Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η σελίδα περιλαμβάνει διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια, μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος διαγωνισμών στο πρόγραμμα Δι@ύγεια: 239 - Τελευταία ενημέρωση: 25/01/2022, 09:32

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
125/01/2022ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣΨΗΦΨ6-Π00ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
224/01/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.2/226Μ6Ρ6-4Χ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
319/01/2022Ανακοίνωση ΜετάθεσηςΚαταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 62/21 της ΥΠ/ΠΑ (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 143989) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου - Πηλήκιο Τύπου Τζόκεϊ Εκστρατείας ΣΞ)6Δ1Φ6-Ζ6ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
418/01/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/226Μ336-989ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
517/01/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε)9ΠΘΛ6-ΣΓ0ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
614/01/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Eν Συνέχεια Υποστήριξη των δεκατριών (13) Α/Κ ΑΕ3007Α Α/Φ ΕΜΒRAER619Η6-ΖΧΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
707/01/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 65/21 για την «Προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών, καθώς και η τριετής υποστήριξη αυτού»,ΨΑΗΝ6-ΥΡ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
807/01/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 42/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Οδική Μεταφορά των Υλικών της ΠΑ από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών».Ψ3ΛΘ6-ΟΣΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
907/01/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 42/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων 251 ΓΝΑ(1.06/20)6ΠΨΜ6-022ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1027/12/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.70/219ΗΚ56-Α92ΓΕΑ/251ΓΝΑ
1124/12/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.Ε 72/21Ψ03Ξ6-Ω1ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1223/12/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.75/216ΑΨΦ6-Γ55ΓΕΑ/251ΓΝΑ
1323/12/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10.21 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 111ΠΜΨΚΟΖ6-ΜΑΜΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
1416/12/2021Κατασκευή Υπαίθριου Υποσταθμού Μ.Τ./Χ.Τ. 120ΠΕΑ» (KΛ-106Ν)ΨΗΗΩ6-ΩΙΓΓΕΑ/ΔΑΕ
1514/12/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Μίνι Διαγωνισμού – Call - off επί της υπ’ αριθμ. 26/19 Συμφωνίας-Πλαίσιο της Υπηρεσίας Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ)Ψ4Ν76-ΣΗΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1613/12/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 66/21της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Αεροπορικού Καυσίμου JΕΤ–Α1» που απαιτείται για τον ανεφοδιασμό των πτητικών μέσων [Αεροσκαφών (Α/Φ) και Ελικοπτέρων (Ε/Π)] της ΠΑ που προσγειώνονται στο Αεροδρόμιο της Ρόδου και της Χίου6Ν4Δ6-4ΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1710/12/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.73/216ΥΣ36-2ΛΦΓΕΑ/251ΓΝΑ
1810/12/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.60/2021]Ψ7ΝΔ6-Κ99ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
1910/12/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.61/2021]ΩΦ6Κ6-Χ2ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
2002/12/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ Ε-1/21 (Ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα της εκμετάλλευσης 2 Κυλικείων του ΚΕΑ (Διοικητηρίου & Νέου Υπόστεγου) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δικαίωμα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.)9Γ026-Φ75ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
2102/12/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 59/216ΨΩΗ6-ΖΟΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2202/12/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 60/21 για την «Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Θερινής»9ΓΗΗ6-Ο9ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2302/12/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.69/216ΣΖΙ6-ΠΝΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
2401/12/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.59/2021]6ΜΡΞ6-ΤΩ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
2501/12/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 19/21ΩΦΒΟ6-ΣΔΡΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2601/12/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.58/2021]6ΦΟΤ6-ΔΞΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
2730/11/2021Προμήθεια Παρελκόμενων Υλικών 3 A/N ΜέσωνΨ8676-ΞΩΠΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2830/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. Δ.62/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Στολή Ασκήσεων Εκστρατείας Παραλλαγής Δάσους Νέου Τύπου - Πηλήκιο Τύπου Τζόκεϊ Εκστρατείας ΣΞ)69Γ66-ΘΤ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2929/11/2021Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας6ΑΞ76-Ζ92ΓΕΑ/251ΓΝΑ
3029/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. Δ.65/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών.ΨΟΓΝ6-1ΧΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3129/11/2021Aνακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.67/21ΩΥΩ36-Η99ΓΕΑ/251ΓΝΑ
3229/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.52/2021]6ΞΜΝ6-314ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
3326/11/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Α/Φ CL-415Ψ7ΧΠ6-ΚΟΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
3424/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 2/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Χιτώνιο Γραμμής Πτήσεων – Μπουφάν Τεχνικού Μπλε)ΨΖ716-Γ50ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3524/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της 26/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΩΧΜΛ6-ΕΥΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3623/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 63/21 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ).6Τ916-621ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3723/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.57/2021]65ΡΑ6-ΜΧΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
3823/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 61/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Ανάδειξη Συνεργείου για τον Καθαρισμό Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ6ΤΩΙ6-ΒΡ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3922/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.56/2021]ΩΓΩΑ6-ΕΝΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
4022/11/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 56/21 με αντικείμενο την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ67ΝΜ6-ΧΘ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4119/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.54/2021]ΨΨΩΜ6-ΡΞΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
4219/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.53/2021]6ΡΣΤ6-ΙΡΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
4319/11/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 64/21 με αντικείμενο τη «Σύναψη σύμβασης αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές Α/Δ με τη χρήση RADAR»6Τ1Ψ6-07ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4419/11/2021Προμήθεια 26 Ανακατασκευασμένων H/YΩΜ9Ε6-1ΣΔΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
4518/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.55/2021]Ω20Β6-ΠΙΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
4618/11/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.65/216ΠΚ26-ΠΕΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
4718/11/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 55/21 για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑΨΛΤ36-66ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4817/11/2021Προμήθεια Υλικών για την Επισκευή του Water System και των Αντιδονιστικών των Α/Κ του CL-415ΨΠΝ26-ΧΨ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
4915/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.51/2021]ΨΦΣΑ6-55ΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
5012/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.50/2021]9ΚΗΜ6-ΧΥ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
5112/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 20/21) ΧΡΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΩΞΒΧ6-64ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
5211/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.49/2021]ΨΗ476-ΗΩΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
5310/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 48/2021]ΨΤ606-1Ρ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
5410/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 47/2021]6ΧΩΘ6-8ΡΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
5510/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.60/21 για την Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Θερινής.9Ω626-73ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5610/11/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 54/216Υ9Ψ6-ΤΜ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5709/11/2021ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝΨΞΜΦ6-3ΤΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5809/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.ΑΨΧ9Α6-Β3ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5909/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 43/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως προς Σύναψη της 1ης Ε.Σ61ΓΛ6-8Μ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6005/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 14/2021)ΨΟΚΝ6-Ω69ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
6105/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.59/21 για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης ΧειμερινήςΩΖΒΦ6-ΡΔ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6205/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.58/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης)6ΗΕΛ6-Α30ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6304/11/2021Δαπάνες Προμηθειών- Επισκευών Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ' Αριθμ. 23/2021)686Ν6-ΓΧ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
6404/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 45/2021]9ΨΠ26-ΔΒΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
6504/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 46/2021]6ΕΓΛ6-ΤΘΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
6604/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 44/2021]ΨΓΛ56-5Κ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
6703/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 43/2021]ΨΤ1Ι6-ΥΝΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
6803/11/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.23/2199Ω56-ΚΤΘΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
6902/11/2021Μίσθωση συνεργείου για τον καθαρισμό των χώρων-υαλοπινάκων ΓΕΑ - Μ.ΓΕΑ - ΥΠΕΠΑ - ΟΛΚΑ - Υπηρεσιών Στρατοπέδου Σούτσου - Αερονομίας - ΥΠΗΔ και καθαρισμού σκευών Λέσχης Αξιωματικών ΓΕΑ-Λέσχης Σμηνιτών Μ.ΓΕΑ6ΜΞΨ6-ΦΔ4ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
7002/11/2021Προμήθεια Υλικών Επισκευής Starter Generator και Engine Fire Extinguisher CL-4159ΩΠΓ6-7ΩΦΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
7102/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 41/2021]ΨΓ516-8ΣΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
7202/11/2021Στεγανοποίηση Οροφής Λέσχης 113ΠΜΨΧ316-Ζ4ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
