Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service).

Πλήθος διαγωνισμών που ανακτήθηκαν από το Δι@ύγεια 153Τελευταία ενημέρωση 13/06/2024 12:04

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
113/06/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της Σ.Π 136/23 της ΥΠ/ΠΑ για τη Προμήθεια Βιομηχανικών και Ιατρικών Υγρών-Αερίων και Μίσθωση Δεξαμενών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων της ΠΑ προς Σύναψη της 1ης Ε.ΣΡΒΑ66-2ΗΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
213/06/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 59/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης689Ν6-062ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
311/06/2024Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 05/24 για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Ακαθάριστης Πατάτας Προς Κάλυψη Αναγκών 111ΠΜ9ΟΔ26-Ν2ΣΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
411/06/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/24ΨΡ7Η6-Ο0ΡΓΕΑ/ΔΑΕ
510/06/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 15/24 για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ Beechcraft King Air 350 & 360 (FIA) και Ε/Π ΑW-109 Trekker.6Μ936-ΚΨΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
607/06/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/24ΨΜ6Ν6-ΜΣΙΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
707/06/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 13/24 - Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προς Εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας της 115ΠΜΨΨΙΖ6-Η5ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
805/06/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 05/246ΓΩΞ6-ΝΧ1ΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
931/05/2024ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝΨΩΙ86-8ΘΝΓΕΑ/ΔΑΚ/ΒΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΒΚΑ)
1031/05/2024ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 39_2023 ΕΚΑΠΥ 4_2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV 33690000-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑΨΒΥΣ6-Π55ΓΕΑ/251ΓΝΑ
1131/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 11/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως προς Σύναψη της 3ης Ε.Σ6ΣΠΙ6-4ΡΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1230/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 136/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών- Μαθητριών ΣΙ-ΣΜΥΑ9ΧΡ86-ΙΝΛΓΕΑ/ΔΑΕ
1329/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/20249ΔΒΑ6-ΗΗΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
1429/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/20246Ψ2Δ6-10ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
1529/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/20249ΖΞΘ6-ΥΧΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
1629/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/24 για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Εργαστηριακού Ελέγχου Υλικών του ΕΤΗΜΨ1546-9ΙΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1728/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.33/2024Ψ5ΝΚ6-Θ4ΕΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
1828/05/2024Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου» (ΠΡ-186Ν)95ΧΗ6-ΥΙΔΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
1924/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 23/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΨΟΦ6-Δ2ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2023/05/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/24ΨΗΜΕ6-ΟΚΡΓΕΑ/ΔΑΕ
2122/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της Σ.Π. 0045Α/22 της ΑΣΔΥΣ για την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης προμήθεια Ξιφών Αξκών της Π.Α.(1.0045Α/22/ΑΣΔΥΣ)9ΙΧΜ6-Τ3ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2222/05/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/24 (Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Απαιτήσεων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας)ΨΩ8Γ6-Γ0ΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
2322/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 11/24 για την Προμήθεια 5 Τεμαχίων Υλικού Brake Housing υπό P/N 266-29 για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415605Ι6-ΟΨΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2421/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/249ΞΕΑ6-5Α5ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
2520/05/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/246ΝΣ56-3ΓΩΓΕΑ/ΔΑΕ
2617/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 04/249ΤΥΒ6-Θ55ΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
2717/05/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε μίνι διαγωνισμό (call off) υπ’ αριθμ. 2.29.130/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ :347281)9ΖΕ06-ΕΤ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2816/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/249Χ0Σ6-ΩΗ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
2916/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/24Ρ9ΝΞ6-ΛΑΑΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
3015/05/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.05/2493ΣΜ6-3ΚΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3114/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 68/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης)91Ε06-Λ4ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3214/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 18/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨ8ΦΤ6-ΖΘΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3314/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 02/23 της ΥΠ/ΠΑ για τη Διακίνηση των Aεροπορικώς Μεταφερόμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά προς Σύναψη της 2ης Ε.Σ6Λ4Β6-830ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3410/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 24/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης9ΦΝΣ6-3ΥΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3510/05/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της υπ’ αριθμ. 55/22 Συμφωνίας Πλαίσιο και της 1ης Τροποποίησης αυτής για την Προμήθεια Αρβυλών Βουλκανισμένου Πέλματος63136-ΤΧΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3602/05/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.130/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 347281 )92ΟΛ6-7ΑΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3730/04/2024Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 04/24 για την Προμήθεια Αλκοολούχων Ποτών, προς κάλυψη αναγκών της ΠτέρυγαςΡΓ8Α6-0ΞΑΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
3830/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/24/116ΠΜ (ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ:349740)9ΥΘΝ6-ΚΞΥΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
3930/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/24ΨΞ706-Ψ9ΤΓΕΑ/ΑΤΑ
4030/04/2024ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 23_2023 ΕΚΑΠΥ 2_2021 ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (CPV 3369000-3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 251ΓΝΑ60Τ56-71ΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
4130/04/2024ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01_24 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)6ΩΕ36-Λ32ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
4229/04/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.05/249Η896-2ΜΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4326/04/2024Ανακοίνωση ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ∆. 01/24Ψ5Κ26-9ΕΡΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
4426/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 10/24 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Ατομικός Σάκος Ιματισμού, Δίκοχα Αξκών - Υπξκών), προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.91ΨΓ6-8ΝΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4525/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/24( Εκ παραδρομής ανάρτηση λόγω προβλήματος του δικτύου, η παρούσα έχει αντικατασταθεί από την Περίληψη ΑΔΑ: ΨΗ476-8ΜΧ)ΨΒ1Π6-Θ1ΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
4625/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/24ΨΗ476-8ΜΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
4725/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/24 [(Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε κενό (vacuum)]9Θ606-ΝΒ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
4825/04/2024ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.20/24-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ Δ.20/24611Ρ6-ΔΚΛΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
4925/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/24ΨΡ5Χ6-ΘΒΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
5025/04/2024Προμήθεια Ιματισμού (Στολές Υπηρεσίας Ιατρών - Νοσηλευτών και Ζακέτες Υπηρεσίας Νοσηλευτών - Τραυματιοφορέων) για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας993Σ6-ΗΣΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
5124/04/2024ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CAD-PAD ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ Α/ΦΗ EMB-135/145 ΚΑΙ Ε-Π AS332C1/AB-20568ΓΠ6-1ΞΓΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
5224/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 02/20 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΨ6ΕΟ6-Ι0ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5324/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/249ΞΙΨ6-Τ1ΡΓΕΑ/ΑΤΑ/130ΣΜ
5423/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/24Ψ2ΗΠ6-ΛΓΓΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
5518/04/2024Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 20/2024 για την Προμήθεια Υλικών Εξομοιωτή ΜΕΤΑ)ΨΖΖ96-ΠΦΚΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
5618/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 06/24 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης9Ο1Χ6-ΙΗΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5717/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/24ΨΑΟ56-Ξ2ΦΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
5817/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 21/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΓΨ76-ΝΑΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5917/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/249ΩΒΨ6-Η51ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6016/04/2024Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 13/2024 για την Προμήθεια Υλικών Ηχητικού Εξοπλισμού της Λέσχης Αξιωματικών).Ψ1ΡΒ6-ΜΑΓΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
6116/04/2024Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 03/24 για την Προμήθεια Διαφόρων Ειδών Παγωτού Προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας9ΡΗ96-Τ2ΒΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
