Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η σελίδα περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς (περιλήψεις διακηρύξεων) που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος διαγωνισμών που ανακτήθηκαν από το Δι@ύγεια 172Τελευταία ενημέρωση 28/03/2023 11:48

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
128/03/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 05/23973Χ6-4ΥΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
227/03/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ. 04/23 για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Παντοπωλείου, προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας6Ι186-ΕΘΟΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
327/03/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 20/23 για την Προμήθεια Υλικών «ACTUATOR», Συγκρότημα: EQUIPMENT/FURNISHING, Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415,– O/N 2232869Μ066-2ΟΗΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
423/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 22/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΝΘΓ6-ΔΨΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
522/03/2023ΚΟΠΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΚΑΛΙΑΡΤΟΥ64ΥΨ6-Κ1ΣΓΕΑ/ΔΑΚ/ΒΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΒΚΑ)
620/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 17/23 για την Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών για την Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός Αττικής».9Β846-Π1ΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
720/03/2023Μίνι διαγωνισμός (Call Off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 136/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την «Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών- Μαθητριών ΣΙ-ΣΜΥΑΩΝ446-45ΦΓΕΑ/ΔΑΕ
817/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 99/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης91ΒΙ6-ΖΨΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
917/03/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/23ΨΛ736-Ν04ΓΕΑ/251ΓΝΑ
1017/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/23Ψ3ΩΓ6-Β0ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1117/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη Αναγκών της ΠΑ»69ΛΖ6-Γ7ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1216/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 29/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Υποδημάτων (Υποδήματα Ημιάρβυλα – Υποδήματα Ασφαλείας Τύπου S3)ΨΚΞ86-7ΣΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1316/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) της ΥΠ/ΠΑ για την Κατάρτιση της 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 19/19 Συμφωνίας-Πλαίσιο για την «Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου - Πηλήκιο Τύπου Τζόκεϊ Εκστρατείας Σ.Ξ)»Ψ0Α56-Σ9ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1415/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 13/23 για την Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) Α/Φ ΕΜΒ-135/ΕRJ-145ΨΓΓ36-0Φ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1514/03/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 09/236ΝΘΡ6-Η5ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1614/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/23 για την Προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ)96ΨΞ6-ΤΙ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1713/03/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2023 ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΚΛΑΔΕΜΑ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΥΛΕΙΑΣ - ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9ΔΧΗ6-ΝΣΦΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
1810/03/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.132/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 184717)ΨΗ196-84ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1910/03/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.131/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 184655)ΨΛΛΚ6-5ΥΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2010/03/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.129/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 184707)ΨΚΑΗ6-ΡΙΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2109/03/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call – off) υπ’ αριθμ. 1.29.128/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:184598)ΨΜΑ96-Ξ10ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2203/03/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.125/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 185118)9ΤΤΟ6-8ΞΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2303/03/2023Διακήρυξη 01/23 της 113ΠΜ με Αντικείμενο την Επισκευή (Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Rudder Trim Compensator Unit (RTCU) του Α/Φ CL-4156ΔΞΡ6-ΤΟΤΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2403/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/23 της 113ΠΜ με Αντικείμενο την Επισκευή (Repair) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Rudder Trim Compensator Unit (RTCU) του Α/Φ CL-4156ΜΠΟ6-ΒΨ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2503/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 150/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Οδική Μεταφορά των Υλικών της ΠΑ από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών»προς Σύναψη της 1ης Ε.ΣΨ9ΑΜ6-ΣΕΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2602/03/2023Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διεθνή Νατοϊκό Διαγωνισμό του Έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδων Σκυροδέματος Επιφανειών Κίνησης Α/Φ και Αναβάθμιση Φ/Σ στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-178Ν)ΩΧΣ16-Π5ΙΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
