Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η σελίδα περιλαμβάνει διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια, μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος διαγωνισμών στο πρόγραμμα Δι@ύγεια: 232 - Τελευταία ενημέρωση: 11/08/2022, 12:44

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
111/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.22/22 για την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑΩ8Α56-ΚΒ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
211/08/2022Εντολή Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, Ρ/Ν 88100-9»Ψ7ΚΖ6-ΡΚΘΓΕΑ/ΔΑΥ
311/08/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αντικατάσταση Συστήματος Intrusion Detection System (IDS) στο Δάπεδο Στάθμευσης του FOB ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-184Ν)63ΖΖ6-ΖΘΩΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
410/08/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑΨΓΥ56-Ω1ΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
509/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.32/22ΩΥΨ86-007ΓΕΑ/251ΓΝΑ
609/08/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 65/2022 με Τίτλο: «Προμήθεια Θερινών Ολόσωμων Φορμών Εργασίας Τεχνικού Προσωπικού»)6Υ346-Ν25ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
708/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.36/226ΛΛΤ6-ΛΑ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
808/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.41/22 για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά, εντός αυτών και αντιστρόφως9ΟΖ66-Ν6ΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
904/08/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 64/2022, της Μ.ΓΕΑ, για Διετή Περιοδική Συντήρηση Ανελκυστήρων9ΜΔ36-Β8ΕΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
1003/08/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφοράς στην Πρόσκληση σε Διενέργεια Διαβούλευσης υπ’ αριθμ. 8.19/20ΨΒΒΥ6-ΑΜΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1103/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.34/2263ΠΜ6-ΗΧΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
1202/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/22ΩΧ9Ψ6-ΡΗΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
1303/08/2022Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415ΨΘΠΔ6-ΥΛΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1402/08/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν).6ΝΑΗ6-Υ78ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
1529/07/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 26/22 για την «Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»6Μ666-ΚΡΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1628/07/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 27/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥΨ4ΘΝ6-ΟΥΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1728/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.29/22 για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της Πολεμικής ΑεροπορίαςΨΡΕΝ6-ΩΨ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
1826/07/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών ΗΠ Α/Φ Μ2000/-5, IR FLARES CARTRIDGES LIR6846ΛΨΖ6-Λ2ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1925/07/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ - ΜΠΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ9Ζ1Λ6-ΒΩΑΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
2022/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 42/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΓΤΕ6-79ΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2122/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.39/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN 9150007534937 SAE-60, προδιαγραφής «SAE J1899/AUG 2011» προς κάλυψη αναγκών της Π.ΑΨΡ2Θ6-Β7ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2221/07/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 38/2022 για την Προμήθεια Τραπεζοκαθισμάτων της Λέσχης Περαίας της 113ΠΜ9Π186-ΠΧΑΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2321/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 30/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Ποτών - Αναψυκτικών για την Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΗΝ66-83ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2421/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 39/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών - Κατεψυγμένων Ιχθηρών για την Κάλυψη Αναγκών Σμ.Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)Ψ11Ο6-7ΩΤΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2520/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off για την 1ης Εκτελεστική Σύμβαση (Ε.Σ) επί της υπ’ αριθμ. 46/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας99346-ΨΥΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2620/07/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 37/22 για την Προμήθεια Πλακιδίων, Κόλλας Πλακιδίων και ΑρμόστοκουΨ2836-ΗΗΔΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2719/07/2022Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο: «Κατασκευή Στεγάστρων Φυσικής Προστασίας Νέων Αφών ΕΚΑΒ στην 112ΠΜ» (ΑΕΕ 06/21) (Δ.09/22) (Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Αποσφράγισης)ΨΡ5Ι6-1Μ8ΓΕΑ/ΔΑΥ
2819/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 8ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.Α6ΔΒΨ6-ΨΦ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2919/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 36/22 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια υποδημάτων και εμβάδων πλαστικώνΨ3Β76-ΡΦΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3014/07/2022Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο: «Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ελικοπτέρων (Ε/Π) στο Αεροδρόμιο (Α/Δ) Λέρου» (ΑΕΕ 11/20) (Δ.08/22) (Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Αποσφράγισης)6Α426-1ΨΒΓΕΑ/ΔΑΥ
