Διαγωνισμοί στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τους διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί από Μονάδες της ΠΑ στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια και παράγεται αυτοματοποιημένα μέσω κατάλληλης υπηρεσίας διαδικτύου (web service).

Πλήθος διαγωνισμών που ανακτήθηκαν από το Δι@ύγεια 164Τελευταία ενημέρωση 25/09/2023 14:00

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλοςΑΔΑΜονάδα
125/09/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ. 11/23 για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών & Αλιευμάτων, προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας6ΕΜΔ6-5ΩΘΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
225/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.29/23ΨΔΦ96-ΕΓ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
321/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (call-off) για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης ΣΠ 4/236ΒΜ96-3ΑΗΓΕΑ/251ΓΝΑ
420/09/2023Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑΨΔΝΗ6-ΩΘΡΓΕΑ/251ΓΝΑ
519/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.27/23 (Προμήθεια Αποστειρωμένων Χειρουργικών Μπλουζών μίας (1) χρήσεως για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ).9ΗΒΟ6-Σ29ΓΕΑ/251ΓΝΑ
619/09/2023Προμήθεια ενός (1) Παιδιατρικού Βιντεοκολονοσκοπίου, με δυνατότητα ανταλλαγής δύο (2) παλαιών ενδοσκοπίων μάρκας OLYMPUS, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ6ΥΔ86-Ι63ΓΕΑ/251ΓΝΑ
715/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 28/23 Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678ΨΕΣΥ6-Α3ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
815/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/2366ΓΤ6-ΣΤ0ΓΕΑ/ΔΑΕ
915/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/239ΠΛΘ6-Β8ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
1014/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off για την 2ης Εκτελεστική Σύμβαση (Ε.Σ) επί της υπ’ αριθμ. 46/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Κατεψυγμένων Λαχανικών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και ΒοιωτίαςΩΜΝΓ6-Τ4ΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1113/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 29/23 για την Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Απόδοσης RADAR (RASS-S)Ψ40Α6-ΕΩ6ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1212/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της υπ’ αριθμ. 37/22 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ, εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας (112 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, 251 ΓΝΑ, Μ.ΓΕΑ, 114 ΠΜ, ΚΕΔΑ/Ζ καθώς και των τροφοδοτικά υποστηριζόμενων Μονάδων για τη Σύναψη της 2ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΦΘ26-Ζ5ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1312/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 69/23 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού ΑττικήςΨΧΩ26-6ΚΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1412/09/2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.01/23 ΤΗΣ 116ΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΤΑΨ6ΩΣ6-1Α5ΓΕΑ/ΑΤΑ/116ΠΜ
1512/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι call-off επί της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης (Ε.Σ) της υπ’ αριθμ. 66/23 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Σ.Π) με τίτλο: Προμήθεια Νωπών Γαλακτοκομικών Ειδών προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός του Νομού Αττικής6Ν4Ω6-Ψ8ΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1611/09/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών Διαγωνισμού Δ.02/239ΘΣΥ6-Ο32ΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
1711/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.30/23 της ΥΠ/ΠΑ την προμήθεια Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών (ΓΕ) Ανασχετήρων PORTARREST P-IV500 S-86Ν3Υ6-ΣΥ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
1808/09/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Παραλαβής Προσφορών και Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του Διαγωνισμού Δ.07/23ΨΘΩΔ6-5ΡΩΓΕΑ/ΑΤΑ
