Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τις αναρτήσεις (προκηρύξεις – διαγωνισμούς – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών ή η ημερομηνία απο-ανάρτησης.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών 18Τελευταία ενημέρωση 19/7/2024 15:46

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
119/07/2024Σύμβαση έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ «ΚΝΩΣΣΟΣ» ΚΑΙ «ΔΙΚΤΥΝΑ» ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Νο 1 ΤΗΣ 115ΠΜ (115ΠΜ-24-02)»
217/07/2024Διακήρυξη Δ.14/24 – Προμήθεια Υλικών MLG UPPER MEMBERS για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 (ΑΔΑ: 6ΓΦΙ6-ΓΙΖ)
316/07/2024Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 02/24 της 114ΠΜ για την προμήθεια υγρού αναπνευστικού οξυγόνου (ΑΔΑ: ΕΥΗΝ6-9ΓΧ)
416/07/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 33/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ακτινολογικής Λυχνίας Αξονικού Τομογράφου REVOLUTION CT ES του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας με Δυνατότητα Ανταλλαγής Μίας (1) Παλαιάς Ακτινολογικής Λυχνίας
515/07/2024Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 31/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Μιας (1) Χειρουργικής Ρομποτικής Κονσόλας και Ενός (1) Προσομοιωτή Εκπαίδευσης και Εξάσκησης στη Ρομποτική Χειρουργική
615/07/2024Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.04/24) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Αποκομιδή Ξυλείας Αεροπορικής Βάσης Λάρισας – ΑΔΑ: ΨΜΕΩ6-ΩΙ8
712/07/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 32/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες) για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
812/07/2024Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Έργο: «Μετεγκατάσταση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού και Παιδιατρικού Τμήματος στο Ισόγειο του Κτηρίου ΣΤ-Β’ (Παλαιό Φυσικοθεραπευτήριο) στο 251ΓΝΑ» (ΑΕΕ: 07/23) – ΑΔΑ: 6ΡΧ16-Ω4Υ
911/07/2024Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 16/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού για την Υπηρεσία Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ)(ΑΔΑ: 6Ξ4Ι6-Ο9Ψ)
1008/07/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 08/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών Αλιείας προς κάλυψη αναγκών Τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2ου ΑΚΕ. (ΑΔΑ: 6I176-ΗΚΗ)
1104/07/2024Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 17/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης Εργαλείων (containers) για Κλίβανους Ατμού για την Κάλυψη Αναγκών 251ΓΝΑ
1204/07/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 208030 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δύο Νέων Ισόγειων Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού σε ΚΕΔΑ Σαντορίνης» (ΣΝ-39Ε)
1302/07/2024Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/24 της 350ΠΚΒ για την Προμήθεια Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) προς Κάλυψη Αναγκών 10ης ΜΣΕΠ – ΑΔΑ:Ψ7Ο86-Μ7Τ
1402/07/2024Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 48/24 της 115ΠΜ για την Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Οικήματος Μ-806 Μονάδος – ΑΔΑ: ΨΤ4Ν6-ΨΜΠ
1501/07/2024Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 25/24 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων
1610/06/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 15/24) για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ Beechcraft King Air 350 & 360 (FIA) και Ε/Π ΑW-109 Trekker– ΑΔΑ : 6Μ936-ΚΨΕ
1707/06/2024Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προς Εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας της 115ΠΜ (ΑΔΑ: ΨΨΙΖ6-Η5Φ)
1820/12/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας