Ενεργοί Διαγωνισμοί

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών: 22 - Τελευταία ενημέρωση: 18/6/2021, 11:18

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
118/06/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 10/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Προϊόντων Καφέ.
218/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.38/21) για την Προμήθεια Ενός (1) Προβολικού Μηχανήματος Τεχνολογίας LASER και Μίας (1) Πλήρους Μικροφωνικής – Ακουστικής Εγκατάστασης για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ
317/06/2021Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών [Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.10/21) για την Προμήθεια Κατεψυγμένων Θαλασσινών προς Κάλυψη Αναγκών των Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ – ΔΑΚ)] – ΑΔΑ:95Α46-ΟΔΗ
417/06/2021ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ILS MARK 20A ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 123 ΣΤΕ (Δ.07/21)-ΑΔΑ:6Ξ4Τ6-ΝΧΛ
516/06/2021∆ιακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 09/21 της 114 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκοµιδής Αυτοφυούς Χόρτου.
616/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.45/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Καθετήρες Αγγειογραφίας, Θηκάρια) για Κάλυψη Αναγκών της Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ
715/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT – AVIONICS
814/06/2021Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ. αριθμ. 01/2021 της 350ΠΚΒ, με Αντικείμενο την Αποθήκευση Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, Συνολικού Χώρου 570 τμ, σε Αποθηκευτικό Χώρο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
911/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.47/21) για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Καθετήρες 2 Αυλών του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ
1003/06/2021Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 167,50 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λαμίας
1103/06/2021Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση χώρου συνολικής επιφάνειας 2.300τμ, εντός του Α/Δ Καλαμάτας, αποκλειστικά για τη λειτουργία σταθμού αεροπορικού καυσίμου
1203/06/2021Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου
1302/06/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.37/2021), του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Ενός (1) Τεμαχίου Υλικού «DC PROBE CAPACIMETER», Κάλυψης Απαιτήσεων Επίγειου Εξοπλισμού για Α/Φ C-27J (O/N 203397)
1431/05/2021Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 29/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη του Συστήματος Αεροπυρόσβεσης CL 215-415 – ΑΔΑ: 6ΧΓ36-5ΜΕ
1531/05/2021Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 38/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «AXLE», Συγκροτήματος «WINGS (57)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215 και CL-415 (O/N 203021)
1631/05/2021Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 34/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Συνεργατικής Επιτήρησης δια Πολυπλευρισμού (MLAT/WAM) για Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας στα Α/Δ Καλαμάτας και Ν.Αγχιάλου – ΑΔΑ:6Τ366-ΤΞ7
1731/05/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 33/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Flight Inspection Aircraft (FIA) με Εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου (Flight Inspection System-FIS)» – ΑΔΑ : Ψ1ΖΝ6-ΧΚΜ
1828/05/2021Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 28/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ- ΑΔΑ:Ψ6Υ66-7ΕΤ
1928/05/2021Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 168707 για την κατασκευή του έργου : «Έργα Υποδομής στο Α/Δ Αράξου» (ΑΡ-232Ν)
2028/05/2021Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 180359 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Δαπέδου Πλύσης Οχημάτων στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-472Ν)
2128/05/2021Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/21 Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΕΤΗΜ για την Σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Δομημένης Καλωδίωσης(ΑΔΑ:ΨΕΘΣ6-ΣΧΕ)
2227/05/2021Διαγωνισμός έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 110ΠΜ ΚΑΙ 350 ΠΚΒ » (ΜΟΝ.ΑΤΑ-21-01) (ΑΔΑ: ΩΔΩΟ6-ΕΔΣ)

 

Άλλες επιλογές