2701/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/23 - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ -120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΨΞΒΖ6-1Ω2ΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
2802/03/2023Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.ΨΡ5Σ6-ΛΙΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
2901/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 94/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6ΙΣ66-ΡΘ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3001/03/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Ψύξης - Θέρμανσης στα Χειρουργεία 5ου Ορόφου 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-101E)65Ξ46-Φ2ΡΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
3101/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/23 "Προμήθεια Χρωμάτων Διαγράμμισης Διαλύτη"ΨΕΚ26-ΩΡΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3201/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 35/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης [Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης - Εξάρτυσης Μαθητών-τριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ)]6ΑΓΙ6-ΩΞΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3328/02/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 02/23 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣΨΒΝΙ6-Λ25ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
3424/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/23 για την Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑΩ84Λ6-ΔΗΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3523/02/2023Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων [Διενέργεια Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.04/23) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.693 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας]6Ι3Φ6-Π64ΓΕΑ/ΑΤΑ
3623/02/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call – off) υπ’ αριθμ. 1.29.128/21 για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής σε 1 Έλικα P/N 14SF-19 S/N 20000810»66Α86-ΖΥΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3723/02/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.132/21 για την Εκτέλεση Β’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 2049 και C’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 20426ΥΝΥ6-9ΟΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3823/02/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 04/23 «Προμήθεια Φορμών Ολόσωμων (Θερινών-Χειμερινών)»ΨΤΗΑ6-9Ο1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3923/02/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.131/21 για την Εκτέλεση C’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-215 S/N 1043 και B’ Check επιθεώρησης στα Α/Φ CL-215 S/N 1060 και 10676Π066-ΩΩΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4023/02/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.129/21 για την Εκτέλεση B’ check επιθεώρησης σε 6 Έλικες P/N 3E60-583/-701 με S/N 169972-198144 (επί του Α/Φ S/N 1043), 208132-184445 (επί του Α/Φ S/N 1060) και 171882-190065 (επί του Α/Φ S/N 1067)6Ξ0Ο6-Ω5ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4123/02/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.126/21 (Εκτέλεση Μερικής Επισκευής σε 1 Α/Κ P/N PW123AF)603Υ6-ΗΓΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4223/02/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 03/23 με αντικείμενο την «Προμήθεια πιτζαμών χειμερινών»6ΓΓΦ6-ΔΚΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4323/02/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/236ΚΘ06-ΚΝΞΓΕΑ/ΑΤΑ
4422/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 111/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)9Π286-1Μ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4522/02/2023Μίνι διαγωνισμός (Call Off) για την κατάρτιση της 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 42/21 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Μεταφορά των Αεροπορικώς Διακινούμενων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως.ΨΨ3Ν6-ΤΥΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4622/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 125/22 Συμφωνίας – Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τις «Ετήσιες Απαιτήσεις ΕΣΥ»9ΠΔΠ6-ΝΓΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4721/02/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνσιμού Δ.07/23Ψ46Ν6-Υ4ΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
4816/02/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΥΠ 02/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - 111ΠΜΨΟΓ56-ΒΗΜΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
4915/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 129/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση B’ check επιθεώρησης σε 6 Έλικες P/N 3E60-583/-701 με S/N 169972-198144 (επί του Α/Φ S/N 1043), 208132-184445 (επί του Α/Φ S/N 1060) και 171882-190065 (επί του Α/Φ S/N 1067)»Ψ11Ο6-ΖΞΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5014/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 132/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Β’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 2049 και C’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 2042» (Τμήμα 8)ΡΞΣ76-Δ51ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5114/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 132/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Β’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 2049 και C’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 2042» (Τμήμα 8)ΩΧΔΙ6-72ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5214/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 131/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση C’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-215 S/N 1043 και B’ Check επιθεώρησης στα Α/Φ CL-215 S/N 1060 και 1067» (Τμήμα 7)60ΧΙ6-9ΛΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5314/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 128/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής σε 1 Έλικα P/N 14SF-19 S/N 20000810»ΨΤΞΧ6-ΩΞΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5414/02/2023Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 01/2023 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών - Κατεψυγμένων Λαχανικών – Αλοιφών – Αλίπαστων για την Κάλυψη Αναγκών Σμ.Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΔΤΗ6-8ΧΡΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5513/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 126/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Μερικής Επισκευής σε 1 Α/Κ P/N PW123AF»ΨΔΜΜ6-ΩΛ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5613/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 126/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Μερικής Επισκευής σε 1 Α/Κ P/N PW123AF62ΞΖ6-ΤΨΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5713/02/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΕ) ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 01/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ-ΝΕΡΩΝ -ΣΝΑΚ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ 111ΠΜ6ΧΡ86-ΒΦΚΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
5810/02/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.47/22 για την «Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης (Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού)»6Υ156-5ΓΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5908/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 10/23 για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ.608Ζ6-ΘΑΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6007/02/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.48/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Παρελκομένων Χρονικής Αντικατάστασης (ΠΧΑ) Εκτινασσόμενων Καθισμάτων ΜΚ US16LA για Κάλυψη Απαιτήσεων 3 (Τριών) Α/Φ Τ-6Α»6Ζ306-Λ6ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6103/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Πιτζαμών ΧειμερινώνΨ8Χ36-Κ0ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6202/02/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.20/219ΙΕΖ6-ΨΔΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6302/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας mini Διαγωνισμού(call off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ'αρίθμ.42/21 Συμφωνίας - Πλαίσιο με τίτλο :Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων 251 ΓΝΑ.ΨΡ7Ο6-ΡΧ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6402/02/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.3/23ΨΦΥ26-5ΩΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
6501/02/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/23ΨΥΤΜ6-014ΓΕΑ/ΑΤΑ
6601/02/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/23 για την Προμήθεια Φορμών Ολόσωμων (Θερινών-Χειμερινών) της ΥΠ/ΠΑ.6Ε1Δ6-ΒΡΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6727/01/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/23 για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678Ψ76Κ6-ΥΤΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6827/01/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/23ΨΣ746-ΑΡΣΓΕΑ/ΑΤΑ
6920/01/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν)6ΓΡΗ6-ΔΥ0ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
7020/01/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.1/23622Ν6-3ΧΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
7119/01/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν)ΩΝΝΞ6-9Γ2ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
7218/01/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/23 για την Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.69ΒΣ6-ΠΑΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7318/01/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/23 για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα» της ΥΠ/ΠΑ95ΦΨ6-ΦΤΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7417/01/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 47/226ΔΘΟ6-9ΚΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7513/01/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.2/23ΨΙΑΘ6-ΨΔΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
7613/01/2023Προμήθεια Kλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.6Η3Ψ6-ΥΔΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
7713/01/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.20/21 για την «Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος»Ψ4ΚΒ6-Π4ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7813/01/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/23 για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κεντρικών Εξυπηρετητών (SERVER) προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων ΠΑ.9ΟΙΘ6-16ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7912/01/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 122/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.Α9Ψ7Ο6-Ρ38ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8010/01/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της 26/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΩΓΑ6-9ΩΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8103/01/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 53/22 με αντικείμενο για την «Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210»9ΛΡ96-ΙΝΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8203/01/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου (Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν)ΨΚΦΦ6-ΕΓΓΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
