Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η σελίδα περιλαμβάνει διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια, μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service). Την ευθύνη της ορθής ανάρτησης των πράξεων φέρει το όργανο που εξέδωσε την πράξη.

Πλήθος διαγωνισμών στο πρόγραμμα Δι@ύγεια: 213 - Τελευταία ενημέρωση: 01/12/2022, 12:15

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
101/12/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της υπ’ αριθμ. 55/22 Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Αρβύλων Βουλκανισμένου ΠέλματοςΨ5ΑΟ6-ΥΤΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
201/12/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.44/22ΨΩΓ46-8ΘΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
329/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 37/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη Απαιτήσεων Μονάδων Π.Α.(2.17.1/20)Ψ3Β66-Ω9ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
429/11/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/22ΩΥ526-Γ0ΣΓΕΑ/ΑΤΑ
529/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 52/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια δεκαοκτώ (18) δίκυκλων μοτοσυκλετών τύπου ADVENTURE-TOURING, κυβισμού 630cc έως 750ccΨ4ΗΚ6-ΘΥ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
628/11/2022Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 03/22 για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από χώρους της Α/Β ΤανάγραςΨΙΘΔ6-ΜΘΙΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
728/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.51/22 για την προμήθεια ενός ρομποτικού χειρουργικού συστήματος του 251 ΓΝΑΨ4ΝΟ6-ΘΥ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
828/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 53/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210Ψ6ΧΒ6-8ΦΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
928/11/2022Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος Hospital Information System (HIS) και Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος Laboratory Information System (LIS)ΨΚΞΝ6-Θ16ΓΕΑ/251ΓΝΑ
1024/11/2022Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.ΩΣΦΠ6-ΛΤΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
1123/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/22 για την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»63ΓΟ6-ΠΦΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1218/11/2022Έργο: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας» (ΑΕΕ: 24/19) - Παράταση Προθεσμίας Υποβολής ΠροσφορώνΨΧΝΔ6-ΒΙΞΓΕΑ/ΔΑΥ
1315/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.48/22 για την Προμήθεια Παρελκομένων Χρονικής Αντικατάστασης (ΠΧΑ) Εκτινασσόμενων Καθισμάτων ΜΚ US16LA για Κάλυψη Απαιτήσεων 3 (Τριών) Α/Φ Τ-6Α.Ω3ΕΣ6-ΦΡΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1415/11/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ. 50/22Ψ6ΚΑ6-7ΓΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1514/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 68/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης)ΨΨΟΝ6-ΧΑΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1614/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.40/22 για την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»6Σ4Ρ6-9ΘΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1711/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.10/22Ψ4Ω66-ΠΔΕΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
1810/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 1.07.1/20ΨΚΕ26-ΦΝ1ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1909/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 46/22 για την Ανάδειξη Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»Ψ60Χ6-3ΨΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2007/11/2022Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διεθνή Νατοϊκό Διαγωνισμό του Έργου: «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Συντήρησης και Επιθεώρησης Α/Φ & Ανακατασκευή Τροχοδρόμων στην Α/Β Σούδας» (Κ-481Ν)6ΡΡ36-ΓΗΒΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
2104/11/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ.43/22 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Διατροφής, προς Κάλυψη Αναγκών της 111ΠΜ60ΤΟ6-ΜΗΛΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
2204/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/226ΙΞΕ6-Ο4ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
2304/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 9ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.ΑΩΥΙΒ6-ΚΝΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2403/11/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.50/22 της ΥΠ/ΠΑ για τη σύναψη σύμβασης παροχής Εν Συνεχεία Υποστήριξης (ΕΣΥ) Αεροσκάφους Falcon 7X υπό S/N 273 της ΠΑ654Η6-3ΟΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2503/11/2022Προμήθεια Υλικών για την επισκευή του Hydraulic Pump του Α/Φ CL-415Ψ2Γ46-ΧΗ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