7302/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 40/2021]9ΩΗ96-ΠΦ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
7402/11/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 42/2021]68ΙΥ6-ΚΧΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
7501/11/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.64/21ΨΦ9Κ6-ΧΦ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
7601/11/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.66/2163ΖΗ6-ΖΥΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
7729/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 39/2021]Ψ2ΘΓ6-9ΕΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
7829/10/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ.38/21 (Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων για την υποστήριξη των Α/Φ KA B350C και των Ε/Π AW 109 TREKKER/ Σύμβαση Έργου V Δωρεάς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» )905Ν6-Π6ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
7929/10/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 53/21 για την Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικών APU, NSN 6115AA2017614, P/N 4503935, Α/Φ EMB-145H AEW&C (ΑΣΕΠΕ)Ω8ΥΟ6-Ω6ΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8027/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 34/2021]6ΩΟΟ6-ΚΞΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
8127/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών[Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς(ΠΥΠ)Υπ ́ Αριθμ. 37/2021]ΩΘ496-Ν53ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
8227/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 35/2021]Ρ7ΧΕ6-ΗΘΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
8327/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ.36/2021]ΩΖΚΤ6-Β34ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
8427/10/2021ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ - ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ- ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΠΥΠ. 07/21)65776-ΠΞΣΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
8525/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 31/2021]9ΕΤΙ6-ΖΓΥΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
8625/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 29/2021]Ρ6ΒΑ6-0ΗΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
8725/10/2021Δαπάνες Προμηθειών- Επισκευών- Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ' Αριθμ. 22/21)6ΦΣΤ6-Η7ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΕΤΗΜ
8825/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.22/21ΨΑΑΦ6-ΧΩ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
8925/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.64/21 της ΥΠ/ΠΑ για την αποφυγή πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές Α/Δ με τη χρήση RADARΩΝΥΧ6-ΛΘ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9022/10/2021Σύνδεση της Λέσχης Περαίας με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου.ΨΔΝ76-Ι7ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9121/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.30/2021]ΕΑΔΞ6-ΔΜΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
9221/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 25/2021]ΨΠΘΝ6-6ΙΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
9321/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ.33/2021]ΩΥΚΞ6-ΘΗΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
9420/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ)Υπ΄ Αριθμ. 32/2021]ΨΩΚ66-40ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
9520/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 28/2021]9ΦΜΜ6-ΒΔΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
9620/10/2021Eργασίες εγκατάστασης νέας καθοδικής προστασίας στην Α’ θέση καυσίμου της Μονάδας.ΨΑΝΚ6-0ΥΘΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9720/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 58/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων Μονάδων της ΠΑ6ΕΞΝ6-Χ14ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9819/10/2021Προμήθεια Υλικών Χρώσης626Ν6-ΚΚΖΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9919/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.57/21 για την Προμήθεια Αναισθησιολογικού Πύργου προς Κάλυψη Αναγκών Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου του 251 ΓΝΑ60ΣΞ6-Γ4ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10018/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 18/21)ΨΞΛΩ6-271ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
10118/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.55/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ.ΩΓΙΝ6-ΗΒΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10215/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 17/21) ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ 32 ΙΝΤΣΩΝΨΙ7Θ6-Σ75ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
10315/10/2021Αντικατάσταση Κεντρικού Αγωγού ΎδρευσηςΨ2ΡΤ6-ΠΑΡΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10415/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.56/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑΩΣΖΕ6-ΡΔΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10513/10/2021Προμήθεια παρελκόμενων υλικών για τη λειτουργία της συσκευής Balance Analyzer.Ψ7ΟΦ6-ΘΥΛΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10613/10/2021Προμήθεια Υλικών για την Επισκευή του συστήματος Πέδησης Α/Φ CL-41562ΛΡ6-ΤΤΓΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10712/10/2021Δαπάνες Προμηθειών- Επισκευών-Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ'Αριθμ.23/2021ΩΧΖ26-ΜΗΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
10812/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 24/2021]6ΚΧ26-Υ6ΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
10912/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.54/21 για την Προμήθεια Συστήματος Υπερβροχοσκόπησης Πνευμονολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑΨΓΠΗ6-ΩΨ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11011/10/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 16/21) ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝΨΔΔΦ6-ΨΙΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
11111/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.41/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Βιομηχανικών Υγρών – Αερίων και Μίσθωση Δεξαμενών» για κάλυψη αναγκών Μονάδων της ΠΑ.ΨΛΖ96-ΔΕΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11208/10/2021111ΠΜ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ & ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΠΥΠ 06/21)ΨΝΘΛ6-ΨΘ0ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
11308/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/21ΨΓ2Ζ6-Ρ7ΥΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
11407/10/2021Ελασματουργικές Εργασίες και Χρώση Οχημάτων68ΟΒ6-Π4ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11506/10/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 48/21 για την «Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT, NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A)»,6ΕΨΥ6-ΦΣΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11606/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 35/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Δίκοχα)Ψ4ΨΕ6-ΗΒΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11706/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call – off) επί της 29/19 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Υποδημάτων (Υποδήματα Ημιάρβυλα – Υποδήματα Ασφαλείας Τύπου S3)ΩΑΠΓ6-ΟΟΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11805/10/2021111ΠΜ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ (ΠΥΠ 05/21)ΨΣΞΑ6-Ρ93ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
11904/10/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Προμήθεια Βιομηχανικών Υγρών-Αερίων και Μίσθωση Δεξαμενών προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων της Π.Α. (Σ.Π.48/17)»ΨΚ916-ΓΒΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12001/10/2021Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.63/21ΨΝΙ06-Ν45ΓΕΑ/251ΓΝΑ
12129/09/2021Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β Ανδραβίδας6Ζ666-ΞΔ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
12229/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ. 53/21 για την Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικών APU, NSN 6115AA2017614, P/N 4503935, Α/Φ EMB-145H AEW&C (ΑΣΕΠΕ)Ω5Ε56-ΥΨΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12328/09/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για Εργασίες Εγκατάστασης Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος στα Δίκτυα 115V των Εργαστηρίων Διακριβωσης ΥΠΗΔ.6ΖΥΣ6-ΗΜ0ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
12428/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 51/21για την Προμήθεια Νωπών Πουλερικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και ΒοιωτίαςΩΗ5Ψ6-ΨΜΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12516/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 49/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Ενός (1) Τεμάχιου Υλικού «FPMU, AIRCRAFT, MATER», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE26)6Α7Β6-ΠΒΥΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
12624/09/2021Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) υπ’ αριθμ. Γ-1/21 για την Ανάδειξη Οικονομικού Φορέα Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Ροφημάτων, Αναψυκτικών, Εμφιαλωμένου Νερού και SNACKS στο Χώρο του 251ΓΝΑΩ20Α6-Ω0ΨΓΕΑ/251ΓΝΑ
12724/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 21/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων Μονάδων της Π.ΑΨ5Ε66-0ΧΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12822/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.49/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Παροχή Υπηρεσιών Φορτοεκφορτώσεων των Υλικών της ΠΑ.ΨΩΥΒ6-ΓΞΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12921/09/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού “LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN: 9150007534937 SAE – 60” των ΑΦΩΝ CL-215, PZL, T-41ΩΞΜΝ6-ΕΛΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13021/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας – Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.Α62596-ΧΑ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13121/09/2021Απόφαση Παράτασης Ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Επαναληπτικού Διαγωνισμού Έργου: Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ (117ΠΜ-20-01)63Ρ96-ΔΔΘΓΕΑ/ΑΤΑ
13220/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας διαβούλευσης επί της 50/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Τυριού Φέτας (Π.Ο.Π) προς Κάλυψη των Απαιτήσεων Μονάδων της Π.Α»6Σ466-ΜΚ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13317/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 39/21 Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας «Ανεφοδιασμού (Catering) των Αφων VIP» της ΠΑ.Ω8ΣΦ6-ΝΙΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13415/09/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 03/21, της Μ.ΓΕΑ για την Ανακαίνιση Χώρων Υγιεινής του ΓΕΑ/ΚΜΗΨΘ2Λ6-Α0ΧΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
13515/09/2021Καθαριότητα Χώρων ΚΕΑ (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Αριθμ.18/21)9ΨΟΝ6-ΜΝΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
13615/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.36/21Ω88Ψ6-9ΙΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13714/09/2021Ανακοίνωση της Διενέργειας του Διαγωνισμού Δ.25/20ΨΘΚ36-ΞΡΙΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
13814/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 19/2021]62ΚΠ6-ΨΘ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
13914/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 56/18 της ΥΠ/ΠΑ για την Μεταφορά των Αεροπορικώς Διακινούμενων Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά προς Σύναψη της 3ης Ε.ΣΨΟ146-ΠΤΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14013/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 22/2021]66ΒΩ6-ΡΛΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
14131/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.12/21) για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών Στρατοπέδου ΑΤΑ]Ψ6ΤΤ6-ΗΔ4ΓΕΑ/ΑΤΑ
14213/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 37/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΣΞΜ6-ΣΗΚΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14313/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 50/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Έντεκα (11) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS.ΩΞΥ76-138ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14410/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 20/2021]ΡΞ1Ω6-ΧΕ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
14510/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 21/2021]64ΞΞ6-608ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
14627/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)6ΥΚΙ6-ΑΣΥΓΕΑ/ΑΤΑ
14708/09/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ 520τμ ΕΝΤΟΣ Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΨ06Ν6-ΝΒ1ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
14807/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Hλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή Διαδικασία (Δ.48/21) για την Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT NSN:6115014606734, P/N POWER PAK 2000A)6Μ2Ε6-ΩΥ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14906/09/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 17/2021]ΨΜΩΔ6-9Τ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
15006/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.32/2166ΘΜ6-6ΙΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15103/09/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ. 42/21ΨΠΖ76-8ΟΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15201/09/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Ρυμουλκού με Αριθμό Διακήρυξης 19/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20) (Τροποποίηση Διακήρυξης)6ΗΠΩ6-9ΜΡΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
15301/09/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.52/21για την Προμήθεια - Εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα Α/Δ Σκύρου και Ν. Αγχιάλου μετά των Πομποδεκτών- ΕΣΠΑ 2014 - 2020, Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):507114263ΕΝ6-13ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15431/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.40/21) με αντικείμενο την Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Υποδομών – System Software για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ6Δ6Ζ6-ΓΚ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15531/08/2021Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 18/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20) (Τροποποίηση Διακήρυξης)6ΕΘΥ6-ΨΜΦΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
15631/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.62/21) για τη Διετή Συντήρηση του Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων (Γ΄ Κάμερα) Philips Brightview για Κάλυψη Αναγκών Της Πυρηνικής Ιατρικής του 251ΓΝΑΨ8Ξ86-ΡΜΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
15731/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.60/21) για την Ετήσια Συντήρηση του Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας GE REVOLUTION CT ES του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ669Υ6-Β02ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15831/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.58/21) για την Προμήθεια Σαράντα (40) Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών για Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων της ΠΑΩΦ7Ζ6-8Ψ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
15931/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.61/21) για την Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑΨΟ266-ΛΣΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
16031/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 53/2021) για την Επισκευή Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «CARGO DOOR ACTUATOR», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 21EE25)6ΘΝΥ6-Π54ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
16131/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.59/21) για την Προμήθεια Μιας (1) Συσκευής Yellow Grid Laser για Κάλυψη Αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ6ΡΧ96-ΒΟ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
16231/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 54/2021) για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)9ΠΚΧ6-Α9ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
16330/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ΄ Αριθμ. 16/2021]ΨΚΡΜ6-Τ70ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
16427/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού Δ. 47/21 για την Προμήθεια «Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού».ΨΠ7Β6-ΛΡΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16527/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.46/21 για την Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής (Νωπών Αποφλοιωμένων Πατατών σε Vaccum και Ξερών Αποφλοιωμένων Κρεμμυδιών σε Vaccum) για Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑΩΙ6Α6-ΩΤΔΓΕΑ/251ΓΝΑ
16626/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.11/21) για την Παροχή Υπηρεσιών Αντικατάστασης Αγωγού Καυσίμου 117ΠΜ940Ρ6-9Χ2ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
16726/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.56/21) για την Προμήθεια Αντιδραστηρίου TC-99M GENERATOR για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑΩΣ8Ξ6-1ΨΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
16825/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ962Φ6-ΠΦ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