1908/09/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Εγκατάσταση Συστήματος ILS στην 117 ΠΜ» (ΑΝΔ-199Ε).9ΓΘΡ6-ΘΧΞΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
2007/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.17/2363ΛΥ6-ΝΜΓΓΕΑ/251ΓΝΑ
2106/09/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 25/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415603Ο6-ΛΥ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
2204/09/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Φαρμακείου στο 251 ΓΝΑ» (ΓΝΑ-103Ε).93Ζ16-ΘΡΖΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
2304/09/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/23ΨΛΒΧ6-04ΙΓΕΑ/ΔΑΕ
2404/09/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.88/20236Ρ136-Τ8ΛΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
2531/08/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/23ΡΜΩ96-145ΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
2631/08/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/23ΕΞ776-79ΙΓΕΑ/ΑΤΑ/350ΠΚΒ
2729/08/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΕ 10/23 - 111ΠΜ6Ι0Ω6-Ω2ΠΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
2829/08/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.23/23 για την Προμήθεια Αναλωσίμου Υγειονομικού Υλικού Διάλυσης, Μεταφοράς και Χορήγησης Κυτταροστατικών Φαρμάκων με Συνδεσμολογία Μίας Κίνησης Τύπου «Κλικ» για Κάλυψη Αναγκών της Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Κυτταροστατικών και Βιολογικών Φαρμάκων και του Τμήματος Ημερήσιας Νοσηλείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου ΑεροπορίαςΨΞ1Σ6-ΟΤΛΓΕΑ/251ΓΝΑ
2925/08/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 07/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ)93ΙΞ6-ΦΘΘΓΕΑ/ΑΤΑ
3025/08/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.07/23ΨΙΥΩ6-ΓΧΒΓΕΑ/ΑΤΑ
3124/08/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/23925Ν6-Ψ7ΗΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
3223/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης για την κατάρτιση της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 02/20 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΨΞΙΦ6-ΙΦΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
3318/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/236ΙΠΧ6-Τ25ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
3416/08/2023Προμήθεια Καθισμάτων Επισκεπτών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου ΑεροπορίαςΨ5Ο16-959ΓΕΑ/251ΓΝΑ
3514/08/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.09/23 (Αναβάθμιση Συστήματος Spectralis OCT σε Σύστημα Ψηφιακής Φλουροαγγειογραφίας και ICG Αγγειογραφίας για κάλυψη αναγκών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας)ΨΚΥ56-ΜΓΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
3614/08/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.24/23 (Προμήθεια Διαλυμάτων Αιμοδιήθησης με Διττανθρακικά για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας)ΨΓΦΞ6-ΛΙΞΓΕΑ/251ΓΝΑ
3714/08/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 77/2023 για τη Μίσθωση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων ΠωλητώνΨΨ1Β6-Ψ56ΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
3812/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/23 (Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Οπτικής Ίνας στην 135ΣΜ)6ΨΙΣ6-ΖΛ7ΓΕΑ/ΑΤΑ/135ΣΜ
3911/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.07/23ΩΧΕΛ6-Φ0ΥΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
4010/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης για την κατάρτιση της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 94/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑΨΚΒΞ6-5ΔΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4109/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/236ΥΗΡ6-Α1ΓΓΕΑ/ΑΤΑ/130ΣΜ
4209/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 90/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 4ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου AVGAS 100LL προς Κάλυψη των Αναγκών της ΠΑ94ΗΘ6-ΘΧΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
4308/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 17/23ΨΩΨ76-1Ξ2ΓΕΑ/ΔΑΕ
4408/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16/23ΨΣΟΘ6-ΛΦΠΓΕΑ/ΔΑΕ
4508/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 15/239Λ4Δ6-ΠΟΗΓΕΑ/ΔΑΕ
4608/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 14/23Ω8806-ΞΜ7ΓΕΑ/ΔΑΕ
4708/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 13/236ΑΓΩ6-ΗΝΧΓΕΑ/ΔΑΕ
4807/08/2023Προμήθεια και Τοποθέτηση Ακτινολογικής Λυχνίας για επισκευή του Ψηφιακού Συστήματος Καρδιοαγγειογραφίας SIEMENS AXIOM ARTIS DFC του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251ΓΝΑ.Ψ9ΜΥ6-ΤΝΚΓΕΑ/251ΓΝΑ
4907/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/23ΨΗΩΑ6-4ΙΞΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
5003/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.06/2367ΞΗ6-Ν37ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
5103/08/2023Απόφαση Έγκρισης Όρων Διακήρυξης Έργου: "Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 110ΠΜ (110ΠΜ-23-01) και Περίληψη ΔιακήρυξηςΨΥΔ06-ΞΞΓΓΕΑ/ΑΤΑ
5203/08/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.26/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ενός Ενδοσκοπικού Πύργου Σπονδυλικής Στήλης Νευροχειρουργικής Κλινικής του 251 ΓΝΑΨΡ1Ν6-ΑΧ3ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5302/08/2023Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/23) για την Κοπή και Αποκομιδή Ξυλείας Δέντρων από Χώρους της Α/Β Ανδραβίδας64ΠΙ6-Τ7ΜΓΕΑ/ΑΤΑ/117ΠΜ
5428/07/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.20/23 (Επαναληπτικού του Δ.61/22) για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας97Ε16-ΥΕΩΓΕΑ/251ΓΝΑ
5528/07/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/23ΨΩΜΥ6-ΩΤ5ΓΕΑ/ΑΤΑ
5628/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας διαβούλευσης επί της 30/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΛΕΧ6-ΛΑΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
5719/07/2023ΠΥΠ 09_23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ 111ΠΜ(AA)ΩΜΖ16-9ΞΓΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
5826/07/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/239Ψ5Ω6-ΓΧ6ΓΕΑ/ΔΑΕ
5926/07/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 23/23 για τη Διετή Συνδρομή Παροχής Υπηρεσιών Δορυφορικής Επικοινωνίας "Cabin & High-Speed Data Services" για το G-V, S/N 67899ΡΒ6-ΛΨΤΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6025/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 02/23 της ΥΠ/ΠΑ για τη Διακίνηση των Aεροπορικώς Μεταφερόμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά προς Σύναψη της 1ης Ε.ΣΨ8446-ΟΚΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6121/07/2023Περίληψη Διακήρυξης Δ.01_23 της 133ΣΜ6ΣΥΗ6-Ρ98ΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
6220/07/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/23Ψ79Φ6-57ΔΓΕΑ/ΔΑΕ
6320/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 14/239Κ6Γ6-Π26ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
6420/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 05/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων του ΚΕΔΑ/Ζ (1.61/21).6Γ076-ΖΧ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6519/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 123/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) για την Κάλυψη των Λειτουργικών Αναγκών του 251ΓΝΑ (1.63/21).96ΒΔ6-ΣΦΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6619/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 25/239Ω136-1ΞΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6719/07/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 19/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Διενέργεια Από Αέρα Ελέγχων (ΑΑΕ) στα Ραδιοβοηθήματα (Ρ/Β) της ΠΑ στις περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης των από ιπτάμενα μέσα της ΥΠΑ και της ΠΑ»6ΒΘΦ6-578ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
6819/07/2023Προμήθεια Φιαλών Αιμοκαλλιέργειας με Παροχή Συνοδού Εξοπλισμού για την Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Κλινικής Μικροβιολογίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.Ψ9Φ36-7Υ5ΓΕΑ/251ΓΝΑ
6918/07/2023ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣΨΦΧΕ6-579ΓΕΑ/ΑΤΑ/2ΜΣΕΠ