3118/07/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ 01/22 2ΗΣ ΜΣΕΠΨ68Ι6-ΕΡΠΓΕΑ/ΑΤΑ/2ΜΣΕΠ
3218/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/22Ψ71Λ6-ΑΟΞΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
3315/07/2022Επισκευή ενός (1) τμχ Water Drop Control Unit Α/Φ CL-415ΨΡΧΔ6-Κ9ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
3415/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.13/22Ω8Α16-ΙΥΟΓΕΑ/ΑΤΑ
3515/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας για την Προμήθεια Κασκόλ - Πουλόβερ - Κουκούλων - Πετσετών Διαγωνισμού Δ.28/22 της ΥΠ/ΠΑΨΨΡΖ6-ΕΕ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3614/07/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 26/22Ω5ΛΧ6-0ΑΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3714/07/2022Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ.ΨΩ7Η6-ΦΑΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
3814/07/2022Απόφαση Εντολής Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Κατασκευή Περίφραξης στην 133ΣΜ» (133ΣΜ-21-01)» με Περίληψη Διακήρυξης6ΤΘ16-ΠΝΝΓΕΑ/ΑΤΑ
3913/07/2022Προμήθεια Ενός (1) Laptop και Δύο (2) TabletΨ3Μ26-ΞΝΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
4012/07/2022Ολόσωμες Θερινές Φόρμες Τεχνικών6ΨΗΘ6-ΚΥΣΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
4111/07/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Καθαρισμό Δεξαμενής ΚαυσίμωνΨΒΓΔ6-4ΚΓΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
4211/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/2265ΡΠ6-Υ1ΙΓΕΑ/ΑΤΑ
4311/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/22ΨΨΣΑ6-ΓΙΥΓΕΑ/ΑΤΑ
4411/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/226ΘΔΥ6-ΛΗ0ΓΕΑ/ΑΤΑ
4511/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια υλικών IR FLARES CARTRIDGES LIR684 των Α/Φ Μ2000/-5Ψ4ΖΝ6-9ΔΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4611/07/2022Προμήθεια Τριών Φορητών Πυκνομέτρων65Ρ86-66ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
4711/07/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 08/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑΨΟ0Α6-ΜΕΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4808/07/2022ΠΥΠ 21/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ 111ΠΜΨΡΟΨ6-539ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
4908/07/2022Προμήθεια Πλακιδίων,Κόλλας πλακιδίων και Αρμόστοκου96ΩΖ6-ΦΜ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5008/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 35/22 για την Προμήθεια ΥποδημάτωνΩΑΗΡ6-03ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5107/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 28/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Eιδών Συσκευασίας για την Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΛΧΡ6-ΨΥΥΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5207/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 50/2022 με Τίτλο: «Προμήθεια Θερινών Ολόσωμων Φορμών Εργασίας Τεχνικού Προσωπικού»)Ψ5386-Λ11ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
5307/07/2022Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο "Κατασκευή Νέου Συστήματος Αγκυροβόλησης της 135ΣΜ (ΑΕΕ: 23/21) (Δ.07/22) (Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Αποσφράγισης)Ψ7ΗΦ6-ΒΘΜΓΕΑ/ΔΑΥ
5407/07/2022Τοποθέτηση ΠλακιδίωνΩΔΥ46-ΠΤΚΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5507/07/2022Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60ΨΝΟΟ6-ΓΔΞΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5606/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.33/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικού Πλήρωσης Αρμών και Κορδονιού Πολυαιθυλενίου Δαπέδων Αεροδρομίων της ΠΑΨΗ136-Ξ0ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5705/07/2022Προμήθεια Φορητού Πυκνομέτρου9ΞΝΤ6-3Κ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5805/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22ΩΑ8Ν6-0ΒΖΓΕΑ/ΑΤΑ
5904/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/22ΩΥΥ26-5ΥΩΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
6001/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.1/22ΨΣΙΘ6-ΞΚ3ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
6129/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/226ΛΟΚ6-Π96ΓΕΑ/ΑΤΑ
6229/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια ενός (1) συστήματος Ground Vibration Test»6Β7Η6-5ΩΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6329/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.28/226Α366-ΧΓ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6428/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/22 με αντικείμενο την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF για αεροσκάφη (Α/Φ) CL-415 της ΠΑ σε ποιοτική κατάσταση “FACTORY NEW / NEW”Ψ67Ω6-2ΗΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6528/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση- Αποκομιδή Ξυλείας στην 120ΠΕΑ Υπ΄ Αριθμ. 31/2022ΨΡΧΞ6-ΓΗΙΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
6627/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 34/22 με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) στο Α/Φ FALCON 7X»635Λ6-2ΙΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6727/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.30/22 για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ.ΩΤΠΚ6-ΕΛΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
6824/06/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακαίνιση - Διαμόρφωση Κτιρίων Συνεργείων Κινητήρων Μ-322 και Μ-320 στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-248Ε)ΨΜ6Ψ6-Υ3ΛΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ
6924/06/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/22 ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ9ΠΠ66-9ΘΟΓΕΑ/ΔΑΕ
7024/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 27/229ΘΦΥ6-ΟΜ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7124/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/22 για την Προμήθεια Ανθρώπινης Λευκωματίνης (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού)6ΡΙΘ6-Δ09ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7224/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 25/2022 για την Προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Γεωργικού Ελκυστήρα για την 113ΠΜΩΥ6Θ6-871ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
7323/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της υπ’ αριθμ. 37/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ, εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας (112 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, 251 ΓΝΑ, Μ.ΓΕΑ, 114 ΠΜ, ΚΕΔΑ/Ζ καθώς και των τροφοδοτικά υποστηριζόμενων Μονάδων για τη Σύναψη της 1ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΞΔΠ6-0ΩΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7422/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.16/226ΒΙΙ6-ΛΜΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
7520/06/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 24/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Κρεατοσκευασμάτων για την Κάλυψη Αναγκών Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΞ256-ΦΕΥΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
7617/06/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2022 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 315 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ9ΞΠΗ6-857ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
7717/06/2022ΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.04/22ΨΛΦΠ6-771ΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
7817/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/2268Ω56-ΞΛ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
7915/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 34/22 για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) τριών (3) Ιπταμένων στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator - F/S) Α/Φ FALCON 7XΨ4ΘΤ6-3Ξ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8015/06/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αναβάθμιση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Κτιρίου Μ-626 (Εστιατόριο) στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-489Ν)ΨΧΑΑ6-7Β6ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
8115/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. Δ.32/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ΥφάσματοςΨΘΔ66-ΙΒΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8215/06/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Εκσυγχρονισμός 3B Νοσηλευτικής Μονάδας 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-100Ε)6ΡΡΝ6-7Λ9ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
8314/06/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/22 της ΥΠ/ΠΑ658Κ6-ΩΔ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8414/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/22 για την Προμήθεια Παντελονιών Θερινών Στολής Εξόδου της ΥΠΠΑ6Ζ6Ρ6-Λ6ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8510/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/22 - Προμήθεια Χειρουργικών Προβολέων Οροφής με Δορυφόρο προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ61ΛΡ6-ΤΛΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
8610/06/2022Προμήθεια Ενός (1) Ground Power Unit του Α/Φ CL-415ΨΣΜΚ6-ΔΣ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
8710/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/22 για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF για αεροσκάφη (Α/Φ) CL-415 της ΠΑ σε ποιοτική κατάσταση “FACTORY NEW / NEW”Ψ0ΖΨ6-52ΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8810/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/22 (Προκήρυξη)686Α6-ΞΔ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
8910/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 25/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσίας Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ή Επ` Ανταλλαγή Προμήθειας 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»6ΤΚ76-ΒΥΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9009/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 23/2022 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου της 113ΠΜ6ΕΙΟ6-Γ2ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9109/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 22/2022 για την Προμήθεια Μεταχειρισμένου Λεωφορείου για την 113ΠΜΨΟΗΑ6-Ρ7ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9208/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.09/226ΠΖ86-ΥΨΝΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
9306/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 21/2022 για την Προμήθεια Λαμπτήρων Τύπου LED για Α/Φ CL-415647Θ6-ΛΙ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9403/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.29/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Οδικής Μεταφοράς των Υλικών της ΠΑ από και προς τις χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών6ΥΔΕ6-0ΑΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9502/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 16/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού ΑττικήςΨΒ156-ΤΔΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9601/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/22ΨΟ5Π6-Λ0ΔΓΕΑ/ΔΑΕ
9701/06/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση Ματαίωσης της Υπ΄ Αριθμ. Ε-6/22 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών)Ψ7Λ26-ΩΡΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
9831/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 56/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά προς Σύναψη της 4ης Ε.ΣΨΜ9Η6-4ΕΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9931/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/22 για την Προμήθεια Χιτωνίου Χειμερινού Στολής Εξόδου προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.6ΒΔ06-ΥΒΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10030/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.07/22Ω3ΧΒ6-7Α1ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
10130/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 18/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων των Υλικών της ΠΑ (1.49/21).90ΖΘ6-Δ1ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10227/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.30/22 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Ground Vibration TestΩ2ΔΡ6-6Υ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10326/05/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΥΠ 11/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ) ΝΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΜ96ΘΟ6-ΣΗΨΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
10426/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 35/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΥ156-ΣΘ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10526/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.08/229Ξ0Ο6-7ΓΟΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
10626/05/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 2.31/20ΨΦΦΔ6-ΚΣΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10725/05/2022Προμήθεια Φυσικού ΑερίουΨΒΕΥ6-ΜΔΜΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10825/05/2022Προμήθεια Υλικών 10τμχ Igniter Plug και 4τμχ Blade Seal για τα Α/Φ CL-4156ΔΙ96-ΖΩΔΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10925/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 99/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη Ραφή Στολών – Πηλικίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών62ΥΦ6-ΗΓΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11025/05/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/226ΔΑΗ6-ΗΣΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
11125/05/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/22Ψ1ΑΘ6-Χ6ΥΓΕΑ/ΑΤΑ
11224/05/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 24/22 για την «Μερική Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Infrared Turret FLIR Chlio-S Ε/Π AS332-C1 Super Puma»ΩΖ1Υ6-5ΨΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11324/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 22/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Είδους «Ξίφος με Θύσανο Πλήρες»Ψ53Θ6-240ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11423/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 27/22 για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ (ως Επαναληπτικός για τα υλικά που δεν κατακυρώθηκαν με τον Δ.28/21)60ΦΨ6-Ζ10ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11523/05/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 23/22 της ΥΠ/ΠΑ69ΘΠ6-Ι5ΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11620/05/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/226ΓΥΗ6-2ΒΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
11720/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 26/22 για την Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMAΨΣ5Λ6-ΠΨΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11812/05/2022Προμήθεια Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος - Ατμού για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.62Ψ96-ΞΥ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
11919/05/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/226ΑΣΚ6-0Σ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
12019/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 14/21 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Γενική Επισκευή (Overhaul) Έξι (6) Α/Κ Τ-6Α, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6-Α»ΨΝΕΑ6-ΙΔΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12118/05/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΥΠ 10/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 111ΠΜΨΡΥ56-ΚΒΖΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
12218/05/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 01/22 με αντικείμενο την «Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER»,90ΛΦ6-Γ9ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12318/05/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 02/2261Ζ66-Κ41ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12416/05/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Αθλητικών Φορμών»6Ν396-ΥΣΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12513/05/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22ΨΜΟ86-23ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12612/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 22/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨ0ΛΔ6-ΔΨΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12711/05/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 01/22– με αντικείμενο την «Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER»,ΩΖ9Λ6-Ο66ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12810/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 7ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.ΑΩΥΣΦ6-Λ62ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12906/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού ( call-off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 34/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6ΕΒΦ6-7ΘΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13006/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ' αριθμ. Δ. 22/22 της ΥΠ/ΠΑΩΜΠΖ6-4ΞΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13106/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 43/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως προς Σύναψη της 2ης Ε.ΣΩΥ9Ζ6-12ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13204/05/2022Προμήθεια Port Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου ΑεροπορίαςΨ32Γ6-0ΙΑΓΕΑ/251ΓΝΑ
13304/05/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 02/22ΨΖΦΩ6-6ΣΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13403/05/2022Διακήρυξη Επαναλητικού Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02.01/22) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της 350ΠΚΒ Α/Δ Σέδες6Ω446-ΥΩΒΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
13521/04/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ 08.22) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ - 111ΠΜ63Α66-ΒΦΜΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
13603/05/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/22 για την Προμήθεια Αθλητικών Φορμών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ.ΩΖΡΨ6-ΩΞΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13729/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 14/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής612Π6-ΓΑΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13828/04/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 13/22 για την «Προμήθεια Υλικών MLG UPPER MEMBERS για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415»,6Χ8Β6-ΒΛΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13928/04/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 17/2022 για την Προμήθεια των Υλικών Assy First Stage RamΩΧ996-Π3ΟΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
14027/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 6ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.ΑΩΑ9Ε6-ΕΔΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14127/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.24/22 της ΥΠ/ΠΑ για τη Μερική Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Infrared Turret FLIR Chlio-S Ε/Π AS332-C1 Super PumaΨΨΥΜ6-ΖΘΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14227/04/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 01/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER»ΩΤ1Λ6-ΝΞΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14326/04/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 18/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Eιδών Συσκευασίας για την Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)97346-ΤΟΓΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
14426/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/22 της ΥΠ/ΠΑ για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών - Μαθητριών ΣΙ - ΣΜΥΑ65ΓΤ6-ΛΣΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14520/04/2022Προμήθεια Επτά (7) Ειδών Ανταλλακτικών για το Α/Φ CL-4156Ζ3Χ6-ΧΗΖΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
14619/04/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφοράς στην Πρόσκληση σε Διενέργεια Διαβούλευσης υπ’ αριθμ. 3.31/186Ω1Τ6-07ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14718/04/2022Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών «Παροχή Υπηρεσίας Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ή Επ` Ανταλλαγή Προμήθειας 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»99ΓΟ6-ΝΨΠΓΕΑ/ΔΑΥ
14818/04/2022Δαπάνες Προμηθειών-Επισκευών-Κατασκευών «Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»9ΠΣ66-44ΛΓΕΑ/ΔΑΥ
14918/04/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Τμημάτων Αγωγού Μεταφοράς Καυσίμου & Παρελκόμενων Αγκυροβολίου Νο2 Β.Κ.Αντίκυρας προς Κάλυψη Αναγκών του Συστήματος Αγωγού Καυσίμων της ΔΑΚΨΨΦΜ6-5Λ1ΓΕΑ/ΑΤΑ
15018/04/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/22ΩΝΑΨ6-ΣΚΔΓΕΑ/ΔΑΕ
15118/04/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/226ΦΦΔ6-ΝΧΝΓΕΑ/ΑΤΑ
15215/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.23/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JP–8 (NATO F–34)»6ΖΝΜ6-277ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15315/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/22Ψ81Ξ6-2Θ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15415/04/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 16/2022 για την Αγορά των Υλικών Vale, Bolt και Plug Assy6ΨΩΝ6-ΜΙΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
15515/04/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 15/2022 για την Επισκευή του Water Drop Control Unit P/N: 215Τ50965-12Ψ2ΥΜ6-3ΞΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
15615/04/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 14/2022 για την Προμήθεια των Υλικών Glazzing Assembly Taxi & Landing Light P/N 215-11011-950ΩΧΣ16-35ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
15715/04/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.25/22Ψ0776-Φ1ΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
15815/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/22 για την «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών»61ΒΞ6-ΤΔΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15913/04/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 06/22)Ω8Σ26-5Ο1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
16013/04/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ (ΠΥΠ 06.22) 111ΠΜ6ΙΤΤ6-Κ63ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
16113/04/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/226Ξ4Ρ6-ΠΞΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
16212/04/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 15/226ΘΟ36-ΡΝΚΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