6215/04/2024ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2024 ΤΗΣ 133ΣΜ « ΚΟΠΗΣ –ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ»ΡΘΚΕ6-51ΕΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
6315/04/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.05/246ΧΔΨ6-Λ2ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6412/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/246Ζ5Α6-Ζ3ΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
6512/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/24 (Επαναληπτικού του Διαγωνισμού Δ.31/23)9ΟΩ66-Ρ0ΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
6611/04/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.130/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 347281 )ΨΡΧΓ6-ΕΒ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6711/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/24ΨΕ336-119ΓΕΑ/ΑΤΑ
6810/04/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ. 03/24) για την Αποκομιδή και Εκποίηση Ξυλείας από Χώρους της Αεροπορικής Βάσης ΑκτίουΨ1Ο86-4ΡΓΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
6910/04/2024ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ. 01/24 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣΨΔΙ16-95ΜΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
7009/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/2497ΨΝ6-Ξ06ΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
7108/04/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 09/24 Α της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Συστημάτων Ανάσχεσης (ΣΑ) Α/Φ» (Ν.3978/11)ΨΘΞΚ6-ΩΝΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7204/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.13/24ΨΜΒΡ6-Ω6ΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
7304/04/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/246Ω826-ΦΝΑΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
7403/04/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.02/249Α906-ΜΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7529/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 18/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01476 107465Ρ66-21ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7629/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/2024ΨΤΚΒ6-4ΘΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
7727/03/2024Διακήρυξη 02_24 Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Κοπής-Αποκομιδής Ξυλείας 204 ΜΓΑΠΡΝΣΒ6-ΗΛΡΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
7827/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ' αριθμ. 85/23 Συμφωνίας – Πλαίσιο (Δ.49/22) με τίτλο: “Προμήθεια Συρίγγων” (Διακλαδική Προμήθεια Συρίγγων)994Ψ6-Ν6ΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
7927/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/24 της 120ΠΕΑ6ΛΣΜ6-ΥΕ7ΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
8026/03/2024Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Θέση Κορυφή» (ΕΚ-457Ν)69ΘΛ6-ΑΑΞΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
8126/03/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/24, για την προμήθεια υλικών αντικατάστασης ελαστικού αγωγού καυσίμων στην 117 ΠΜ και 135 ΣΜ.ΨΦΡΣ6-56ΘΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
8226/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας mini διαγωνισμού (call off) επί της 130/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415 – Τμήμα 6 (Κατά απαίτηση προμήθειες/επισκευές/επιθεωρήσεις ανταλλακτικών, ελίκων και Α/Κ)»6Χ6Κ6-5ΞΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8326/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 41/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Προμήθεια Αθλητικών Υποδημάτων)603Α6-ΞΓΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8421/03/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ. 02/24) για την Άπαξ Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου Ελεύθερων Μη Μισθωμένων Χώρων της Αεροπορικής Βάσης Ακτίου6ΥΩ36-Φ2ΙΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
8520/03/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/24Ψ23Π6-83ΣΓΕΑ/ΔΑΕ
8620/03/2024∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 01/24 για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής - Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114ΠΜΨΘΛΓ6-Υ7ΣΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
8719/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 22/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) για την Προμήθεια Διακριτικών - Επωμίων Στρατιωτικών Σχολών ΣΙ – ΣΜΥΑ9Χ196-2Θ9ΓΕΑ/ΔΑΕ
8819/03/2024Δημοσίευση Περίληψης Δ.01-2024 (Προκήρυξη Προμήθειας Κρεάτων 133ΣΜ)ΨΙΣΙ6-5ΦΤΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
8915/03/2024Διενέργεια Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με Διαπραγμάτευση για Κοπή- Αποκομιδή Ξυλείας ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ/ΑΡ6ΗΥΗ6-16ΛΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
9015/03/2024Ανακοίνωση ΔγσμουΨΤΣΕ6-6ΥΨΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
9114/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/246ΥΞ26-Ψ7ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9214/03/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.02/24ΨΕΜΧ6-ΓΗ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9314/03/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.05/24 της ΥΠ/ΠΑΨΥΓ46-Δ4ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9414/03/2024Προμήθεια Ενός (1) Φορητού Έγχρωμου Υπερηχοτομογράφου για Κάλυψη Αναγκών ΤΕΠ του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.Ψ94Δ6-ΠΚΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
9513/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 06/24 της ΥΠ/ΠΑ για Προμηθεια ζωνωνΨΧ4Σ6-5Θ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9608/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/24 της ΥΠ/ΠΑ Προμήθεια Συσκευής Εκπαίδευσης του Ιπτάμενου Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην Απώλεια Προσανατολισμού.9ΩΩΩ6-Ω9ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9707/03/2024Διακήρυξη 01_24 Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Κοπής-Αποκομιδής Ξυλείας 204 ΜΓΑΠ62Ζ36-ΕΑ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/204ΜΓΑΠ
9807/03/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ. 01/24) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από Χώρους της Αεροπορικής Βάσης ΑκτίουΨ7Θ86-ΕΓΝΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
9904/03/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/246Χ5Τ6-ΔΩ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
10001/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 42/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨ6ΒΟ6-41ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10129/02/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 3.29.126/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 345385)6ΓΦΟ6-ΧΘ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10228/02/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.05/24 για την «Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212»,6ΥΑ76-Α1ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10327/02/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/24) για την Αποκομιδή Ξυλείας από Χώρους του Α/Δ Σκύρου6ΦΧΘ6-Α78ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
10427/02/2024Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων [Διενέργεια Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/24) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.240 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας]69036-ΔΕ3ΓΕΑ/ΑΤΑ
10527/02/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.02/24ΨΤ5Υ6-ΙΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10626/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/24ΨΛΤΣ6-ΠΗΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
10723/02/2024Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.ΨΖ3Μ6-Υ22ΓΕΑ/251ΓΝΑ
10823/02/2024Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 02/24 για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Χυμών, προς κάλυψη αναγκών της 111ΠΜ.94Μ06-ΑΡΜΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
10921/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/24Ψ0ΚΛ6-ΡΨΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
11019/02/2024Απόφαση Έγκρισης Όρων Διακήρυξης Έργου: "Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ" (114ΠΜ-22-03)ΨΒ566-54ΠΓΕΑ/ΑΤΑ
11116/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 127/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ενός (1) Α/Κ R2800CA3 S/N (ΑΝΕΥ) και Μερικής Επισκευής (ΜΕ) ενός (1) Α/Κ R2800CA3 S/N 33060»ΨΨΣ46-ΓΝΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11213/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 126/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Γενική Επισκευή σε ένα (1) και Μερική Επισκευή σε τρεις (3) Α/Κ PW123AF των Α/Φ CL-415»60Υ96-403ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11313/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 127/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ενός (1) Α/Κ R2800CA3 S/N 29379 και Μερικής Επισκευής (ΜΕ) δύο (2) Α/Κ R2800CA3 S/N 34105 και 37105»92326-ΧΣΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11413/02/2024ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝΨ9Κ16-ΓΨΘΓΕΑ/ΔΑΚ/ΒΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΒΚΑ)
11512/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/24 - Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ9ΚΨ96-643ΓΕΑ/251ΓΝΑ
11609/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 70/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΘΥΞ6-ΞΛΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11708/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/24 (Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 ΓΝΑ)ΨΛΠΚ6-5ΩΔΓΕΑ/251ΓΝΑ
11808/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/2024ΨΤΤΝ6-Τ03ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
11907/02/2024ΠΥΠ 01/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ 111ΠΜ67ΓΚ6-7ΙΥΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
12006/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της υπ’ αριθμ. 8/22 Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό-Χειμερινό)9Σ306-Ρ37ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12102/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 05/24 για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212ΨΙΠΒ6-274ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12202/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες)»6ΦΓ06-ΗΓ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12302/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/24 για την Προμήθεια «Πουκαμίσων Χειμερινών – Θερινών Ανδρών και Γυναικών»ΨΔ9Υ6-2Β8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12401/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call of) επί της 115/23 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, ήτοι της 112ΠΜ, της Μ.ΓΕΑ, του 251ΓΝΑ, της 128ΣΕΤΗ και του ΚΕΔΑ/Ζ»ΨΩΚΕ6-ΗΥΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12531/01/2024Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Δ.01/24-116ΠΜ για Εκμίσθωση 29Στρεμ. Ελευθέρων Χώρων Α/Δ ΑγρινίουΡ6Θ66-Σ24ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