7018/07/2023ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ Δ 02/23 2ΗΣ ΜΣΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΜΕΝΙΣΤΙΡΩΝΨΙΒ46-ΚΙΚΓΕΑ/ΑΤΑ/2ΜΣΕΠ
7112/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.13/23ΩΖ9Μ6-ΓΜΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7212/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.12/23Ψ1ΘΞ6-40ΤΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7311/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 24/23 για την Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας «Ανεφοδιασμού (Catering) των Αφων VIP» της ΠΑ.Ψ6Θ26-ΤΛΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7410/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 23/23 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης6ΤΤΠ6-ΒΕΦΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
7510/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 04_23 για την Προμήθεια Υλικών και Συντήρηση UPS ΜονάδοςΨ4Ν76-ΓΧΗΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
7607/07/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/2399ΣΕ6-ΡΘΘΓΕΑ/ΑΤΑ
7704/07/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Θέση Μόδι» (ΕΚ-455Ν).9ΓΗΞ6-ΝΩΒΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
7804/07/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.10/2397Τ36-Σ64ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
7904/07/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Ανακατασκευή Δαπέδων στις Πίστες “A” και “B” της 114ΠΜ και στον Συνδετήριο Βρόγχο των εν λόγω Πιστών» (ΤΝΓ-250Ε)Ψ4ΛΩ6-ΜΛΞΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
8003/07/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αριθμ. 08/23 για την Περιοδική Προμήθεια Τυροκομικών Προϊόντων, με Κατάθεση Ενσφράγιστων Προσφορών -111ΠΜΡΟΑ16-Δ7ΚΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
8103/07/2023ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Όρων Διακήρυξης Έργου: «Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων Αεροσκαφών στην 114ΠΜ» (114ΠΜ-22-03)ΨΝ2Θ6-5ΣΠΓΕΑ/ΑΤΑ
8203/07/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/23ΨΩΚΡ6-Ν3ΨΓΕΑ/ΔΑΕ
8330/06/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης εκ νέου της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.130/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 189164)9ΧΗΥ6-ΤΗΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8430/06/2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03_23 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΨΕ6Ν6-Σ9ΣΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
8529/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού Δ.11/23 (call-off) επί της 04/22 Συμφωνίας Πλαίσιο του 201ΚΕΦΑ για τη Σύναψη 1ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΩΧΙΩ6-ΦΝΞΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
8628/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 09/2360ΕΚ6-6Α5ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
8728/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.44/2023Ψ7ΣΖ6-0ΨΡΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
8827/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 23/23 για την Διετή Συνδρομή Παροχής Υπηρεσιών Δορυφορικής Επικοινωνίας "Cabin & High-Speed Data Services" για το G-V, S/N 6786Δ316-ΥΜΨΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
8926/06/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.18/23 για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.6ΥΗΞ6-ΕΦΒΓΕΑ/251ΓΝΑ
9026/06/2023ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Δ 01/23 2ΗΣ ΜΣΕΠΩΝΤΨ6-ΤΙ0ΓΕΑ/ΑΤΑ/2ΜΣΕΠ
9126/06/2023Εντολή Δημοπράτησης, Έγκριση Όρων και Περίληψη Διακήρυξης Έργου «Αντικατάσταση Τμημάτων Αγωγού Καυσίμου στην 130ΣΜ» (130ΣΜ-23-01)ΨΚ2Σ6-ΗΑΤΓΕΑ/ΑΤΑ
9223/06/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.16/23602Τ6-ΓΗ8ΓΕΑ/251ΓΝΑ
9322/06/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.18/23 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 192709) για την «Προμήθεια Φαρμάκων Αισθητήριων Οργάνων (Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού)»61ΒΜ6-Υ99ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
9422/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού 02/23 για την Προμήθεια Υλικών και Εγκατάσταση Ηλιακών Συστημάτων Οικημάτων ΟΣΕΑΑΥ 111ΠΜ61136-Ξ05ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
9521/06/2023ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ Δ 01/23 2ΗΣ ΜΣΕΠ6ΗΧΧ6-Ν1ΩΓΕΑ/ΑΤΑ/2ΜΣΕΠ
9620/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.08/23ΨΙΔΔ6-ΙΗΝΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
9720/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 03/23ΨΥΒ06-ΥΧΟΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
9819/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 09/239ΗΨ46-1ΓΥΓΕΑ/ΔΑΕ
9919/06/2023Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 16/236ΓΕ86-54ΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10015/06/2023Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών υπ’ αριθμ.07/23 για την Προμήθεια Ειδών Σφολιάτας, Αρτοσκευασμάτων, Σάντουιτς και Κρουασάν προς Κάλυψη Αναγκών της Πτέρυγας9ΘΖΤ6-ΕΩ4ΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
10114/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.41/2023ΨΕΞΑ6-Α0ΚΓΕΑ/ΑΤΑ/115ΠΜ
10214/06/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.06/2361ΡΚ6-3ΗΓΓΕΑ/ΔΑΕ
10312/06/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφοράς στην Πρόσκληση σε Διενέργεια Διαβούλευσης υπ’ αριθμ. 10.19/2093Β96-ΧΥΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10412/06/2023Διακήρυξη 04/23 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου6Φ4Ξ6-1ΡΕΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
10512/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/23 - Αντικατάσταση Κουφωμάτων Αλουμινίου με νέα Ενεργειακά Εξοικονόμησης Ενέργειας σε 1 πολυκατοικία ΟΣΕΑΑΥ της 120 ΠΕΑ6ΕΥΠ6-ΜΝ2ΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
10609/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 19/236ΞΠ96-0ΟΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10708/06/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 09/2397736-84ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
10808/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/239ΞΡΠ6-7ΕΘΓΕΑ/ΔΑΕ
10907/06/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 04/2366ΤΘ6-ΤΞΙΓΕΑ/ΔΑΕ
11007/06/2023Εντολή Διενέργειας Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415» (MOD KIT Lower Member LH, P/N MKM215-0050-1)6ΤΥ76-Σ0ΦΓΕΑ/ΔΑΥ
11107/06/2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/23 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CAD/PAD9Π286-5ΨΞΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
11207/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 07/236ΘΝΕ6-6ΘΒΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
11302/06/2023Ανακοίνωση Διενέργειας μίνι διαγωνισμού (call-off) επί της 18/22 Συμφωνίας Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ για τη Σύναψη 2ης Εκτελεστικής ΣύμβασηςΨΣΝ16-ΧΚΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11401/06/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ69426-ΒΧΘΓΕΑ/ΔΑΕ/120ΠΕΑ
11531/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού (Call-off) επί της Σ.Π 11/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Mεταφορά των Aεροπορικώς Διακινούμενων Yλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ εντός των ΗΠΑ και Αντιστρόφως προς Σύναψη της 1ης Ε.Σ68ΦΘ6-ΤΥΛΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11631/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης για τη Σύναψη 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αρίθμ. 30/20 Συμφωνίας-Πλαίσιο (Νο 3.33/19 - Περιοδική Επιθεώρηση (Π/Ε) Αεροσκάφους (Α/Φ) VIP GV (GULFSTREAM – V) S/N 678 της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α)6ΑΦΘ6-9Δ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11730/05/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 01/23Ψ3Υ16-ΥΒ5ΓΕΑ/ΔΑΕ
11830/05/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.130/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 189164)63ΑΗ6-Ζ8ΡΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
11930/05/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αντλιοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Β.Κ. Μικροθηβών» (ΕΚ-454Ν)9ΠΘΙ6-ΣΝΖΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
12030/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/23ΨΡΛ56-Χ84ΓΕΑ/ΑΤΑ/114ΠΜ