2603/11/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.45/22 για την Προμήθεια Μόνιτορ Ελέγχου Ζωτικών Παραμέτρων για χρήση σε Περιβάλλον Μαγνητικού Τομογράφου για κάλυψη αναγκών της Μονάδας Εντατικής ΘεραπείαςΨΒ426-014ΓΕΑ/251ΓΝΑ
2701/11/2022Εντολή Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Φ Falcon 7X S/N 273»ΩΑΙ96-ΡΧΖΓΕΑ/ΔΑΥ
2801/11/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/22ΩΤΚΡ6-ΤΑ3ΓΕΑ/ΑΤΑ
2901/11/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/22 με αντικείμενο την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»6Γ526-ΒΡ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3001/11/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 42/22 για την «Προμήθεια Δύο (2) Περιβαλλοντικών Θαλάμων»ΨΗΑΚ6-2ΥΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3127/10/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02-2022 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΚΟΠΗ-ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΞΕΛΕΙΑΣ-ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ6ΠΕΛ6-2ΤΚΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
3227/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.49/226ΚΦΑ6-Ω7ΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
3327/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.46/22ΨΩ046-7ΙΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
3427/10/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 1.07.1/20ΩΧΞΖ6-ΗΚΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3526/10/2022«Ανακαίνιση Κτιρίου 362 ΜΕΑ της 120 ΠΕΑ» (KΛ-107Ν)Ω2ΤΙ6-ΞΡΧΓΕΑ/ΔΑΕ
3626/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 15/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΩΣΙΨ6-ΝΒΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3725/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.43/22 για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας6ΜΣ16-ΚΕ3ΓΕΑ/251ΓΝΑ
3825/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/229ΨΤΡ6-Φ42ΓΕΑ/ΑΤΑ
3925/10/2022Απόφαση εντολή δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης έργου "Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού καυσίμου 117ΠΜ" (117ΠΜ-22-01)6ΠΑΡ6-ΓΜΑΓΕΑ/ΑΤΑ
4021/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 82/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Πουλερικών προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των νομών Αττικής και Βοιωτίας, ήτοι της 112ΠΜ, της 114ΠΜ, της 128ΣΕΤΗ, της Μ.ΓΕΑ, του 251ΓΝΑ και του ΚΕΔΑ/Ζ67ΣΔ6-440ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4120/10/2022Περίληψη Διακήρυξης Δ.11/22Ψ5ΛΙ6-ΓΡΞΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
4220/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.41/22 (Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) για κάλυψη αναγκών Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ)6Μ8Ρ6-2Ι7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
4320/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.19/226ΖΑΤ6-ΧΞΥΓΕΑ/ΑΤΑ
4418/10/2022Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 02/22 για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από χώρους της Α/Β Τανάγρας65ΑΔ6-Υ8ΕΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
4512/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.42/226ΜΛΓ6-ΤΦ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
4612/10/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-904 στην Περιοχή Περιβολίτσα ΠΒΚ» (Κ-471Ν)ΨΕΔΚ6-36ΛΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
4711/10/2022Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Τριπλός Ασκός Αίματος) για κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του 251 ΓΝΑΩ8ΡΩ6-8Σ7ΓΕΑ/251ΓΝΑ
4811/10/2022Εντολή Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Αναβάθμιση Υποσταθμού – Αντικατάσταση Η/Ζ στο FOB Ακτίου» (ΑΚΤΙΟ-22-01) με Περίληψη ΔιακήρυξηςΩΝΣΩ6-0ΧΦΓΕΑ/ΑΤΑ
4911/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.23/22Ω3ΕΚ6-ΤΩΣΓΕΑ/251ΓΝΑ
5010/10/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ’ Αρίθμ. 113/22)ΩΔΟ96-3ΙΜΓΕΑ/ΑΤΑ
5110/10/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/22ΨΠ786-4ΓΙΓΕΑ/ΑΤΑ
5210/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 44/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9ΩΥ6Τ6-ΞΞ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5310/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.43/22 της ΥΠ/ΠΑΨΚΓΩ6-Ε7ΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5406/10/2022Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Δ.12/226ΚΥ26-ΨΗΛΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
5505/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 90/20 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σϋμβασης με τίτλο: Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL προς κάλυψη των Αναγκών της ΠΑ9ΟΛ36-ΙΣ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5605/10/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 26/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»Ψ3Υ76-Τ93ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5705/10/2022Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/22 για την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»6ΠΔΗ6-ΙΣ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5803/10/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 59/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών - Κατεψυγμένων Λαχανικών – Αλοιφών – Αλίπαστων για την Κάλυψη Αναγκών Σμ.Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)9Τ7Β6-9ΑΘΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
5903/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 1.07.1/20 της ΥΠ/ΠΑ9ΕΔ26-9Α7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6003/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 2.14/18 της ΥΠ/ΠΑ9ΨΝΛ6-3ΗΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6103/10/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της Σ.Π. 007Λ/20 για την Κατάρτιση 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης (3.007Λ/ΑΣΔΥΣ/20)ΩΧΣ36-ΑΨΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6203/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Πρόσκλησης σε Διαβούλευση επί της ΣΠ 08/22 (Πρόσκληση 1.07/21) της ΥΠ/ΠΑ6ΖΠ36-ΗΦΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6303/10/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Πρόσκλησης σε Μίνι Διαγωνισμό (call-off) επί της ΣΠ 24/22 (Πρόσκληση 1.47/21) της ΥΠ/ΠΑ6Μ2Χ6-ΘΚΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6429/09/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 26/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»Ψ42Γ6-ΚΡΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6529/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 61/2022 για την Παροχή Εργασιών Κατασκευής Βιομηχανικού Δαπέδου της 113ΠΜΨ13Κ6-06ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
6628/09/2022Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.40/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/4156Φ396-0ΣΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6728/09/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/22ΨΜ4Ι6-253ΓΕΑ/ΑΤΑ
6827/09/2022Προμήθεια ενός (1) Γεωργικού ΕλκυστήραΨΒΝΟ6-7Ψ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
6927/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 16/20 Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ9ΗΧΖ6-049ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7027/09/2022Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Υλικών ΗΠ Α/Φ Μ2000/-5, IR FLARES CARTRIDGES LIR684»ΩΖΨ36-ΧΡΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7127/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.40/22 για την Προμήθεια δύο (2) μονάδων Περιβαλλοντικών Θαλάμων (ΠΘ) της ΥΠ/ΠΑ62Α16-Δ9ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7226/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 18/21 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικού (LUBRICATING OIL AIR-CRAFT TURBINE ENGINE, NSN: 9150 01476 1074ΨΦΚΡ6-ΘΛΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7326/09/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού ΔΕ. 37/22 για την «Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ»61Υ06-ΙΔ4ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7423/09/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 39/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου ΑεροπορίαςΨΥΟ16-ΚΔΑΓΕΑ/251ΓΝΑ
7523/09/2022Κατασκευή Ψυκτικού Θαλάμου Λέσχης Περαίας (ΠΥΠ 57/2022)ΩΣ3Ψ6-4ΗΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
7621/09/2022Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διεθνή Διαγωνισμό του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 112 ΠΜ» (Ε-313Ν)ΩΧΣ16-0ΦΞΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
7721/09/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού 04/2022 της 113ΠΜΨ3ΘΜ6-ΒΘΔΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
7813/09/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΥΠ 42.22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -111ΠΜΨ6Η56-ΑΥΕΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
7920/09/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.26/22ΩΑΔΒ6-61ΧΓΕΑ/251ΓΝΑ
8019/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της υπ’ αριθμ. 8/22 Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Υφάσματος Κυανόφαιου (Θερινό-Χειμερινό)ΨΡ8Ξ6-ΡΩΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8119/09/2022Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call off) για την 2η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ΄ αριθμ. 40/19 Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού 251 ΓΝΑ68Η26-ΦΚΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8219/09/2022Επισκευή Water Drop ΑΦ CL-41596Ζ36-Μ9ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
8319/09/2022Επισκευή 2 τμχ DC Power MonitorΩ52Μ6-Ν3ΖΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
8419/09/2022Επισκευή Booster Pump ΑΦ CL-415ΨΜ3Θ6-ΒΡΗΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
8516/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.44/22 για την «Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, P/N 88100-9»6ΒΦ16-Η1ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8615/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 53/2022 για την Προμήθεια Ολόσωμων Θερινών Φορμών Τεχνικών της 113ΠΜ94Κ16-ΖΣΒΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
8715/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/22ΩΖΙ06-Ν9ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
8815/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 24/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Στρατιωτικού ΠροσωπικούΨΛΙΚ6-7ΦΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8915/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 51/2022 για την Προμήθεια Μεταχειρισμένου Γεωργικού Ελκυστήρα της 113ΠΜΨΠ1Λ6-Β0ΦΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9009/09/2022Οδοντιατρικές Υπηρεσίες για Κάλυψη Αναγκών Οδοντοπροσθετικού Τμήματος 251 ΓΝΑ.ΨΚΧΚ6-ΒΓΝΓΕΑ/251ΓΝΑ
9109/09/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01/22 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ)ΩΝΔΑ6-4Ρ9ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
9209/09/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.43/22 για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Η.Π.Α, εντός των Η.Π.Α και αντιστρόφωςΨΑΛ46-3Γ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9308/09/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 40/22 με αντικείμενο την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415»,9ΛΜΤ6-Ο9ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9408/09/2022Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με την Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Τέλεση 25.000 Ανοσοϊστοχημικών Χρώσεων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.6ΧΗΦ6-Π69ΓΕΑ/251ΓΝΑ
9507/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 50/2022 για την Προμήθεια Heater Assy του Α/Φ CL-415 της 113ΠΜ6Ρ3Σ6-Τ23ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9607/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 48/2022 για την Προμήθεια Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου προς Κάλυψη Αναγκών της 113ΠΜΨΔΡΞ6-Ι7ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9707/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 52/2022 για την Προμήθεια Ενός (1) Μικρολεωφορείου της 113ΠΜΨ6926-ΑΑΙΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
9806/09/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.38/22 (Καθαρισμός Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ)6Ψ9Κ6-ΤΗΔΓΕΑ/251ΓΝΑ
9902/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 49/2022 για την Προμήθεια Υλικών Aνέωξης Ασκού Περισυλλογής Θαλάσσης του Α/Φ CL-415 της 113ΠΜ66ΗΚ6-Ο14ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10001/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 48/2022 για την Προμήθεια Στρωμάτων της 113ΠΜΨ9Ζ46-5ΤΚΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10101/09/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 40/2022 για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων της 113ΠΜΩ2Α96-Σ2ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10231/08/2022Διενέργεια Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την Κατάρτιση της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης εκ της υπ’ αριθμ. 43/21 Συμφωνίας-Πλαίσιο με τίτλο: Μεταφορά των Αεροπορικώς Διακινούμενων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως9ΒΓΣ6-75ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10331/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/2263Κ46-Ψ1ΟΓΕΑ/ΔΑΕ
10430/08/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 46/2022 για την Προμήθεια Water Door Priority Valve του Α/Φ CL-415 της 113ΠΜ997Δ6-184ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10530/08/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 45/2022 για την Προμήθεια Αναλωσίμων για την Επισκευή του Water Door Priority Valve του Α/Φ CL-415 της 113ΠΜΨΑΞΞ6-ΛΧΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10630/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/22ΨΕ1Ε6-Μ9ΣΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
10729/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού ( call-off) για την κατάρτιση της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 40/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6ΦΠΨ6-25ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10826/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/22Ω2836-Ζ0ΨΓΕΑ/ΑΤΑ
10925/08/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 43/2022 για την Προμήθεια Hilok Pin του Α/Φ CL-415 της 113ΠΜΨΝΓ96-Μ6ΛΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11025/08/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 43/2022 για την Προμήθεια δύο (2) Heater Assy Α/Φ CL-41564ΕΑ6-Ο3ΧΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11125/08/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Συντήρηση Μεταλλικών Ικριωμάτων Στήριξης RADAR & RADOME και Κατασκευή Δαπέδων Εργασίας σε Θέσεις Ραντάρ του ΠΒΚ» (Κ-492Ν)9ΡΣΞ6-Π7ΑΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
11225/08/2022Προμήθεια Υλικών για την επισκευή του Hydraulic Pump του Α/Φ CL-41561ΩΩ6-Ψ9ΣΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11324/08/2022Διακήρυξη Δ.03/22 για την Προμήθεια ενός (1) Ground Power Unit του Α/Φ CL-415ΨΡΠ16-ΠΓ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11424/08/2022Προμήθεια Ενός (1) Ground Power Unit του Α/Φ CL-415ΨΘ796-ΒΟΦΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11524/08/2022Προμήθεια Ενός (1) Ground Power Unit του Α/Φ CL-41563ΠΒ6-ΗΙΟΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11623/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/22 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Εργαλείων Χειρός Υποστήριξης Αεροσκαφών64ΡΝ6-ΞΓΑΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
11723/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/22ΩΧΠ96-4Γ5ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
11822/08/2022Στεγανοποίηση Κτιρίων 113ΠΜ64ΡΗ6-Ν3ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
11922/08/2022Στεγανοποίηση Κτιρίων 113ΠΜ9ΓΑΝ6-2ΝΙΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
12022/08/2022ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΥΠ 22.1_22) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ 111ΠΜ69ΕΡ6-984ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
12118/08/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 05/22 (Σ.Α. 168710)6ΧΝ66-ΔΡΥΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
12218/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Δ.1/2261ΛΖ6-ΤΘΜΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
12316/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.66/2022 [Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Τεχνικού Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών (Α/Φ)]6Ψ246-0ΘΞΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
12411/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.22/22 για την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑΩ8Α56-ΚΒ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
12511/08/2022Εντολή Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κρίσιμου Υλικού για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 Water Probe Actuator, Ρ/Ν 88100-9»Ψ7ΚΖ6-ΡΚΘΓΕΑ/ΔΑΥ
12611/08/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αντικατάσταση Συστήματος Intrusion Detection System (IDS) στο Δάπεδο Στάθμευσης του FOB ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-184Ν)63ΖΖ6-ΖΘΩΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
12710/08/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑΨΓΥ56-Ω1ΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12809/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.32/22ΩΥΨ86-007ΓΕΑ/251ΓΝΑ
12909/08/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 65/2022 με Τίτλο: «Προμήθεια Θερινών Ολόσωμων Φορμών Εργασίας Τεχνικού Προσωπικού»)6Υ346-Ν25ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
13008/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.36/226ΛΛΤ6-ΛΑ4ΓΕΑ/251ΓΝΑ
13108/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.41/22 για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από την Ελλάδα προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά, εντός αυτών και αντιστρόφως9ΟΖ66-Ν6ΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13204/08/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 64/2022, της Μ.ΓΕΑ, για Διετή Περιοδική Συντήρηση Ανελκυστήρων9ΜΔ36-Β8ΕΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
13303/08/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφοράς στην Πρόσκληση σε Διενέργεια Διαβούλευσης υπ’ αριθμ. 8.19/20ΨΒΒΥ6-ΑΜΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13403/08/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.34/2263ΠΜ6-ΗΧΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