8330/12/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 83/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Κρεατοσκευασμάτων για την Κάλυψη Αναγκών Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)6ΦΖ26-ΧΡ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
8429/12/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 82/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Κρεατοσκευασμάτων για την Κάλυψη Αναγκών Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜΨ73Θ6-ΝΤΣΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
8528/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.49/22 για τη Διακλαδική Προμήθεια ΣυρίγγωνΨ11Ν6-Α3ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8627/12/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Διαμόρφωση του 4ου Ορόφου του Κτιρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-976E).ΨΔΥΕ6-ΜΤ9ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
8727/12/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.61/22 για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ.Ψ5Τ66-3ΘΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
8827/12/2022Απόφαση Έγκρισης Όρων Διακήρυξης Έργου «Κατασκευή Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην Κάρπαθο» (ΚΑΡ-22-01) με ΠερίληψηΨΔ586-Ω0ΘΓΕΑ/ΑΤΑ
8923/12/2022Καθαρισμός Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ.6ΙΥΠ6-Κ4ΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
9023/12/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.48/22 για την Συντήρηση Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Ηλεκτρικών Κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Ακτινολογικού Μηχανήματος του Εξωτερικού Ακτινολογικού για κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ.6Γ0Ρ6-Ζ8ΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
9122/12/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΤΑ (Δ.23/22)ΨΨΝΞ6-Ψ42ΓΕΑ/ΑΤΑ
9220/12/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 53/229Ο316-ΒΒΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9316/12/2022Διενέργεια Διαγωνισμού Δ.10/22 Τροποποίηση Όρων6ΟΑΟ6-80ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
9416/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 62/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων μη Στρατιωτικών Αφων – Ε/Π6ΒΕ06-4Ο4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9516/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 45/22ΨΥΛ36-0ΒΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9616/12/2022Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης Εργαλείων για Κλιβάνους Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.ΩΥΧΗ6-ΣΝΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
9715/12/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.58/22 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Σύστημα Αγγειακής Αιμόστασης) για κάλυψη αναγκών Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ.ΨΓΞΕ6-Ε0ΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
9815/12/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Θέρμανση – Ψύξη Κτιρίων Α’ και Β’ 251 ΓΝΑ» (ΓΝΑ-102Ε)ΨΓΕ36-ΞΥΡΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
9914/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.57/22 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια ενός (1) Set Fuselage Fuel Tank Bladders Α/Φ ΕΜΒ-145Η9Λ6Α6-Ε1ΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10014/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Δ 47/22 για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης ( Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού)ΩΝΕ46-0ΗΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10114/12/2022Έργο: "Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας" (ΑΕΕ: 24/19) - Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και ΑποσφράγισηςΩΝ006-4ΦΔΓΕΑ/ΔΑΥ
10209/12/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Συντήρηση Μεταλλικών Ικριωμάτων Στήριξης RADAR & RADOME και Κατασκευή Δαπέδων Εργασίας σε Θέσεις Ραντάρ του ΠΒΚ» (Κ-492Ν)68ΝΨ6-Ζ25ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
10309/12/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Θέρμανση – Ψύξη Κτιρίων Α’ και Β’ 251 ΓΝΑ» (ΓΝΑ-102Ε)ΨΩΑΨ6-ΣΧΟΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
10409/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/229Κ8Κ6-ΒΑΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
10509/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 54/22ΨΔΡΟ6-Ι9ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10607/12/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Οδικού Δικτύου Χώρου Εκτόξευσης ΠΒΚ – Ανακατασκευή Εξωτερικού Φωτισμού σε Χώρους Στάθμευσης στο Χώρο Εκτόξευσης (ΧΕ) του ΠΒΚ» (Κ-490Ν)9Α376-Ο1ΦΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