12129/05/2023Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: «Κατασκευή Δύο Νέων Ισόγειων Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού σε ΚΕΔΑ Σαντορίνης» (ΣΝ-39Ε)6ΞΞΜ6-ΓΞΦΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
12226/05/2023Κατασκευή Νέου Υποστέγου στο ΚΕΑΨ2ΑΖ6-ΗΜΘΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
12324/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαβούλευσης επί της 80/20 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 10ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς Κάλυψη Αναγκών της Π.Α69Ο06-ΖΗΘΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12418/05/2023ΠΥΠ_06.23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 111ΠΜ94ΧΙ6-ΘΩΛΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
12517/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 12/23 για την Προμήθεια Ειδών Κυλικείων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας & 2ου ΑΚΕ - 120ΠΕΑ - 124ΠΒΕ.ΩΝΒΚ6-8Λ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12616/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 22/23 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Είκοσι Επτά (27) τεμαχίων υλικού, NSN 1610-16-006-0245 P/N 6903Α-10 ή NSN B13-6903A-10S P/N 6903A-10S ή NSN1610AA2003793 P/N 6901S-10, Propeller Blade, Α/Φ CL-215 σε ποιοτική κατάσταση “Factory New/New”.6ΝΟ86-5ΑΠΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
12715/05/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/2364Υ06-Δ4ΥΓΕΑ/ΔΑΕ
12812/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.04/23 για το Έργο: «Εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων Αγκυροβολίου της 135ΣΜ (Ανάθεση σε Ειδικευμένο Οικονομικό Φορέα)» (ΑΕΕ: 11/22 – Παράρτημα Α)ΨΖΜ16-Μ69ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
12911/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 18/23ΩΧ6Β6-Φ6ΜΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13010/05/2023Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Επισκευής του Υλικού Brake Assy P/N: 2-1133-3 του Α/Φ CL-415 (Δ.03/23 της 113ΠΜ)ΩΝ8Φ6-14ΠΓΕΑ/ΔΑΥ/113ΠΜ
13110/05/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 09/23 με αντικείμενο την «Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678»,6ΡΤ06-ΡΧΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13210/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.04/23Ψ6ΑΙ6-ΛΥΧΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13310/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.03/236ΨΞ66-ΗΥΡΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13410/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/239Υ6Σ6-8ΗΓΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
13510/05/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.15/23 για την Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων Συλλογής Μολυσματικών6ΒΡΘ6-1ΘΘΓΕΑ/251ΓΝΑ
13609/05/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 16/236ΥΙΟ6-ΘΟΟΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
13709/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/23 της 111ΠΜ για την Προμήθεια Συστήματος Θερμικής Απεικόνισης για Κάλυψη Απαιτήσεων 111ΠΜ6Η846-5ΧΓΓΕΑ/ΑΤΑ/111ΠΜ
13808/05/2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ.02/23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CAD-PAD 112ΠΜΨΡΔΦ6-ΝΙ7ΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
13905/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/23 112ΠΜ6ΙΕΚ6-Μ8ΡΓΕΑ/ΔΑΥ/112ΠΜ
14005/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας mini διαγωνισμού (call off) επί της 130/22 Συμφωνίας –Πλαίσιο της ΥΠ/ΠΑ με σκοπό την Κατάρτιση 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415 – Τμήμα 6 (Κατά απαίτηση προμήθειες/επισκευές/επιθεωρήσεις ανταλλακτικών, ελίκων και Α/Κ)»ΨΘΟΑ6-ΛΜΗΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14104/05/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.14/23 για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ6ΚΞ56-Φ3ΤΓΕΑ/251ΓΝΑ
14204/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού ΔΕ. 20/23 για την Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας60Υ16-31ΕΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14303/05/2023ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 02/2023 ΤΗΣ 133ΣΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΚΟΠΗ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ Α/Δ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ Α/Δ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9ΘΗΖ6-ΣΚΠΓΕΑ/ΑΤΑ/133ΣΜ