13502/08/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/22ΩΧ9Ψ6-ΡΗΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13603/08/2022Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415ΨΘΠΔ6-ΥΛΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13702/08/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν).6ΝΑΗ6-Υ78ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
13829/07/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 26/22 για την «Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»6Μ666-ΚΡΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13928/07/2022Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 27/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥΨ4ΘΝ6-ΟΥΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14028/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.29/22 για την Προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών (AED) για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της Πολεμικής ΑεροπορίαςΨΡΕΝ6-ΩΨ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
14126/07/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών ΗΠ Α/Φ Μ2000/-5, IR FLARES CARTRIDGES LIR6846ΛΨΖ6-Λ2ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14225/07/2022ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΥ - ΜΠΙΡΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 111ΠΜ9Ζ1Λ6-ΒΩΑΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
14322/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 42/19 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 4ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΓΤΕ6-79ΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14422/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ.39/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ελαιολιπαντικού LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON, NSN 9150007534937 SAE-60, προδιαγραφής «SAE J1899/AUG 2011» προς κάλυψη αναγκών της Π.ΑΨΡ2Θ6-Β7ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14521/07/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 38/2022 για την Προμήθεια Τραπεζοκαθισμάτων της Λέσχης Περαίας της 113ΠΜ9Π186-ΠΧΑΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
14621/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 30/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Ποτών - Αναψυκτικών για την Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΗΝ66-83ΗΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
14721/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 39/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών - Κατεψυγμένων Ιχθηρών για την Κάλυψη Αναγκών Σμ.Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)Ψ11Ο6-7ΩΤΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
14820/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off για την 1ης Εκτελεστική Σύμβαση (Ε.Σ) επί της υπ’ αριθμ. 46/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας99346-ΨΥΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14920/07/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς 37/22 για την Προμήθεια Πλακιδίων, Κόλλας Πλακιδίων και ΑρμόστοκουΨ2836-ΗΗΔΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
15019/07/2022Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο: «Κατασκευή Στεγάστρων Φυσικής Προστασίας Νέων Αφών ΕΚΑΒ στην 112ΠΜ» (ΑΕΕ 06/21) (Δ.09/22) (Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Αποσφράγισης)ΨΡ5Ι6-1Μ8ΓΕΑ/ΔΑΥ
15119/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 8ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.Α6ΔΒΨ6-ΨΦ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15219/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 36/22 της ΥΠ/ΠΑ για την προμήθεια υποδημάτων και εμβάδων πλαστικώνΨ3Β76-ΡΦΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15314/07/2022Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο: «Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ελικοπτέρων (Ε/Π) στο Αεροδρόμιο (Α/Δ) Λέρου» (ΑΕΕ 11/20) (Δ.08/22) (Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Αποσφράγισης)6Α426-1ΨΒΓΕΑ/ΔΑΥ
15418/07/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ 01/22 2ΗΣ ΜΣΕΠΨ68Ι6-ΕΡΠΓΕΑ/ΑΤΑ/2ΜΣΕΠ
15518/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/22Ψ71Λ6-ΑΟΞΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15615/07/2022Επισκευή ενός (1) τμχ Water Drop Control Unit Α/Φ CL-415ΨΡΧΔ6-Κ9ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
15715/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.13/22Ω8Α16-ΙΥΟΓΕΑ/ΑΤΑ
15815/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας για την Προμήθεια Κασκόλ - Πουλόβερ - Κουκούλων - Πετσετών Διαγωνισμού Δ.28/22 της ΥΠ/ΠΑΨΨΡΖ6-ΕΕ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15914/07/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 26/22Ω5ΛΧ6-0ΑΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16014/07/2022Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ.ΨΩ7Η6-ΦΑΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
