Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τις αναρτήσεις (προκηρύξεις – διαγωνισμούς – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών ή η ημερομηνία απο-ανάρτησης.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών 15Τελευταία ενημέρωση 28/2/2024 09:32

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
128/02/2024Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/24 της 135ΣΜ για την Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους του Α/Δ Σκύρου – ΑΔΑ: 6ΦΧΘ6-Α78
227/02/2024Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.01/24) της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Άπαξ Κοπή – Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου 1.240 Στρεμμάτων Μη Μισθωμένων Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Λάρισας – ΑΔΑ: 69036-ΔΕ3
326/02/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 08/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
423/02/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 του 251ΓΝΑ για την Παροχή Υπηρεσίας Πρόσβασης στην Εφαρμογή Ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων Πληροφόρησης «Up to Date Anywhere» για την κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ.
523/02/2024Σύμβαση Έργου: “Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 130ΣΜ” (130-24-01)
621/02/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
720/02/2024Διακήρυξη Σύμβασης Έργου: “Κατασκευή Νέων Μεταλλικών Στεγάστρων στην 114ΠΜ” (114ΠΜ-22-03)-Επαναληπτικός Διαγωνισμός
812/02/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Μίας (1) Χρήσης Νιτριλίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
909/02/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της 115ΠΜ (υπ’ αριθμ. Δ.06/24) για την Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Φρούτων προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΤΤΝ6-Τ03
1008/02/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατής Τράπεζας Χειρουργικών Επεμβάσεων για Κάλυψη Αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
1102/02/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 03/24) για την Προμήθεια Πουκαμίσων (Χειμερινών-Θερινών )Ανδρών και Γυναικών – ΑΔΑ : ΨΔ9Υ6-2Β8
1202/02/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 04/24) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού (Φανέλες, Γάντια, Κάλτσες, Πιτζάμες) – ΑΔΑ : 6ΦΓ06-ΗΓ4
1302/02/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 05/24) για την Εργοστασιακή Συντήρηση Α/Κ ΡΤ6Τ-3 S/N:PC-E-82572, Ε/Π Β-212-ΑΔΑ:ΨΙΠΒ6-274
1419/01/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων (TIRES – MLG/NLG), Α/Φ CL-215/415 (ΑΔΑ: 69ΧΚ6-Θ24)
1520/12/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας