Ενεργοί Διαγωνισμοί

Πλήθος Ενεργών Διαγωνισμών: 32 • Τελευταία Ενημέρωση: 2/6/2020, 14:23

Α.ΑΗμερομηνία ΏραΤίτλος Διαγωνισμού
102/06/2020 14:23Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄αρίθμ. 09/20 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Αρτοσκευασμάτων και Προϊόντων Ζύμης προς Κάλυψη Αναγκών του – ΑΔΑ : 9ΡΖΖ6-6ΝΑ
202/06/2020 12:48Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.19/20) για την Προμήθεια Τριακοσίων (300) Ασύρματων Τηλεφώνων DECT MITEL για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ-ΑΔΑ:9Β9Χ6-ΘΘ1
302/06/2020 12:23Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.2/2020) της Μ.ΓΕΑ, για την Προμήθεια Υλικών για Τηλεχειρισμό του RADAR AR-327 Ανδραβίδας από 2ο ΑΚΕ – ΑΔΑ: Ψ7346-Α1Π
402/06/2020 11:49Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 89874 για την κατασκευή του έργου : “Ανακαίνιση – Διαμόρφωση Οικήματος ΟΣΕΑΑΥ «Δίρφυς» στην 114 ΠΜ” (ΤΝΓ-245Ε)
502/06/2020 10:29Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ 01/20 της 206ΠΑΥ για την ανάθεση του έργου «Μετεγκατάσταση Συστήματος Βύθισης Συρματοσχοίνου του ΚΕΔΑ Σαντορίνης στην 117ΠΜ» με ΑΔΑ: 6ΑΠΟ6-ΧΝΗ
602/06/2020 10:11Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 20/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Λεωφορείων 20-24 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.- ΑΔΑ : ΩΤ486-ΣΕΑ
702/06/2020 09:55Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή των Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου ΤΝΓ-245Ε
802/06/2020 09:24Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.17/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος της Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ-ΑΔΑ: Ω7ΖΦ6-33Λ
901/06/2020 13:06Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.15/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: Ω2096-6ΡΛ
1001/06/2020 12:12Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/20) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ:6ΟΥΙ6-ΚΕΥ
1101/06/2020 11:28Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση έκτασης 696,33 τ.μ. εντός Α/Δ Σκύρου, για τη λειτουργία υπηρεσιών ανεφοδιασμού αεροπορικών καυσίμων
1229/05/2020 15:03Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.13/2020) για την Προμήθεια Δραστικών Ουσιών RITUXIMAB C/S.SOL.IN 100MG/10ML και RITUXIMAB C/S.SOL.IN 500MG/50ML για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΦΝΘ6-ΡΦΥ
1329/05/2020 10:52Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.14/20) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του τμήματος της Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ – AΔΑ: ΨΤΟΔ6-ΟΕΔ
1429/05/2020 08:26∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.11/2020) για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Κοτόπουλων προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ ΑΔΑ:ΩΒΥΒ6-ΗΛ9
1528/05/2020 12:17Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 21/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Εργοστασιακή Συντήρηση Υλικού PROPELLER, NSN 1610015583595, P/N: 802375-2, Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : ΩΗΜΖ6-ΩΘΓ
1628/05/2020 11:22Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 17/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ»-ΑΔΑ:ΩΡΜΠ6-597
1726/05/2020 16:01Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 15/20 του 201ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού ‘’INERTIAL SYST LRU 1’’, Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν:19EC84)
1825/05/2020 14:52Διακήρυξη Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Διακίνηση Πληροφοριών Στόχων των Radar ΣΑΕ σε Πρωτόκολλο AWCIES» (Δ-970Ν)
1925/05/2020 11:12Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Νωπών Ψαριών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ)-ΑΔΑ: ΨΩΛ26-ΥΧ0
2021/05/2020 13:38Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Ειδικών Όρων – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Ανάδειξη Αναδόχων για  την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της Π.Α. στον εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator –F/S) των Α/Φ- Ε/Π της Π.Α.»– ΑΔΑ : Ω0ΝΦ6-Χ2Λ
2121/05/2020 10:38ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 16/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 251 ΓΝΑ»(ΑΔΑ:ΩΓΩΒ6-ΘΟΡ)
2220/05/2020 10:29Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 19/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34)» – ΑΔΑ : 68ΥΓ6-53Ζ
2320/05/2020 09:53Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.04/20) της 115ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Κρεάτων (ΑΔΑ:65ΞΕ6-29Ρ)
2420/05/2020 09:03Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (04/2020) της 116ΠΜ για την Προμήθεια Ενός (1) Εύκαμπτου Βίντεο – Ενδοσκοπίου για Αεροκινητήρες (Α/Κ) Αεροσκαφών (ΑΔΑ: 6ΣΓΡ6-ΘΣ3)
2519/05/2020 10:34Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού χωρητικότητας 20GN2/1 για Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ (Δ.18/20) – ΑΔΑ: ΩΞΨΧ6-0ΛΤ
2615/05/2020 08:13∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού (∆.09/2020) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων ΑΒ ∆εκέλειας και 2 ου ΑΚΕ
2713/05/2020 10:57ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/20 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΠΑ
2812/05/2020 11:33Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ’ αριθμ. Δ.12/20 για την προμήθεια στρατιωτικά εργαζόμενων σκύλων
2905/05/2020 13:44Δ.06/20 Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Ανελκυστήρων 251 ΓΝΑ.(ΑΔΑ:678Ι6-Φ5Υ)
3005/05/2020 11:02Δ.15/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη «Παρόχου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πτητικών Μέσων της Π.Α. σε Α/Δ Εσωτερικού (HANDLING)»(ΑΔΑ:68ΧΓ6-ΤΙΜ)
3103/04/2020 10:43Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 11/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Συστήματος Ground Vibration Test» ΑΔΑ : 6ΕΓΙ6-2ΙΖ
3230/03/2020 13:30Δ.13/20 Ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός για την Γενική Επισκευή ( Overhaul) Δεκαπέντε (15) Α/Κ Τ-6Α, NSN 2840-20-000-9077, P/N PT6A-68, Α/Φ Τ6Α » (ΑΔΑ:6ΘΑΝ6-477)

Άλλες επιλογές