών στην 135ΣΜ]Ψ6ΖΔ6-3Υ6ΓΕΑ/ΑΤΑ/110ΠΜ/ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ
24327/11/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.72/20) για την Προμήθεια Πέντε (5) Τεμαχίων Υλικού «OIL PROBE LEVEL UNI», Συγκροτήματος «HYDRALIC POWER (29)», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415, (O/N 203261)ΩΙ3Ψ6-ΙΦΛΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
24426/11/2020ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 251ΓΝΑ (Δ.65/20)Ψ9916-ΝΔ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
24526/11/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ.08/20 για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων - Πουλερικών για Ανάγκες Τροφοδοσίας - Λέσχης 116ΠΜ61ΞΑ6-47ΔΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
24626/11/2020«Αντικατάσταση Κουφωμάτων σε ΟΣΕΑΑΥ της 110ΠΜ» (110ΠΜ-19-01)Ω8Δ46-59ΜΓΕΑ/ΑΤΑ
24725/11/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.43/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.ΩΨΝΣ6-8ΗΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
24825/11/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 08/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 251ΓΝΑ-ΚΑΙ-ΑΑΥΕΩΜΒ26-Ζ1ΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
24924/11/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της 26/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης [Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων της Π.Α. εντός Ν. Αττικής (112 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, Μ.ΓΕΑ, 251ΓΝΑ, 350 ΠΚΒ/21ΜΚΒ και ΚΕΔΑ/Ζ)]6ΩΞΦ6-8ΜΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
25023/11/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.62/20) για την Διετή Συντήρηση με Κάλυψη Ανταλλακτικών Εννέα (9) Ηλεκτρικών Κρεβατιών Hillrom Progressa της ΜΕΘ του 251ΓΝΑΨ3ΦΠ6-ΘΣΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
25123/11/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Π.07/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & SNACKS 116ΠΜΨ0ΒΝ6-ΚΟΗΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
25223/11/2020Απόφαση «Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-12 στην 110ΠΜ (110ΠΜ-20-01)»Ω3ΡΤ6-ΒΗΣΓΕΑ/ΑΤΑ
25320/11/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. 06/20 για την Προμήθεια Άρτου & Σφολιατοειδών για Ανάγκες της 116ΠΜ και του Εργ.ΜΜ &ΕΕ ΑΡΑΞΟΥΩ2ΚΩ6-1Η9ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
25420/11/2020ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2020 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ 350ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΩ1ΡΝ6-466ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
25520/11/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J.Ω9ΚΘ6-ΥΣΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
25618/11/2020ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΑΠΟΦΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣΨΕ4Γ6-Ψ6ΗΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
25717/11/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Ψαριών και Θαλασσινών για Κάλυψη Αναγκών Λέσχης Αξιωματικών και Σμήνους Τροφοδοσίας της 350 ΠΚΒ και της 10ης ΜΣΕΠΩΘΩΜ6-875ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
25817/11/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19/2020ΩΧΩΖ6-Τ08ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
25916/11/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.64/20) για την Προμήθεια Ενός (1) Ουροδυναμικού Μηχανήματος για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΩΛΡ16-ΚΗΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
26016/11/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.71/20) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «CYLINDER ASSY», Συγκροτήματος «ENGINE (72) (POWER SECTOR R2800CΑ3)», Α/Φ CL-215, Ο/Ν 193266Ω6ΠΧ6-Τ02ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
26129/10/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΨ7ΩΓ6-7Δ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΣΕΠΑ
26213/11/2020Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αναβάθμιση Επικοινωνιών GAG Α/Δ ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-181Ν)ΨΡΩ36-ΒΞ4ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
26313/11/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2020ΨΨΥ76-ΤΤ0ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
26411/11/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.70/20) για την Προμήθεια Τριών (3) τεμαχίων υλικού «TORQUE ARM-MLG», Συγκροτήματος «LANDING GEAR», Α/Φ CL-215 (O/N 193550)Ω7876-24ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
26510/11/2020Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ξυλουργικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 24/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20)6ΥΖΓ6-ΦΨ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
26610/11/2020Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου μετά Τοποθέτησής τους με Αριθμό Διακήρυξης 23/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20)ΨΘ5Θ6-ΘΑ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
26710/11/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.63/20) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ9Π456-ΙΦΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
26809/11/2020Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου : «Αναβάθμιση Υποδομής Συστήματος Αεροναυτιλίας TACAN Α/Δ FOB ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-180Ν)97Ο26-57ΜΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
26909/11/2020Κατασκευή Αποθήκης Εφοδιασμού στο Α/Δ Καλαμάτας (ΚΛ-104Ν)Ω0Ζ06-9ΛΛΓΕΑ/ΔΑΕ/Γ2
27006/11/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.61/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ63Ψ26-ΗΑ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
27105/11/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 37/20 για την Προμήθεια Τυριού Φέτας (Π.Ο.Π) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α661Θ6-Δ38ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
27205/11/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.69/20) για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «PUMP HYDRAULIC» Συγκροτήματος «WATER/WASTE (38)», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415Ψ05Ξ6-ΟΜΔΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27305/11/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΟΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΦΕ ΤΥΠΟΥ ESPRESSO 120 ΠΕΑ6ΩΤ86-Ω9ΚΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
27403/11/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επισκευή Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «TRANSDLIFT», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (Ο/Ν: 20EA38)ΩΘΛΥ6-Λ4ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27503/11/2020ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ6Ξ2Ι6-61ΙΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
27602/11/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.67/20) για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «CHAIN ASSY, SIL LRU2», Συγκροτήματος «TAIL ROTOR» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π ΑΒ-205 (O/N 193596)ΩΔΝΟ6-ΨΨΑΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
27730/10/2020Απόφαση Διενέργειας Προμήθειας Ωνίων για Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών, Πρατηρίου και Τροφοδοσίας 135 ΣΜΩ1ΛΙ6-ΙΥΤΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
27830/10/2020Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 35/20 για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος CROTALE NG/GR, (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 παρ.1α και 101 του τρίτου Μέρους του Ν. 3978/11)6ΘΒ96-9Ο5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
27929/10/2020Τροποποίηση Διακήρυξης στον Συνοπτικό Διαγωνισμό Υπ’ Αριθμ. 58/20 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ649Α6-7ΥΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
28027/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.05/20) για την Παροχή Υπηρεσίων Ελέγχου Αγωγού Καυσίμου με Καθοδηγούμενα Κύματα ΥπερήχωνΩΨΦ06-ΛΚΠΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
28127/10/2020Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της Συμφωνίας Πλαίσιο 48/17 για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Έξι (6) Δεξαμενών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων της Π.Α.6ΡΘ36-01ΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
28227/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.59/20) για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας SODIUM CHLORIDE SOL. INF 0,9% W/V BT x 3.000 ML για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ6Ζ6Η6-Ο8ΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
28326/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) σε Ευρώ (€) για την Προμήθεια Υποδημάτων (Ημιάρβυλα) Ασφαλείας Έναντι Μηχανικών Κινδύνων & Ολίσθησης για Κάλυψη Αναγκών του Κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (ΚΕΑ)Ψ0Β76-ΗΚΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
28426/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.60/20) για την Ανάδειξη Εργολάβου για τη Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) του 251ΓΝΑΨΘΩ26-Β77ΓΕΑ/251ΓΝΑ
28523/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Μηχανολογικών Εργασιών με Αριθμό Διακήρυξης 22/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20)6ΒΥΙ6-ΗΝ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
28623/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ψύξης – Θέρμανσης με Αριθμό Διακήρυξης 21/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20)ΨΒ2Α6-ΠΔ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
28723/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ξυλουργικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 20/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20)9ΨΗΥ6-ΛΝ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
28823/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου μετά Τοποθέτησής τους με Αριθμό Διακήρυξης 19/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Ανακατασκευή – Μετατροπή Τμήματος Κτιρίου Μ-136 σε Οίκημα Ετοιμοτήτων στη 206ΠΑΥ» (ΑΕΕ: 02/20)ΨΧΧΤ6-Χ9ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
28923/10/2020Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «Servocylinder», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 20EA42)ΨΟΗΜ6-9ΦΤΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
29023/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.58/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΩΛΝ46-ΓΗΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
29123/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Γενική Επισκευή (Overhaul) Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «Intergrated Unit», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 19EA74)ΨΝΨ66-Ρ2ΧΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
29223/10/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 07/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 251ΓΝΑ-ΚΑΙ-ΑΑΥΕ6Χ0Σ6-Ζ6ΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
29323/10/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 36/20 για την ανάδειξη αναδόχου Καθαριότητας Χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου –ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΥΠΗΔ και Καθαρισμού Σκευών Λέσχης Αξκων ΓΕΑ και Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ.ΩΕΚΙ6-Τ86ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29422/10/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.39/20 [Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Ημιφορτηγών Διπλοκάμπινων (ΗΟΔΚ) 4Χ4 Ωφέλιμου Φορτίου από 600 κιλά έως 1,5 τόνου προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ]6Η4Τ6-ΖΦΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29522/10/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 38/20 για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.6ΣΔΘ6-9Κ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29621/10/2020Απόφαση Διενέργειας Προμήθειας Ωνίων για Κάλυψη Απαιτήσεων Λέσχης Αξιωματικών, Πρατηρίου και Τροφοδοσίας 135 ΣΜΨΘ2Κ6-ΠΧΘΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
29721/10/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.57/20) για την Ετήσια Συντήρηση Γ' Κάμερας Philips Brightview του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του 251 ΓΝΑΨΥ0Μ6-ΥΡΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
29821/10/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά (Σ.Π.56/18)ΨΝΩ96-ΦΗΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
29921/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.56/20) για την Ετήσια Συντήρηση του Ψηφιακού Ακτινολογικού Συστήματος Philips Digital Diagnost VR του Εσωτερικού Ακτινολογικού του 251ΓΝΑΩΝΡΣ6-ΞΒ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
30021/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αρίθμ. 18/2020 για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού για τη Σηματοδότηση Δ/Π για τις Ανάγκες της 115ΠΜΩΓΧΠ6-Ο54ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
30120/10/2020ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/209Β5Χ6-ΚΛΔΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
30220/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 15/2020 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής – Επιδορπίων για Ανάγκες Τροφοδοσίας, Λεσχών, του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΠΚΑ) και των Μερικών Κυλικείων της 115ΠΜ (Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης)ΨΒ2Λ6-0Ω9ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
30316/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Μετά Τοποθέτησής τους με Αριθμό Διακήρυξης 17/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Νότιας Όψης ΚΑΙ» (ΑΕΕ: 19/20)9ΕΟ26-ΘΚΒΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
30416/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ασφαλτικών Υλικών με Αριθμό Διακήρυξης 15/20, στο Πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Χώρων Στάθμευσης 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ: 17/20)Ψ70Ι6-ΣΞ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
30516/10/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ ΆΡΙΘΜ.5/20 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΕΔΑ/ΖΩΛΕ46-ΘΤΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
30616/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Οικημάτων της 115ΠΜΨ7ΒΙ6-Ψ4ΦΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
30716/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.53/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Σετ Παροχετεύσεως για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργείου του 251 ΓΝΑ6Σ5Ν6-4ΔΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
30816/10/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 06/2020 ΤΗΣ 350ΠΚΒΨ2666-Κ6ΝΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
30916/10/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/20 για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «CLAZING WINDSHIΕLD», Συγκροτήματος WINDOWS, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193472)6ΨΝΥ6-7ΡΚΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
31015/10/2020ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ67Ι56-82ΓΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
31115/10/2020Ανακοίνωση Διαβούλευσης για την Κατάρτιση της 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης επί της Σ.Π. 33/16 της ΥΠ/ΠΑ για τη «Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων από τις Μονάδες της ΠΑ».ΩΩΣ46-6ΧΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31215/10/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.54/20) για την Ετήσια Συντήρηση του Ψηφιακού Συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας AXIOM ARTIS DFC για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑΩ7ΔΘ6-99ΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
31315/10/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.18/2020) για την Προμήθεια Νωπού και Κατεψυγμένου Βοδινού Κιμά προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ6Φ0Ο6-ΥΞ0ΓΕΑ/ΔΑΕ
31415/10/2020Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 33/20 για την Προμήθεια «Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ6ΥΨ06-ΥΩΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
31514/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 63/2020) για την Προμήθεια ενός (1) τεμαχίου «ΝΕΤ ΜΕΝ SL24» (NSN: P53-201371)Ψ0066-ΤΘΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
31614/10/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.13/20 για την Προμήθεια Ενός (1) Κατασκευασμένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθμευσης Αεροσκαφών9Ε2Ι6-ΥΞ0ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
31714/10/2020Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 62/20 για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «AXLE MLG», Συγκροτήματος Shock Strut Assy MLG (RH), Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 193549)ΩΡΜΜ6-ΖΜΧΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
31814/10/2020ΠρόσκλησηΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντοςυπ’αριθ. 02/2020 της 124 ΠΒΕ για την Επέκταση – Συντήρηση Οδικού Δικτύου Μονάδος.ΨΩΤ46-ΣΣΠΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
31913/10/2020Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 09/20 για τη Σύναψη Συμφωνητικού Προμήθειας Εξοπλισμού και Αδειών Χρήσης Λογισμικού για τη Φιλοξενία του Mail Server ΓΕΕΘΑ από το ΓΕΑ/ΚΜΗΨΕ9Ι6-ΟΥΨΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