16312/04/2022Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/22) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ ΑνδραβίδαςΩΔ076-6Ξ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
16412/04/2022ΑΠΟΦΑΣΗ «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου: «Κατασκευή Αποθήκης Υλικών Συνεργείου Κινητήρων 114ΠΜ» (114ΠΜ-22-01)»6Ε5Τ6-8Ψ9ΓΕΑ/ΑΤΑ
16512/04/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 13/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων-Κρεατοσκευασμάτων για την Κάλυψη Αναγκών Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΦΖ16-72ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
16611/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/22ΨΥΚΚ6-ΒΩΗΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
16711/04/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 01/226ΥΞΔ6-ΟΤΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16808/04/2022Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διεθνή Νατοϊκό Διαγωνισμό του Έργου: «Κατασκευή Υποστέγου Συντήρησης Α/φων στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-179Ν)9ΘΒΣ6-21ΡΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
16908/04/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ9ΛΩΙ6-ΘΔΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17008/04/2022Προμήθεια Υλικού Voltage Regulator PCB του Α/Φ CL-4156ΥΚΝ6-51ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
17107/04/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφοράς στην Πρόσκληση σε Διενέργεια Διαβούλευσης υπ’ αριθμ. 3.31/18Ψ3756-ΜΧΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17207/04/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/22Ψ82Σ6-1ΝΑΓΕΑ/ΔΑΕ
17307/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.07/226Ο4Δ6-ΛΜ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
17406/04/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 05/22)ΨΓΙΧ6-ΤΤΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
17505/04/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/22ΩΤΔΜ6-Α12ΓΕΑ/251ΓΝΑ
17604/04/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 04/22) OΜΠΡΕΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ621Μ6-9ΕΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
17704/04/2022ΔΙΑΚΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2022 ΤΗΣ 133ΣΜ ''ΔΕΙΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 520ΤΜ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ''90Δ86-8ΟΦΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
17801/04/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/22Ω3Ι06-ΠΚΛΓΕΑ/251ΓΝΑ
17901/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων.ΨΩΤΕ6-ΥΩΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18001/04/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φυσιγγίων 9Χ19mmΨ4236-1ΛΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18101/04/2022Προμήθεια Υλικών Επισκευής Συστήματος Πέδησης Α/Φ CL-415ΨΚΨΖ6-Φ0ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
18201/04/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 08/226Ο8Σ6-ΕΝ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18330/03/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (Δ.13/22) για την «Προμήθεια Υλικών MLG UPPER MEMBERS για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415»ΨΒ4Θ6-ΛΟΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18429/03/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 3/22)ΨΦΩΠ6-Κ62ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
18529/03/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (Δ.02/22) για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145»6Φ626-ΣΞΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18629/03/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 01/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAERΩΔΥΗ6-Δ74ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18728/03/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2022 ΤΗΣ 133ΣΜ '' ΚΟΠΗΣ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ'' ΣΤΟ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ6ΗΤΥ6-ΕΑΦΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
18824/03/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 12/2 για την [Προμήθεια Συστημάτων Εναέριας Επιτήρησης64Θ16-ΦΕΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18924/03/2022Απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης 114ΠΜ-21-0164Τ46-Θ5ΡΓΕΑ/ΑΤΑ
19024/03/2022Προμήθεια Υλικού για την Επισκευή Επίγειου Εξοπλισμού Power Pak 2000A GPU του Α/Φ CL-415ΨΡ7Χ6-ΨΓ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
19123/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/226ΟΞΑ6-ΦΩΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19222/03/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφοράς στην Πρόσκληση σε Διενέργεια Διαβούλευσης υπ’ αριθμ. 3.31/18ΩΥ5Τ6-7Λ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19322/03/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 01/22 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣΨΖΖΔ6-ΩΒ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
19421/03/2022Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης , με την εταιρεία "VIKING AIR LTD" για την προμήθεια δύο (2) υλικών MLG UPPER MEMBERS Α/Φ CL-215/415ΨΘΩΣ6-ΨΙΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
19521/03/2022Διαδικασία Διαπραγμάτευσης , με την εταιρεία Viking Air LTD για την προμήθεια τριών (3) ειδών κρισίμων υλικών για την υποστήριξη Α/Φ CL-2156ΨΗΦ6-Η9ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
19618/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ6ΧΙΝ6-ΥΟΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19716/03/2022Προμήθεια Τροφής Στρατιωτικών Σκύλων 08/2022 ΠΥΠΩ2ΞΡ6-Φ5ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
19815/03/2022Προμήθεια Υλικών Battery Sensor Temp P/N 31628-001ΩΣΞΧ6-ΩΣ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