10707/12/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ. 48/226Θ676-ΜΤΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10807/12/2022Συγκρότηση Επιτροπής Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την Κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ΄ αριθμ. 68/22 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια «Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης)»ΩΔΖ76-517ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10906/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 68/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4 ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών- Μαθητριών ΣΙ-ΣΜΥΑΨΣΔΚ6-ΒΙΜΓΕΑ/ΔΑΕ
11001/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της υπ’ αριθμ. 55/22 Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Αρβύλων Βουλκανισμένου ΠέλματοςΨ5ΑΟ6-ΥΤΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11101/12/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.44/22ΨΩΓ46-8ΘΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
11229/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 37/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων Π.Α.(2.17.1/20)Ψ3Β66-Ω9ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11329/11/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/22ΩΥ526-Γ0ΣΓΕΑ/ΑΤΑ
11429/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 52/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια δεκαοκτώ (18) δίκυκλων μοτοσυκλετών τύπου ADVENTURE-TOURING, κυβισμού 630cc έως 750ccΨ4ΗΚ6-ΘΥ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11528/11/2022Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 03/22 για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από χώρους της Α/Β ΤανάγραςΨΙΘΔ6-ΜΘΙΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
11628/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.51/22 για την προμήθεια ενός ρομποτικού χειρουργικού συστήματος του 251 ΓΝΑΨ4ΝΟ6-ΘΥ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11728/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 53/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210Ψ6ΧΒ6-8ΦΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11828/11/2022Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)ΨΚΞΝ6-Θ16ΓΕΑ/251ΓΝΑ
11924/11/2022Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.ΩΣΦΠ6-ΛΤΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
12023/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/22 για την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»63ΓΟ6-ΠΦΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12118/11/2022Έργο: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας» (ΑΕΕ: 24/19) - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής ΠροσφορώνΨΧΝΔ6-ΒΙΞΓΕΑ/ΔΑΥ
12215/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.48/22 για την Προμήθεια Παρελκομένων Χρονικής Αντικατάστασης (ΠΧΑ) Εκτινασσόμενων Καθισμάτων ΜΚ US16LA για Κάλυψη Απαιτήσεων 3 (Τριών) Α/Φ Τ-6Α.Ω3ΕΣ6-ΦΡΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12315/11/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ. 50/22Ψ6ΚΑ6-7ΓΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12414/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 68/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης)ΨΨΟΝ6-ΧΑΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12514/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.40/22 για την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»6Σ4Ρ6-9ΘΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12611/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.10/22Ψ4Ω66-ΠΔΕΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
12710/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 1.07.1/20ΨΚΕ26-ΦΝ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12809/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 46/22 για την Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»Ψ60Χ6-3ΨΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12907/11/2022Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διεθνή Νατοϊκό Διαγωνισμό του Έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Συντήρησης και Επιθεώρησης Α/Φ & Ανακατασκευή Τροχοδρόμων στην Α/Β Σούδας» (Κ-481Ν)6ΡΡ36-ΓΗΒΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
13004/11/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ.43/22 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Διατροφής, προς Κάλυψη Αναγκών της 111ΠΜ60ΤΟ6-ΜΗΛΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
13104/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/226ΙΞΕ6-Ο4ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13204/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 9ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.ΑΩΥΙΒ6-ΚΝΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13303/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.50/22 της ΥΠ/ΠΑ για τη σύναψη σύμβασης παροχής Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) Αεροσκάφους Falcon 7X υπό S/N 273 της ΠΑ654Η6-3ΟΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13403/11/2022Προμήθεια Υλικών για την επισκευή του Hydraulic Pump του Α/Φ CL-415Ψ2Γ46-ΧΗ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
13503/11/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.45/22 για την Προμήθεια Μόνιτορ Ελέγχου Ζωτικών Παραμέτρων για χρήση σε Περιβάλλον Μαγνητικού Τομογράφου για κάλυψη αναγκών της Μονάδας Εντατικής ΘεραπείαςΨΒ426-014ΓΕΑ/251ΓΝΑ
13601/11/2022Εντολή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Φ Falcon 7X S/N 273»ΩΑΙ96-ΡΧΖΓΕΑ/ΔΑΥ
13701/11/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/22ΩΤΚΡ6-ΤΑ3ΓΕΑ/ΑΤΑ
