Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service).

Πλήθος διαγωνισμών που ανακτήθηκαν από το Δι@ύγεια 167Τελευταία ενημέρωση 01/03/2024 10:02

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
101/03/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 42/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨ6ΒΟ6-41ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
229/02/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 3.29.126/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 345385)6ΓΦΟ6-ΧΘ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
328/02/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.05/24 για την «Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212»,6ΥΑ76-Α1ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
427/02/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/24) για την Αποκομιδή Ξυλείας από Χώρους του Α/Δ Σκύρου6ΦΧΘ6-Α78ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
527/02/2024Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων [Διενέργεια Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/24) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή - Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.240 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας]69036-ΔΕ3ΓΕΑ/ΑΤΑ
627/02/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.02/24ΨΤ5Υ6-ΙΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
726/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/24ΨΛΤΣ6-ΠΗΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
823/02/2024Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.ΨΖ3Μ6-Υ22ΓΕΑ/251ΓΝΑ
923/02/2024Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 02/24 για την Προμήθεια Αναψυκτικών και Χυμών, προς κάλυψη αναγκών της 111ΠΜ.94Μ06-ΑΡΜΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
1021/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/24Ψ0ΚΛ6-ΡΨΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
1119/02/2024Απόφαση Έγκρισης Όρων Διακήρυξης Έργου: "Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ" (114ΠΜ-22-03)ΨΒ566-54ΠΓΕΑ/ΑΤΑ
1216/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 127/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ενός (1) Α/Κ R2800CA3 S/N (ΑΝΕΥ) και Μερικής Επισκευής (ΜΕ) ενός (1) Α/Κ R2800CA3 S/N 33060»ΨΨΣ46-ΓΝΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1313/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 126/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Γενική Επισκευή σε ένα (1) και Μερική Επισκευή σε τρεις (3) Α/Κ PW123AF των Α/Φ CL-415»60Υ96-403ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1413/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 127/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ενός (1) Α/Κ R2800CA3 S/N 29379 και Μερικής Επισκευής (ΜΕ) δύο (2) Α/Κ R2800CA3 S/N 34105 και 37105»92326-ΧΣΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1513/02/2024ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝΨ9Κ16-ΓΨΘΓΕΑ/ΔΑΚ/ΒΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΒΚΑ)
1612/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/24 - Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ9ΚΨ96-643ΓΕΑ/251ΓΝΑ
1709/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 70/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΘΥΞ6-ΞΛΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1808/02/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/24 (Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 ΓΝΑ)ΨΛΠΚ6-5ΩΔΓΕΑ/251ΓΝΑ
1908/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/2024ΨΤΤΝ6-Τ03ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
2007/02/2024ΠΥΠ 01/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ 111ΠΜ67ΓΚ6-7ΙΥΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
2106/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της υπ’ αριθμ. 8/22 Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό-Χειμερινό)9Σ306-Ρ37ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2202/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 05/24 για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212ΨΙΠΒ6-274ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2302/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες)»6ΦΓ06-ΗΓ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2402/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/24 για την Προμήθεια «Πουκαμίσων Χειμερινών – Θερινών Ανδρών και Γυναικών»ΨΔ9Υ6-2Β8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2501/02/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call of) επί της 115/23 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής, ήτοι της 112ΠΜ, της Μ.ΓΕΑ, του 251ΓΝΑ, της 128ΣΕΤΗ και του ΚΕΔΑ/Ζ»ΨΩΚΕ6-ΗΥΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2631/01/2024Διενέργεια Διαπραγμάτευσης Δ.01/24-116ΠΜ για Εκμίσθωση 29Στρεμ. Ελευθέρων Χώρων Α/Δ ΑγρινίουΡ6Θ66-Σ24ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
2729/01/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/24 για την Προμήθεια Ενός (1) Βιντεογαστροσκοπίου με Δυνατότητα Ανταλλαγής Ενός (1) Παλαιού Γαστροσκοπίου και Ενός (1) Βιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίου Με Δυνατότητα Ανταλλαγής ενός (1) παλαιού ΒιντεοδωδεκαδακτυλοσκοπίουΨ8Ν66-ΩΟΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
2826/01/2024Ανακοίνωση Διαπραγμάτευση (Δ.01/24) για την Εκμίσθωση 29 Στρεμμάτων Ελευθέρων Χώρων Α/Δ Αγρινίου,Ψ0Ψ26-Ξ5ΦΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
2923/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 11/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως προς Σύναψη της 2ης Ε.Σ9ΗΤΙ6-ΥΜ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3022/01/2024Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διακήρυξης Διαγωνισμού Δ.06/249ΓΣΓ6-9ΙΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
3119/01/2024Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την «Προμήθεια ελαστικού αγωγού καυσίμου του αγκυροβολίου της 130ΨΝΩΜ6-ΘΑΩΓΕΑ/ΑΤΑ/130ΣΜ
3219/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/2469ΧΚ6-Θ24ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3319/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/20246Υ386-ΣΓΩΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
3417/01/2024Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αντικατάσταση Θυρών σε Κτίρια του FOB Ακτίου και Λοιπές Συμπληρωματικές Εργασίες» (ΠΡ-185Ν)999Γ6-ΥΜΛΓΕΑ/Γ7
3516/01/2024Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.125/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 270144)ΨΡΤΖ6-ΩΨ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3615/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/24 για την Προμήθεια 100 Σετ Αναπνευστικής Συσκευής Ανοικτού Κυκλώματος για Ανάγκες των Ομάδων Επέμβασης Α/Δ της Π.Α6ΓΟ56-ΖΟΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3712/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 42/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) Πληρωμάτων της ΠΑ στο ΑΦ FALCON 7X6ΨΙ46-76ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3809/01/2024Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/246ΚΙ96-ΟΣΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
3905/01/2024Διενέργεια Διαπραγματεύσεων (Δ.01/24) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από Χώρους του Α/Δ Σκύρου6ΧΞ96-ΩΧΕΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
4005/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.129/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 272140)91ΝΣ6-ΓΡ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4105/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.126/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 270145)9Π9Θ6-ΑΒΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4205/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.131/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 269179)97ΧΛ6-942ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4305/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 3.13/20 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 274178)ΨΓΒΞ6-3Λ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4405/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.132/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 269190)ΨΔ6Χ6-16ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4502/01/2024Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call – off) υπ’ αριθμ. 2.29.128/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 272132)ΨΑΕ96-Ε9ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4628/12/2023Επανάληψη της Διαδικασίας Επιλογής Αναδόχου Βάσει της Διακήρυξης Ανοιχτής Διαδικασίας με Αριθμό Δ.07/23 του Έργου: «Αποπεράτωση Ημιτελούς 1ου Ορόφου Κτιρίου Θ’ ΜΜΥΠΝ στο 251ΓΝΑ, Εξασφάλιση Προσβασιμότητας και Διαμόρφωση Δωματίων Διαμονής Προσωπικού» (ΑΕΕ: 06/22 – ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ)Ψ3ΠΥ6-ΦΦΦΓΕΑ/ΔΑΥ
4727/12/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 2.29.125/21 με αντικείμενο τις «Ετήσιες Απαιτήσεις ΕΣΥ CL-215/415» (ΤΜΗΜΑ 1 της Συμφωνίας Πλαίσιο 125/22)ΨΟ966-ΣΣΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4822/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Συνεργείου NDI Α/Φ Μ-346 της 120 ΠΕΑ9ΛΑΦ6-ΧΘ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4922/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.26/23Ω8ΓΟ6-ΓΘΒΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5022/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.23/23ΨΒ326-ΠΝΣΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5122/12/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/23ΨΚΕ86-05ΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
5220/12/2023Συνοπτική Επαναληπτική Πλειοδοτική Διαγωνιστική Διαδικασία (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) 9/23 για την Αποκλάδωση-Υλοτόμηση-Αποκομιδή-Απομάκρυνση Δέντρων στην 11η ΜΣΕΠ9ΥΚΛ6-ΤΘ0ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
5320/12/2023"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 117ΠΜ" (117ΠΜ-23-01)ΨΕ9Χ6-0Β6ΓΕΑ/ΑΤΑ
5420/12/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.37/239ΟΑΨ6-Ρ1ΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
5519/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 99/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΥΧ46-ΕΙΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5618/12/2023Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Δγσμος Ξυλείας ΕΡΓ.ΜΜ-ΕΕ9ΥΠΙ6-9ΨΣΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
5718/12/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.32/23 για την Προμήθεια Γαζών για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.ΨΔ8Ν6-ΜΣΠΓΕΑ/251ΓΝΑ
5814/12/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 39/239Η2Ν6-5Φ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5913/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 42/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) Πληρωμάτων της ΠΑ στο ΑΦ FALCON 7XΨΗ8Ε6-ΔΦ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6011/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 26/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τον "Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ - Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ)– Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) – Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) – 2ης Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευών Ελέγχου (2η ΥΕΚΕ)"ΨΑΓΔ6-Π79ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6107/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 71/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Γενική Επισκευή (Overhaul) Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού ΛΟΛ, NSN 1615-14-433-6955, P/N 332Α31-0001-06Ρ, MAIN ROTOR HUB, Ε/Π SUPER PUMA με S/Ns M907 και Μ92666ΛΛ6-ΠΦ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6207/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 111/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)Ψ8ΚΒ6-ΠΘΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6307/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 150/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Οδική Μεταφορά των Υλικών της ΠΑ από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών»προς Σύναψη της 2ης Ε.Σ6ΥΩΜ6-ΠΓ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6406/12/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251 ΓΝΑ)» (Δ 973Ε)6ΛΗ66-ΚΦ4ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
6506/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε 41/23 για την Προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών, καθώς και η τριετής υποστήριξη αυτού μετά την παρέλευση της παρεχόμενης εγγύησης διάρκειας δύο ετών.6ΦΡΙ6-ΞΨ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6605/12/2023Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού του Α/Φ G-V S/N 678ΨΠ3Ξ6-Β2ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6704/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.22/236ΝΩ96-Ζ6ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6804/12/2023Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.02/23) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας από Χώρους του Α/Δ Σκύρου6Υ816-ΧΑ1ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
6904/12/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.34/23Ψ0ΨΥ6-Π7ΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
7001/12/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 36/23 για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Υποδησης και Λοιπά Ατομικά Είδη (ΙΜΥΛΑΕ) των μαθητών/τριών ΣΙ και ΣΜΥΑ.9ΠΨ06-9Η5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7101/12/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.25/23Ψ0ΚΓ6-ΣΧ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
7229/11/2023Συνοπτική Πλειοδοτική Διαγωνιστική Διαδικασία (Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ) 08/2023 για την Αποκλάδωση - Υλοτόμηση - Αποκομιδή - Απομάκρυνση Δέντρων στην 11η ΜΣΕΠ6ΛΓΨ6-ΝΟ3ΓΕΑ/ΑΤΑ/11ΜΣΕΠ
7329/11/2023Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/236ΧΩΩ6-ΤΡΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7428/11/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/23ΨΘ286-ΚΚ2ΓΕΑ/ΑΤΑ
7528/11/2023Ανακοίνωση (Περίληψη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.41/23Ψ1ΗΖ6-ΣΞΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
7628/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 14/21 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Γενική Επισκευή (Overhaul) Τριών (3) Α/Κ Τ-6Α, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6-Α»ΩΖ7Ο6-ΡΗΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7724/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 129/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής σε (2) έλικες και Μερικής Επισκευής (Β’ Check) σε τέσσερις (4) έλικες P/N 43E60-581P2/-583/-701 των Α/Φ CL-215» (ΤΜΗΜΑ 5)6ΓΡΝ6-Τ5ΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7824/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 128/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής σε 1 Έλικα P/N 14SF-19 S/N 20001113»ΨΒΩ66-9Α2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7923/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 132/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Β’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 2049 και C’ Check επιθεώρησης στο Α/Φ CL-415 S/N 2052» (Τμήμα 8)6Π9Θ6-ΒΤΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8023/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 127/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση Γενικής Επισκευής σε 2 Α/Κ R2800CA3 S/N 30203 και 29403»ΨΦΒΣ6-Γ92ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8123/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 131/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εκτέλεση C’ Check επιθεώρησης στα Α/Φ CL-215 S/N 1039 και 1123 και B’ Check επιθεώρησης στα Α/Φ CL-215 S/N 1043 και 1110» (Τμήμα 7)6ΜΕ96-ΥΘΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8223/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 126/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη «Γενική και Μερική Επισκευή Α/Κ PW123AF & Υπηρεσίες Συνδέσμου Π.Α.»Ψ0ΑΣ6-Κ2ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8323/11/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ 17/23) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων & Κρεατοσκευασμάτων (Χοιρινό, Μοσχάρι, Αμνοερίφια) προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας, με Κατάθεση Ενσφράγιστων Προσφορών6ΥΧΧ6-ΘΧ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
8423/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 125/22 Συμφωνίας – Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τις «Ετήσιες Απαιτήσεις ΕΣΥ»6ΓΚΕ6-269ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8522/11/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ 16/23) για την Προμήθεια Νωπού Κοτόπουλου, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας, με Κατάθεση Ενσφράγιστων Προσφορών9ΧΗ56-3ΙΖΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
8617/11/2023Διενέργεια Διαπραγματεύσεων (Δ.06/23) προς Ανάδειξη Πλειοδότη για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β ΑνδραβίδαςΨΤΦΗ6-4ΣΛΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
8717/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/2023ΨΕ3Ξ6-ΔΨ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
8816/11/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ ΑΡΑΞΟΥ60ΨΜ6-ΜΓ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
8916/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί της Σ.Π. 007Λ/20 για την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης (4.007Λ/ΑΣΔΥΣ/20)61ΩΙ6-ΚΧΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9015/11/2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΠΗΣ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΡΓ. ΜΜ-ΕΕ ΑΡΑΞΟΥ95ΓΧ6-97ΓΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
9115/11/2023Προκήρυξη ηλεκτρονικου διαγωνισμου υπ αριθμ Δ39/23 της ΥΠ/ΠΑ , άνω των ορίων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»ΨΡΙ66-ΥΤ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9215/11/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/23ΨΝΡΦ6-ΖΑ6ΓΕΑ/ΑΤΑ
9314/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας Δ.21/23ΨΦΤΠ6-Α55ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
9414/11/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2023 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝΨ2ΞΧ6-ΖΚΕΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
9513/11/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ) 15/23, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ) ΝΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜΨΡ3Η6-Ρ1ΤΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
9613/11/2023Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 01/23 για την Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Μ.Κ, ΡΑΧΩΝ6ΥΩΒ6-ΣΔΞΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
9709/11/2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.03/23 116ΠΜΨΣΦΝ6-ΜΘΥΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
9809/11/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ- 491Ν)ΨΛΠ16-ΣΡΦΓΕΑ/Γ7
9907/11/2023Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/236ΣΣ26-ΦΥ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10007/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.37/23 για την Ραφή Στολών – Πηληκίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών63ΣΩ6-ΧΜΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10107/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.38/23 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Πεπτικού), προς κάλυψη αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων9ΛΥΑ6-ΓΓ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10205/11/2023ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ανάπτυξη Υποδομών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιοχή των Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στα Α/Δ Ν. Αγχιάλου (111ΠΜ) και Τανάγρας (114ΠΜ)» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-23-01)ΨΠΗΗ6-ΒΡ0ΓΕΑ/ΑΤΑ
10305/11/2023«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 116ΠΜ » (116ΠΜ-23-01)ΩΧΑΣ6-ΜΚΓΓΕΑ/ΑΤΑ
10403/11/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.01/23 ΤΗΣ 135ΣΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥΨΗΧΥ6-ΘΚΒΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
10503/11/2023Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.04/23) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β ΑνδραβίδαςΨΞΖ96-ΛΧ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
10602/11/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ. 33/23 με αντικείμενο την «Εκτέλεση 120μηνης επιθεώρησης Overhaul 60 (Εξήντα) Μηχανισμών Egress Καθισμάτων MK US16LA για Κάλυψη Απαιτήσεων 30 (Τριάντα) Α/Φ Τ-6 Α».6ΠΖΔ6-Π9ΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10702/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 35/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης {Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – Υπόδησης - Εξάρτυσης Μαθητών-τριών Στρατιωτικών Σχολών (ΣΙ – ΣΜΥΑ)}.ΨΥ586-ΒΑ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10801/11/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 82/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Πουλερικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας, ήτοι της 112ΠΜ, της 114ΠΜ, της 128ΣΕΤΗ, της Μ.ΓΕΑ, του 251ΓΝΑ και του ΚΕΔΑ/Ζ93ΡΙ6-ΧΧΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10901/11/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 28/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής για το Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας του 251 Γενικού Νοσοκομείου ΑεροπορίαςΨ1ΗΞ6-ΓΥΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
11031/10/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/23 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πλύσης Ακάθαρτου Ιματισμού του ΝοσοκομείουΨ7846-0Τ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