16114/07/2022Απόφαση Εντολής Δημοπράτησης και Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου «Κατασκευή Περίφραξης στην 133ΣΜ» (133ΣΜ-21-01)» με Περίληψη Διακήρυξης6ΤΘ16-ΠΝΝΓΕΑ/ΑΤΑ
16213/07/2022Προμήθεια Ενός (1) Laptop και Δύο (2) TabletΨ3Μ26-ΞΝΨΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
16312/07/2022Ολόσωμες Θερινές Φόρμες Τεχνικών6ΨΗΘ6-ΚΥΣΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
16411/07/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Καθαρισμό Δεξαμενής ΚαυσίμωνΨΒΓΔ6-4ΚΓΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
16511/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/2265ΡΠ6-Υ1ΙΓΕΑ/ΑΤΑ
16611/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/22ΨΨΣΑ6-ΓΙΥΓΕΑ/ΑΤΑ
16711/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/226ΘΔΥ6-ΛΗ0ΓΕΑ/ΑΤΑ
16811/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια υλικών IR FLARES CARTRIDGES LIR684 των Α/Φ Μ2000/-5Ψ4ΖΝ6-9ΔΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16911/07/2022Προμήθεια Τριών Φορητών Πυκνομέτρων65Ρ86-66ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
17011/07/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 08/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑΨΟ0Α6-ΜΕΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17108/07/2022ΠΥΠ 21/22 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ 111ΠΜΨΡΟΨ6-539ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
17208/07/2022Προμήθεια Πλακιδίων,Κόλλας πλακιδίων και Αρμόστοκου96ΩΖ6-ΦΜ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
17308/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 35/22 για την Προμήθεια ΥποδημάτωνΩΑΗΡ6-03ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
17407/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 28/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Eιδών Συσκευασίας για την Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας και Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΛΧΡ6-ΨΥΥΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
17507/07/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπ΄ Αριθμ. 50/2022 με Τίτλο: «Προμήθεια Θερινών Ολόσωμων Φορμών Εργασίας Τεχνικού Προσωπικού»)Ψ5386-Λ11ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
17607/07/2022Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Έργο "Κατασκευή Νέου Συστήματος Αγκυροβόλησης της 135ΣΜ (ΑΕΕ: 23/21) (Δ.07/22) (Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Αποσφράγισης)Ψ7ΗΦ6-ΒΘΜΓΕΑ/ΔΑΥ
17707/07/2022Τοποθέτηση ΠλακιδίωνΩΔΥ46-ΠΤΚΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
17807/07/2022Προμήθεια Ελαιολιπαντικού SAE 60ΨΝΟΟ6-ΓΔΞΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
17906/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.33/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικού Πλήρωσης Αρμών και Κορδονιού Πολυαιθυλενίου Δαπέδων Αεροδρομίων της ΠΑΨΗ136-Ξ0ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18005/07/2022Προμήθεια Φορητού Πυκνομέτρου9ΞΝΤ6-3Κ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
18105/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/22ΩΑ8Ν6-0ΒΖΓΕΑ/ΑΤΑ
18204/07/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/22ΩΥΥ26-5ΥΩΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
18301/07/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.1/22ΨΣΙΘ6-ΞΚ3ΓΕΑ/ΜΟΙΡΑ ΓΕΑ
18429/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/226ΛΟΚ6-Π96ΓΕΑ/ΑΤΑ
18529/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 30/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια ενός (1) συστήματος Ground Vibration Test»6Β7Η6-5ΩΣΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18629/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.28/226Α366-ΧΓ9ΓΕΑ/251ΓΝΑ
18728/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/22 με αντικείμενο την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF για αεροσκάφη (Α/Φ) CL-415 της ΠΑ σε ποιοτική κατάσταση “FACTORY NEW / NEW”Ψ67Ω6-2ΗΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
18828/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Αποκλάδωση- Υλοτόμηση- Αποκομιδή Ξυλείας στην 120ΠΕΑ Υπ΄ Αριθμ. 31/2022ΨΡΧΞ6-ΓΗΙΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
18927/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 34/22 με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) στο Α/Φ FALCON 7X»635Λ6-2ΙΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19027/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.30/22 για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ.ΩΤΠΚ6-ΕΛΟΓΕΑ/251ΓΝΑ