16925/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 27/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Υφάσματα)Ω2ΟΚ6-ΜΡΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17025/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 12/21)66ΞΗ6-Ν6ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
17125/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 13/21)67ΕΤ6-Θ3ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
17224/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 68/18 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών- Μαθητριών ΣΙ-ΣΜΥΑΨΟ2Ω6-8Ν5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17324/08/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/21) για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εδράνων Αμφιθεάτρου στο 251 ΓΝΑ9Ο1Τ6-ΞΔΚΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
17424/08/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 11/21 για την Κατασκευή Εργαστηρίου Καθαρού Χώρου (CLEANROOM) στο Κτίριο Μ-230της 114ΠΜΨΑΘΔ6-ΑΟΛΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
17524/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικής Διαβούλευσης για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 94/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΩ2ΧΜ6-0ΡΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17620/08/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.11/21Ψ47Π6-ΚΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
17719/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 52/2021) για την Προμήθεια Επτά (7) Τεμαχίων Υλικού «KIT», Συγκροτήματος «TAIL ROTOR (64)» Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π AS332C1 (O/N 203345)60ΔΘ6-ΓΚ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
17819/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 51/2021) για την Επισκευή (REPAIR) Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «MAIN ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (O/N 21EC28)6ΗΔΠ6-Α2ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
17918/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.54/21) για την Τετραετή Συντήρηση με Πλήρη Κάλυψη Ανταλλακτικών Τροχήλατου Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος C-ARM CIOS ALPHA του 251ΓΝΑ96ΡΗ6-4ΘΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
18018/08/2021Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαπραγμάτευσης Δ.42/21Ω58Ω6-1ΞΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18118/08/2021∆ιενέργεια Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού υπ’ αριθµ. 10/21 για την Προµήθεια Ενός (1) Κατασκευασµένου Μεταλλικού Υπόστεγου Στάθµευσης ΑεροσκαφώνΨΡΔΝ6-Υ65ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
18218/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 50/2021) για την Επισκευή (Repair) Έξι (6) Τεμαχίων Υλικού «CARBONE BRAKE ASSY», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-145H (O/N 21EE02)6Μ226-912ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18317/08/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Μίσθωση Πλωτού Ρυμουλκού με Αριθμό Διακήρυξης 19/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20)ΨΛΨ36-ΝΣ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
18417/08/2021Έγκριση Διακήρυξης Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υλικών Ελαστικού Αγωγού με Αριθμό Διακήρυξης 18/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου στο Α/Δ Πρέβεζας» - (ΑΕΕ: 09/20)ΨΘΗΧ6-ΕΣΨΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
18517/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού Δ.21/2021 με Τίτλο: «Περιοδική Προμήθεια Ειδών Διατροφής, Παντοπωλείου, Συσκευασίας και Λοιπών Ειδών προς Κάλυψη Αναγκών της 115ΠΜ»ΨΔΛ86-ΞΟΧΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
18617/08/2021Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου με Αριθμό Διακήρυξης 17/21, στο Πλαίσιο του Έργου «Διαμόρφωση Κτιρίου Λειτουργίας Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας» - (ΑΕΕ: 01/21)6Σ966-ΩΣ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
18713/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία για την Προμήθεια Ενός (1) Set Δεξαμενών Καυσίμου (Bladder Fuel Fuselage Tanks) Α/Φ EMB -145H AEW &CΩΧΞΖ6-Ν27ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18812/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 48/2021) για την Προμήθεια Υλικών «BOOT WINGS», Συγκροτήματος «LEADING EDGES» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ C-27J (O/N 213162)6ΜΕΩ6-ΩΤΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
18912/08/2021ΑΠΟΦΑΣΗ Εντολή Δημοπράτησης Επαναληπτικού Διαγωνισμού και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ» (117ΠΜ-20-01)ΨΓΨΘ6-Γ9ΧΓΕΑ/ΑΤΑ
19012/08/2021Απόφαση «Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου Ύδρευσης 115ΠΜ» (115ΠΜ-21-02)6ΝΡ76-Ο2ΤΓΕΑ/ΑΤΑ
19112/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005967Ψ7ΑΛ6-ΟΩΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
19212/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛ. ΥΓΕΙΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7100019345 & 7100019344Ω1996-3Γ3ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19312/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ Μ.Χ. ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.710001943760ΚΩ6-7Ξ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19412/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 73000060296ΖΧ86-ΥΞ6ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19512/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005951Ψ6Π36-77ΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
19612/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005998ΨΕΕ66-ΨΟ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19712/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005927Ψ9Τ06-ΞΣΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
19812/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005935Ψ4ΧΜ6-8Σ1ΓΕΑ/251ΓΝΑ
19912/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 73000058676ΥΠ46-31ΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