11127/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 10/23 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Υλικού Πλήρωσης Αρμών και Κορδονιού Πολυαιθυλενίου Δαπέδων Αεροδρομίων της ΠΑΨ1ΨΣ6-Ν2ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11225/10/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/236Β6Δ6-7ΛΛΓΕΑ/ΑΤΑ
11325/10/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 28/236ΡΥΘ6-2ΓΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11425/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.35/23 για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών - Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών.ΨΩ736-ΣΑΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11523/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 16/20 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΨΧ6Κ6-ΞΧΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11623/10/2023Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών – Έργων [Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.1/23) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας ΑΒ Σέδες της 350ΠΚΒ]61ΙΡ6-93ΗΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
11723/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.27/23 για την Προμήθεια Διακριτικών–Επωμίων για μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).ΨΧΝΖ6-62ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11820/10/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 14/23 για την Προμήθεια Ειδών Ζαχαροπλαστικής, για κάλυψη αναγκών της ΠτέρυγαςΨ1ΜΠ6-ΧΛ0ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
11919/10/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2023 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ-ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ-ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9ΦΜΒ6-5ΘΧΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
12018/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.33/2392ΙΓ6-Η7ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12118/10/2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/23 ΤΗΣ 116ΠΜΩ8ΑΔ6-ΓΨΨΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
12217/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ'αριθμ. 0030Λ/23 Συμφωνίας – Πλαίσιο με τίτλο: “Προμήθεια Αναισθητικών Φαρμάκων” (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού)6ΕΟ16-05ΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
12316/10/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 13/23 για την Περιοδική Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου και Ηλιέλαιου, με Κατάθεση Ενσφράγιστων Προσφορών65796-ΝΓ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
12412/10/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 39/2023 για χωματουργικές εργασίες 124ΠΒΕ60ΚΒ6-ΕΡΗΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
12512/10/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 37/2023 για την Ανακατασκευή Εξωτερικής Ράμπας Συντήρησης Οχημάτων της Μοίρας Μεταφορών της 124ΠΒΕ)6ΙΑ76-ΣΜ7ΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
12612/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 136/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών- Μαθητριών ΣΙ-ΣΜΥΑΩΧΚΟ6-113ΓΕΑ/ΔΑΕ
12712/10/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 01/11-10-2399ΤΦ6-Ζ7ΒΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
12811/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/23ΨΔ0Β6-5ΗΜΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
12911/10/2023Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 30/2023 για τηνΠρομήθεια Πλαστικών Παντοφλών (Εμβάδες) για ανάγκες Διαχείρισης Ιματισμού της 124ΠΒΕ).6Ζ7Ω6-ΘΕΠΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
13011/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/23ΨΠΤΦ6-ΕΧ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13111/10/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Συντήρηση Μεταλλικών Ικριωμάτων Στήριξης RADAR & RADOME και Κατασκευή Δαπέδων Εργασίας σε Θέσεις Ραντάρ του ΠΒΚ» (Κ-492.1Ν)96Ω56-ΥΒΔΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
13211/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.34/23 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια και υποστήριξη ενός (1) Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αξιολόγησης Ψυχοκινητικών Ικανοτήτων (Computerized Psychomotor Abilities Assessment System) κατά την Επιλογή Υποψηφίων Ιπταμένων της ΣΙ στις ΠΚΕ6ΡΘΝ6-ΛΚΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13310/10/2023Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.04/23) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β Ανδραβίδας95ΗΗ6-ΝΑΕΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
13410/10/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 03/23ΨΦ906-ΞΒΝΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
13506/10/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.30/23 για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Δύο (2) Κυλικείων και Ενός (1) Εστιατορίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας6ΤΞΒ6-ΩΩ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
13605/10/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ. 12/23 για την Προμήθεια Ειδών Βαθείας Κατάψυξης & Κατεψυγμένης Πατάτας προς Κάλυψη Αναγκών της 111ΠΜ61ΩΥ6-ΚΧ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
13704/10/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 28/2023 για την Συντήρηση – Καθαρισμό Σαράντα (40) Καυστήρων για ανάγκες 124ΠΒΕ6Λ9Ε6-Τ9ΤΓΕΑ/ΔΑΕ/124ΠΒΕ