19124/06/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακαίνιση - Διαμόρφωση Κτιρίων Συνεργείων Κινητήρων Μ-322 και Μ-320 στην 114ΠΜ» (ΤΝΓ-248Ε)ΨΜ6Ψ6-Υ3ΛΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ
19224/06/2022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.05/22 ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ9ΠΠ66-9ΘΟΓΕΑ/ΔΑΕ
19324/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 27/229ΘΦΥ6-ΟΜ0ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19424/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 31/22 για την Προμήθεια Ανθρώπινης Λευκωματίνης (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού)6ΡΙΘ6-Δ09ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19524/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 25/2022 για την Προμήθεια ενός (1) Μεταχειρισμένου Γεωργικού Ελκυστήρα για την 113ΠΜΩΥ6Θ6-871ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
19623/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της υπ’ αριθμ. 37/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ, εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας (112 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, 251 ΓΝΑ, Μ.ΓΕΑ, 114 ΠΜ, ΚΕΔΑ/Ζ καθώς και των τροφοδοτικά υποστηριζόμενων Μονάδων για τη Σύναψη της 1ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΞΔΠ6-0ΩΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
19722/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.16/226ΒΙΙ6-ΛΜΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
19820/06/2022Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ ́ Αριθμ. 24/2022 για την Περιοδική Προμήθεια Νωπών Κρεάτων-Κρεατοσκευασμάτων για την Κάλυψη Αναγκών Λέσχης Αξ/κών της 113ΠΜ)ΨΞ256-ΦΕΥΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
19917/06/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2022 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 315 ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ9ΞΠΗ6-857ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
20017/06/2022ΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Δ.04/22ΨΛΦΠ6-771ΓΕΑ/ΑΤΑ/FOB ΑΚΤΙΟΥ
20117/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/2268Ω56-ΞΛ8ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
20215/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 34/22 για την Παροχή Εν Συνεχεία Εκπαίδευσης (Recurrent Training) τριών (3) Ιπταμένων στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator - F/S) Α/Φ FALCON 7XΨ4ΘΤ6-3Ξ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20315/06/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αναβάθμιση Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Κτιρίου Μ-626 (Εστιατόριο) στην Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ-489Ν)ΨΧΑΑ6-7Β6ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
20415/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού υπ' αριθμ. Δ.32/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ΥφάσματοςΨΘΔ66-ΙΒΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20515/06/2022Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Εκσυγχρονισμός 3B Νοσηλευτικής Μονάδας 251ΓΝΑ» (ΓΝΑ-100Ε)6ΡΡΝ6-7Λ9ΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
20614/06/2022Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 21/22 της ΥΠ/ΠΑ658Κ6-ΩΔ5ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20714/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/22 για την Προμήθεια Παντελονιών Θερινών Στολής Εξόδου της ΥΠΠΑ6Ζ6Ρ6-Λ6ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
20810/06/2022Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/22 - Προμήθεια Χειρουργικών Προβολέων Οροφής με Δορυφόρο προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ61ΛΡ6-ΤΛΙΓΕΑ/251ΓΝΑ
20910/06/2022Προμήθεια Ενός (1) Ground Power Unit του Α/Φ CL-415ΨΣΜΚ6-ΔΣ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
21010/06/2022Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 22/22 για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF για αεροσκάφη (Α/Φ) CL-415 της ΠΑ σε ποιοτική κατάσταση “FACTORY NEW / NEW”Ψ0ΖΨ6-52ΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21110/06/2022Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 25/22 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσίας Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ή Επ` Ανταλλαγή Προμήθειας 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA»6ΤΚ76-ΒΥΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
21209/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 23/2022 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου της 113ΠΜ6ΕΙΟ6-Γ2ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
21309/06/2022Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 22/2022 για την Προμήθεια Μεταχειρισμένου Λεωφορείου για την 113ΠΜΨΟΗΑ6-Ρ7ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