20011/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΡ.ΑΙΤ. 710002003168Α96-0ΥΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
20111/08/2021ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΧΩΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡ.ΑΙΤ. 71000193326ΠΨΥ6-ΗΑΕΓΕΑ/251ΓΝΑ
20211/08/2021ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΑΙΤ. 7100019291ΩΑΦΣ6-ΒΝΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
20311/08/2021ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΑΙΤ. 71000191756ΘΣΗ6-798ΓΕΑ/251ΓΝΑ
20411/08/2021ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΨΥΞΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 251ΓΝΑ ΑΡ.ΑΙΤ. 7100019047ΩΞΝΣ6-80ΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
20510/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300005972ΩΧΒΡ6-Α90ΓΕΑ/251ΓΝΑ
20610/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005938647Θ6-ΙΝΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
20710/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 73000059636ΥΚΔ6-1ΑΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
20810/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.73000059136ΘΘ26-ΥΑ0ΓΕΑ/251ΓΝΑ
20910/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300006001ΩΔΧ36-ΥΞΑΓΕΑ/251ΓΝΑ
21010/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.73000059966ΕΒ36-6ΤΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
21110/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300005964604Ο6-Χ6ΥΓΕΑ/251ΓΝΑ
21210/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.730000597469696-ΤΟΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
21310/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ.7300005974ΩΓ586-ΓΑΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
21410/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300006022Ω2ΖΝ6-Α01ΓΕΑ/251ΓΝΑ
21510/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 730000588362ΠΙ6-0Κ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
21610/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 73000059666Ο7Ο6-ΩΑ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
21710/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005916909Σ6-ΒΔ2ΓΕΑ/251ΓΝΑ
21810/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 73000059209Η5Τ6-ΡΘΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
21910/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300006027ΨΤΡ56-ΚΗΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
22010/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ.ΑΡ.ΑΙΤ. 7300006048ΨΙΙΩ6-5ΥΖΓΕΑ/251ΓΝΑ
22110/08/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 47/2021) για την Προμήθεια Εννέα (9) Τεμαχίων Υλικού «THERMOSTATIC VALVE», Συγκροτήματος «OIL SYSTEM» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ PZL-M18 (O/N 213198)9ΕΚΟ6-ΥΒΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
22210/08/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Περιμετρικής Περίφραξης στην Περιοχή του Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-485Ν)6ΞΕΞ6-8ΔΧΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
22310/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 730000609368Ρ06-ΗΗ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
22410/08/2021Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος Πυρόσβεσης σε Υποσταθμούς του ΠΒΚ» (Κ-478Ν)6ΡΦΗ6-Α6ΑΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
22510/08/2021ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΑΙΤ. 7300005989ΩΗΠ26-8Τ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
22609/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN 9150007534937 SAE-60, προδιαγραφής «SAE J1899/AUG 2011» προς κάλυψη αναγκών της Π.Α.6ΣΑ56-ΖΚ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22706/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 46/21 για την «Παροχή υπηρεσιών Δικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την Π.Α.».ΨΚ8Τ6-ΧΨΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22806/08/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/21 για την Προμήθεια διακριτικών – επωμίων για μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).Ψ7866-10ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
22905/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-20/2021)9Α236-6ΞΑΓΕΑ/251ΓΝΑ
23004/08/2021ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.13/21ΨΣ6Ο6-Τ5ΒΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
23103/08/2021«Επέκταση Χώρου Εστιατορίων ΣΜΥΑ στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-117Ε)ΨΣΜΕ6-ΥΘΜΓΕΑ/ΔΑΕ
23203/08/2021«Κατασκευή Κτιρίου Κοιτώνων ΣΜΥΑ στην Α.Β. Δεκέλειας» (Τ-113Ε)6ΒΣΛ6-ΘΥΧΓΕΑ/ΔΑΕ
23303/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-19/2021)6ΚΨΞ6-ΑΤ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
23403/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. Β-17/2021)ΨΚ4Ψ6-ΥΧ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
23502/08/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Περιοδική Προμήθεια Νωπού Κρέατοςγια Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών 133ΣΜ, ΚΕΔΑ/Τ και 350ΠΚΒ/11ΜΚΒ6ΧΚΧ6-2ΙΕΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
23602/08/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 11/21) ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡΨΝΚΝ6-ΒΑ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΔΑ ΖΟΥΜΠΕΡΙ
23730/07/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών. (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 03 /2021)91ΘΟ6-ΖΓΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
23830/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.42/21 για την Ενσωμάτωση της τεχνολογίας ADS-B Out V2 στα Α/Φ EMB-135LR S/N 209 & EMB-135BJ S/N 484 με την εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών λύσεων (SB) και την παροχή των υλικών ΚΙΤ Α.ΨΘΞ46-561ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
23930/07/2021Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία (Δ.45/21) για την Προμήθεια τριών (3) Τεμαχίων Διχτυών Ανάσχεσης Αεροσκαφών ΝΕΤ ΜΕΝ SL-24ΩΝΥΛ6-ΙΙ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