12629/01/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/24 για την Προμήθεια Ενός (1) Βιντεογαστροσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Ενός (1) Παλαιού Γαστροσκοπίου και Ενός (1) Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου Με Δυνατότητα Ανταλλαγής ενός (1) παλαιού ΒιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίουΨ8Ν66-ΩΟΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
12726/01/2024Ανακοίνωση Διαπραγμάτευση (Δ.01/24) για την Εκμίσθωση 29 Στρεμμάτων Ελευθέρων Χώρων Α/Δ Αγρινίου,Ψ0Ψ26-Ξ5ΦΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
12823/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 11/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως προς Σύναψη της 2ης Ε.Σ9ΗΤΙ6-ΥΜ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12922/01/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διακήρυξης Διαγωνισμού Δ.06/249ΓΣΓ6-9ΙΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
13019/01/2024Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια ελαστικού αγωγού καυσίμου του αγκυροβολίου της 130ΨΝΩΜ6-ΘΑΩΓΕΑ/ΑΤΑ/130ΣΜ
13119/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/2469ΧΚ6-Θ24ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13219/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/20246Υ386-ΣΓΩΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
13317/01/2024Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αντικατάσταση Θυρών σε Κτίρια του FOB Ακτίου και Λοιπές Συμπληρωματικές Εργασίες» (ΠΡ-185Ν)999Γ6-ΥΜΛΓΕΑ/Γ7
13416/01/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.125/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 270144)ΨΡΤΖ6-ΩΨ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13515/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/24 για την Προμήθεια 100 Σετ Αναπνευστικής Συσκευής Ανοικτού Κυκλώματος για Ανάγκες των Ομάδων Επέμβασης Α/Δ της Π.Α6ΓΟ56-ΖΟΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13612/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 42/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) Πληρωμάτων της ΠΑ στο ΑΦ FALCON 7X6ΨΙ46-76ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13709/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/246ΚΙ96-ΟΣΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
13805/01/2024Διενέργεια Διαπραγματεύσεων (Δ.01/24) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από Χώρους του Α/Δ Σκύρου6ΧΞ96-ΩΧΕΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
13905/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.129/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 272140)91ΝΣ6-ΓΡ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14005/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.126/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 270145)9Π9Θ6-ΑΒΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14105/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.131/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 269179)97ΧΛ6-942ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14205/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 3.13/20 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 274178)ΨΓΒΞ6-3Λ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14305/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.132/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 269190)ΨΔ6Χ6-16ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14402/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call – off) υπ’ αριθμ. 2.29.128/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 272132)ΨΑΕ96-Ε9ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14528/12/2023Επανάληψη της Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου Βάσει της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας με Αριθμό Δ.07/23 του Έργου: «Αποπεράτωση Ημιτελούς 1ου Ορόφου Κτιρίου Θ’ ΜΜΥΠΝ στο 251ΓΝΑ, Εξασφάλιση Προσβασιμότητας και Διαμόρφωση Δωματίων Διαμονής Προσωπικού» (ΑΕΕ: 06/22 – ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)Ψ3ΠΥ6-ΦΦΦΓΕΑ/ΔΑΥ
14627/12/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.125/21 με αντικείμενο τις «Ετήσιες Απαιτήσεις ΕΣΥ CL-215/415» (ΤΜΗΜΑ 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο 125/22)ΨΟ966-ΣΣΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14722/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείου NDI Α/Φ Μ-346 της 120 ΠΕΑ9ΛΑΦ6-ΧΘ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14822/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.26/23Ω8ΓΟ6-ΓΘΒΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
14922/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.23/23ΨΒ326-ΠΝΣΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15020/12/2023Συνοπτική Επαναληπτική Πλειοδοτική Διαγωνιστική Διαδικασία (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) 9/23 για την Αποκλάδωση-Υλοτόμηση-Αποκομιδή-Απομάκρυνση Δέντρων στην 11η ΜΣΕΠ9ΥΚΛ6-ΤΘ0ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
15120/12/2023"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ" (117ΠΜ-23-01)ΨΕ9Χ6-0Β6ΓΕΑ/ΑΤΑ
15219/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 99/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΥΧ46-ΕΙΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15318/12/2023Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Δγσμος Ξυλείας ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ9ΥΠΙ6-9ΨΣΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