19915/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/2022ΨΗΜΙ6-ΚΤ6ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
20014/03/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 05/22 ΤΗΣ 111ΠΜΨΖΞ66-726ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
20114/03/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.06/22 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων Oil Cooler Α/Φ CL-415Ψ4ΤΡ6-ΓΓ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20214/03/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/226ΜΩ26-Η5ΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
20314/03/2022«Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής Ικάρων» (Τ-118E).Ψ6Κ56-0ΥΥΓΕΑ/ΔΑΕ
20411/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας επαναληπτικού μίνι call-off επί της 58/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για το 1ο Τμήμα για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων του 1ου Τμήματος της Σ.ΠΨ9ΙΧ6-ΥΔ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20511/03/2022Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/22) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της 350ΠΚΒ Α/Δ Σέδες67ΝΛ6-ΧΗ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
20611/03/2022Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/22) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους Α/Δ ΧρυσούποληςΨΨΙΔ6-Ξ4ΛΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
20710/03/2022Προμήθεια Ελαιολιπαντικού Lubricant Oil SAE 60Ω3ΩΕ6-7ΔΦΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
20810/03/2022Επισκευή συσκευής GPS Receiver ΑΦ CL-415 (ΠΥΠ 05/2022)6ΚΟΛ6-ΔΟ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
20910/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) επί της 5/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Ραφή Στολών- Πηλικίων- Θερινών Παντελονιών Μαθητών- Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ-ΣΜΥΑ)»ΨΧΕΡ6-ΛΤΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21010/03/2022«Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας» (Μ.ΑΤΑ-21-01) και Περίληψη ΔιακήρυξηςΨΒΞΑ6-ΡΛ2ΓΕΑ/ΑΤΑ
21109/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 57/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Προμήθεια Ραδιοβολίδων ΕΜΥ»ΩΑΒ36-ΟΧΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21209/03/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Α/ΔΨΒ7Υ6-ΩΧΧΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
21309/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (Δ.13/22) για την Προμήθεια Υλικών MLG UPPER MEMBERS για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/41567ΚΜ6-Ξ89ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21404/03/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 03/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 111ΠΜ6ΒΦ46-ΩΥ6ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
21504/03/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ’ αρίθμ. 13/22 Ανάδειξης Αναδόχου για την Εκμίσθωση Δύο (2) Κυλικείων της 120ΠΕΑ/Διασποράς (Καλαμάτα)9ΞΘΓ6-ΧΑΗΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
21604/03/2022Επισκευή υλικού Booster Pump, P/N 215T64095-2 για το Α/Φ CL-415.ΨΨ256-ΣΤΖΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
21704/03/2022Περίληψη Διακήρυξης για την Προμήθεια Συστημάτων Κλιματισμού 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (Δ.11/22)Ψ34Ε6-6Θ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
21804/03/2022Προμήθεια υλικού Battery Cell, P/N 063428 για το Α/Φ CL-415Ω23Α6-1Γ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
21904/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/226ΨΟ86-Ζ12ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
22003/03/2022Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου MAGNETOM SYMPHONY του Εργαστηρίου Μαγνητικής Τομογραφίας.ΡΨΦΡ6-ΔΝΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
22102/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 17/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο και της 17/19.1 Τροποποιητικής αυτής της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια «Διασήμων Παρασήμων – Μεταλλίων - Διαμνημονεύσεων»9ΚΔΔ6-Μ7ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22202/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία υπ' αριθμ. Δ.12/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Συστημάτων Εναέριας ΕπιτήρησηςΨΖΡΤ6-5ΑΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22302/03/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/22 για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑΩ5ΥΘ6-ΣΤΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22402/03/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/2263ΝΟ6-ΝΩΨΓΕΑ/ΑΤΑ
22501/03/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.01/22Ψ2ΓΘ6-ΟΦ3ΓΕΑ/ΑΤΑ
22601/03/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 65/21 προς Συμμόρφωση Αναθέτουσαs Αρχής με 246/2022 Απόφαση ΑΕΠΠΩΧΨΓ6-ΘΚ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22724/02/2022Επισκευή DC Power Monitor για το Α/Φ CL-4156Ρ8Ζ6-Σ0ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
22825/02/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 09/2022)Ψ4ΞΘ6-9ΛΑΓΕΑ/ΑΤΑ
22923/02/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 97/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)ΨΚΛΚ6-ΜΡΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23023/02/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/226ΕΦΘ6-ΗΘΑΓΕΑ/ΑΤΑ
23122/02/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφοράς στην Πρόσκληση σε Διενέργεια Διαβούλευσης υπ’ αριθμ. 5.19/20ΩΤΕΥ6-ΧΞΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23221/02/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΕΡΙΛΗΨΦΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) Δ.03/226ΔΘΧ6-ΙΨΡΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