14402/05/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.21/23 για την Προμήθεια Συλλογής Εργαλείων Συνεργείου Αvionics Α/Φ Μ-346 120 ΠΕΑ6Σ0Λ6-ΒΑ8ΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14528/04/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.02/236ΕΧΘ6-6ΟΧΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
14627/04/2023Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.125/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 185118)68ΗΥ6-ΕΕΝΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14725/04/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 13/23ΡΒ4Ψ6-ΕΗΔΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14825/04/2023Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 05/2390Ξ66-19ΞΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
14921/04/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού (Περίληψη Διακήρυξης) Δ.03/23ΨΤΠ36-3Ψ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
15012/04/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.05/2397ΕΜ6-9ΔΨΓΕΑ/ΔΑΕ
15112/04/2023Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 09/23 με αντικείμενο την «Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678»ΩΖΑΧ6-5ΑΖΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15212/04/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.11/23 Προμήθεια ενός (1) Μηχανήματος Αναισθησίας (Αναισθησιολογικού Πύργου), προς κάλυψη αναγκών του Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου 251ΓΝΑ.6ΝΜΩ6-1ΥΜΓΕΑ/251ΓΝΑ
15312/04/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/2394Χ26-087ΓΕΑ/ΔΑΕ
15411/04/2023Διετής Συνδρομή Παροχής Υπηρεσιών Δορυφορικής Επικοινωνίας "Cabin & High-Speed Data Services" για το G-V, S/N 6786Η6Ω6-ΒΩΙΓΕΑ/ΔΑΥ
15507/04/2023Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Μίνι Διαγωνισμό (Call-off) υπ’ αριθμ. 2.30/21ΩΝ8Μ6-Ξ7ΑΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15607/04/2023«Προμήθεια Είκοσι Επτά (27) τεμαχίων υλικού, NSN 1610-16-006-0245 P/N 6903Α-10 ή NSN B13-6903A-10S P/N 6903A-10S ή NSN1610AA2003793 P/N 6901S-10, Propeller Blade, Α/Φ CL-215, σε ποιοτική κατάσταση “Factory New/New”»9ΦΕ26-214ΓΕΑ/ΔΑΥ
15707/04/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 16/23ΨΛΤΒ6-ΤΣΩΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
15806/04/2023Ανακοίνωση (Προκήρυξης) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 01/239ΤΖΖ6-4Σ9ΓΕΑ/ΔΑΥ/201ΚΕΦΑ
15906/04/2023Μίσθωση πλωτού γερανού ικανού χώρου και ικανής ανυψωτικής ικανότητας για πόντιση - αγκύρωση του νέου μεταλλικού αγωγού με χρήση τεχνητών ογκόλιθων από οπλισμένο σκυρόδεμα, τη σύνδεση νέου ελαστικού αγωγού στο νέο μεταλλικό σκέλος, την ανοδική προστασία του νέου μεταλλικού αγωγού, την τοποθέτηση σημαντήρων ως Τεχνική Προδιαγραφή, μετά της μίσθωσης πλωτού ρυμουλκού για τον έλεγχο των κινήσεων του πλωτού γερανού9ΛΣ36-ΩΛ2ΓΕΑ/ΔΑΥ/206ΠΑΥ
16004/04/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Μίνι Διαγωνισμού ( call-off) για την κατάρτιση της 3ης Εκτελεστικής Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 34/19 Συμφωνίας - Πλαίσιο με Τίτλο: Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού του 251 ΓΝΑ6ΠΞ76-ΟΜΒΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16104/04/2023Ανακοίνωση Εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών στην Πρόσκληση σε Διαβούλευση υπ’ αριθμ. 1.29.125/21 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ : 185118)ΨΗΛΧ6-Δ2ΓΓΕΑ/ΔΑΥ/ΥΠΠΑ
16203/04/2023Περίληψη Διακήρυξης για τον Εθνικό (NCB+) Διαγωνισμό του Έργου: «Αντικατάσταση Πομπού (Tx) Radar Watchman του ΠΒΚ στις Θέσεις ΔΡΑΠΑΝΟΝ και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ» (Κ-493Ν)Ψ6Α36-Ι4ΖΓΕΑ/Γ ΚΛΑΔΟΣ
16331/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.01/236Δ5Υ6-ΥΟΙΓΕΑ/ΔΑΥ/ΚΕΑ
16431/03/2023Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 02/23 για την Προμήθεια Παρασκευασμάτων Βοδινού και Μοσχαρίσιου Κρέατος για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2ου ΑΚΕ6ΒΦΜ6-5Φ8ΓΕΑ/ΔΑΕ