13801/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/22 με αντικείμενο την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»6Γ526-ΒΡ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13901/11/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 42/22 για την «Προμήθεια Δύο (2) Περιβαλλοντικών Θαλάμων»ΨΗΑΚ6-2ΥΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14027/10/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02-2022 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΕΛΕΙΑΣ-ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ6ΠΕΛ6-2ΤΚΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
14127/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.49/226ΚΦΑ6-Ω7ΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
14227/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.46/22ΨΩ046-7ΙΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
14327/10/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 1.07.1/20ΩΧΞΖ6-ΗΚΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14426/10/2022«Ανακαίνιση Κτιρίου 362 ΜΕΑ της 120 ΠΕΑ» (KΛ-107Ν)Ω2ΤΙ6-ΞΡΧΓΕΑ/ΔΑΕ
14526/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 15/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΩΣΙΨ6-ΝΒΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14625/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.43/22 για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας6ΜΣ16-ΚΕ3ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14725/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/229ΨΤΡ6-Φ42ΓΕΑ/ΑΤΑ
14825/10/2022Απόφαση εντολή δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης έργου "Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού καυσίμου 117ΠΜ" (117ΠΜ-22-01)6ΠΑΡ6-ΓΜΑΓΕΑ/ΑΤΑ
14921/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 82/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Πουλερικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας, ήτοι της 112ΠΜ, της 114ΠΜ, της 128ΣΕΤΗ, της Μ.ΓΕΑ, του 251ΓΝΑ και του ΚΕΔΑ/Ζ67ΣΔ6-440ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15020/10/2022Περίληψη Διακήρυξης Δ.11/22Ψ5ΛΙ6-ΓΡΞΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
15120/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.41/22 (Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) για κάλυψη αναγκών Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ)6Μ8Ρ6-2Ι7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15220/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/226ΖΑΤ6-ΧΞΥΓΕΑ/ΑΤΑ
15318/10/2022Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/22 για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από χώρους της Α/Β Τανάγρας65ΑΔ6-Υ8ΕΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
15412/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.42/226ΜΛΓ6-ΤΦ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15512/10/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-904 στην Περιοχή Περιβολίτσα ΠΒΚ» (Κ-471Ν)ΨΕΔΚ6-36ΛΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
15611/10/2022Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 ΓΝΑΩ8ΡΩ6-8Σ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15711/10/2022Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Αναβάθμιση Υποσταθμού – Αντικατάσταση Η/Ζ στο FOB Ακτίου» (ΑΚΤΙΟ-22-01) με Περίληψη ΔιακήρυξηςΩΝΣΩ6-0ΧΦΓΕΑ/ΑΤΑ
15811/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.23/22Ω3ΕΚ6-ΤΩΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
15910/10/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ’ Αρίθμ. 113/22)ΩΔΟ96-3ΙΜΓΕΑ/ΑΤΑ
16010/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/22ΨΠ786-4ΓΙΓΕΑ/ΑΤΑ
16110/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 44/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9ΩΥ6Τ6-ΞΞ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16210/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.43/22 της ΥΠ/ΠΑΨΚΓΩ6-Ε7ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16306/10/2022Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Δ.12/226ΚΥ26-ΨΗΛΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
16405/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 90/20 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σϋμβασης με τίτλο: Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL προς κάλυψη των Αναγκών της ΠΑ9ΟΛ36-ΙΣ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16505/10/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 26/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»Ψ3Υ76-Τ93ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16605/10/2022Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/22 για την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»6ΠΔΗ6-ΙΣ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16703/10/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 59/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών - Κατεψυγμένων Λαχανικών – Αλοιφών – Αλίπαστων για την Κάλυψη Αναγκών Σμ.Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)9Τ7Β6-9ΑΘΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
16803/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 1.07.1/20 της ΥΠ/ΠΑ9ΕΔ26-9Α7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16903/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 2.14/18 της ΥΠ/ΠΑ9ΨΝΛ6-3ΗΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17003/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της Σ.Π. 007Λ/20 για την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης (3.007Λ/ΑΣΔΥΣ/20)ΩΧΣ36-ΑΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17103/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Πρόσκλησης σε Διαβούλευση επί της ΣΠ 08/22 (Πρόσκληση 1.07/21) της ΥΠ/ΠΑ6ΖΠ36-ΗΦΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17203/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Πρόσκλησης σε Μίνι Διαγωνισμό (call-off) επί της ΣΠ 24/22 (Πρόσκληση 1.47/21) της ΥΠ/ΠΑ6Μ2Χ6-ΘΚΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