13804/10/2023Προμήθεια Εξοπλισμού Α/Ν και Περισυλλογής Θαλάσσης του Α/Φ CL-4156Ρ306-ΗΣ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
13903/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.32/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JET-A1 για τον Ανεφοδιασμό των Πτητικών Μέσων της ΠΑ που Προσγειώνονται στο Αεροδρόμιο της Ρόδου94ΕΝ6-ΞΘΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14003/10/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/23 για την Προμήθεια Υλικών και Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Δακτυλίου Επικοινωνιών στην 117 Πτέρυγα ΜάχηςΨΚΚΝ6-ΚΜΛΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
14102/10/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/239ΒΣ06-Ρ79ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
14229/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/23919Ρ6-353ΓΕΑ/ΔΑΕ
14327/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/23 για την Προμήθεια Συσκευής Εφελκυσμού για το ΕΤΗΜ (Ηλεκτρομηχανική Συσκευή Στατικών Δοκιμών)6ΕΧ76-8ΙΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14426/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/239ΛΧΡ6-ΗΕ4ΓΕΑ/ΑΤΑ
14526/09/2023ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΥΠ.ΑΡΙΘ.01/25-09-23 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 1000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Β ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ66916-ΨΦΦΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
14625/09/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ. 11/23 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών & Αλιευμάτων, προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας6ΕΜΔ6-5ΩΘΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
14725/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.29/23ΨΔΦ96-ΕΓ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14821/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης ΣΠ 4/236ΒΜ96-3ΑΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
14920/09/2023Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑΨΔΝΗ6-ΩΘΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
15019/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.27/23 (Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών μίας (1) χρήσεως για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ).9ΗΒΟ6-Σ29ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15119/09/2023Προμήθεια ενός (1) Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου, με δυνατότητα ανταλλαγής δύο (2) παλαιών ενδοσκοπίων μάρκας OLYMPUS, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ6ΥΔ86-Ι63ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15215/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/23 Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678ΨΕΣΥ6-Α3ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15315/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/2366ΓΤ6-ΣΤ0ΓΕΑ/ΔΑΕ
15415/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/239ΠΛΘ6-Β8ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15514/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off για την 2ης Εκτελεστική Σύμβαση (Ε.Σ) επί της υπ’ αριθμ. 46/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και ΒοιωτίαςΩΜΝΓ6-Τ4ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15613/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/23 για την Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Απόδοσης RADAR (RASS-S)Ψ40Α6-ΕΩ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15712/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της υπ’ αριθμ. 37/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ, εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας (112 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, 251 ΓΝΑ, Μ.ΓΕΑ, 114 ΠΜ, ΚΕΔΑ/Ζ καθώς και των τροφοδοτικά υποστηριζόμενων Μονάδων για τη Σύναψη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΦΘ26-Ζ5ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15812/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 69/23 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού ΑττικήςΨΧΩ26-6ΚΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15912/09/2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01/23 ΤΗΣ 116ΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΤΑΨ6ΩΣ6-1Α5ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
16012/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 66/23 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής6Ν4Ω6-Ψ8ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16111/09/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού Δ.02/239ΘΣΥ6-Ο32ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
16211/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.30/23 της ΥΠ/ΠΑ την προμήθεια Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών (ΓΕ) Ανασχετήρων PORTARREST P-IV500 S-86Ν3Υ6-ΣΥ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16308/09/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού Δ.07/23ΨΘΩΔ6-5ΡΩΓΕΑ/ΑΤΑ
16407/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/2363ΛΥ6-ΝΜΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
16506/09/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 25/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415603Ο6-ΛΥ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16604/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/23ΨΛΒΧ6-04ΙΓΕΑ/ΔΑΕ
16704/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.88/20236Ρ136-Τ8ΛΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