Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τις αναρτήσεις (προκηρύξεις – διαγωνισμούς – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών ή η ημερομηνία απο-ανάρτησης.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών 18Τελευταία ενημέρωση 24/5/2024 11:37

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
124/05/2024Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί σχεδίου Ειδικών Όρων – Απαιτήσεων -Τεχνικών Προδιαγραφών για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ C-27J – ΑΔΑ: 9ΞΜ06-ΕΗΛ
224/05/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 03/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια τριάντα (30) ΚΙΤ ασυρμάτων VHF/AM ICOM IC-A220 υπό P/N MBA-3 για την υποστήριξη PZL Μ-18B/BS της 359 ΜΑΕΔΥ (ΑΔΑ: ΨΗΜΕ6-ΟΚΡ)
322/05/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/24 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
422/05/2024Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 03/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Yλικών Συστήματος Ανάσχεσης ESCO 500S-8, (O/N 243053)
522/05/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια 5 Τεμαχίων Υλικού Brake Housing υπό P/N 266-29 για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ: 605Ι6-ΟΨΔ
622/05/2024Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί Σχεδίου Ειδικών Όρων-Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ CL-415- ΑΔΑ : 91ΨΒ6-7Β0
721/05/2024Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί Σχεδίου Ειδικών Όρων-Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων του ν. Αττικής – ΑΔΑ : 96Θ46ΟΨΕ
821/05/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 04/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου Οχήματος Τύπου Πρέσας των 8 κ.μ και άνω για ανάγκες 123 ΣΤΕ (ΑΔΑ: 6ΝΣ56-3ΓΩ)
917/05/2024Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 05/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού «OIL COOLER» , Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10)
1017/05/2024Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 04/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Yλικών Α/Φ Τ-6Α, Συγκροτήματος «AIRCRAFT – RUDDER PEDAL», (O/N 243054)
1110/05/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 207596 για την κατασκευή του έργου : Συντήρηση και Αντικατάσταση Λαμπτήρων Ιστών Φωτισμού του Δαπέδου Στάθμευσης Αφων του FOB Ακτίου (ΠΡ-186Ν)
1201/05/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.03/24 της 116ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών Γενικών Επισκευών Συστημάτων Βυθιζόμενου Συρματόσχοινου – ΑΔΑ: 9ΥΘΝ6-ΚΞΥ
1330/04/2024Διακήρυξη υπ’ αριθμό 03/24 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Φέτας ΠΟΠ Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ : ΨΞ706-Ψ9Τ
1426/04/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/24) για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού – ΑΔΑ :91ΨΓ6-8ΝΞ
1526/04/2024Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση 75 στρεμμάτων του χώρου των αποθηκών πυρομαχικών Α/Δ Αγρινίου για κοπή – αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου
1625/04/2024Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 03/24 για την Προμήθεια Νωπών Αποφλοιωμένων Λαχανικών σε Κενό (Vaccum) προς Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας 251ΓΝΑ
1725/04/2024Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 112ΠΜ (υπ’αρίθμ. 01/24) για την Προμήθεια CAD/PAD για την κάλυψη απαιτήσεων σε Α/Φ EMB-135/145 και Ε/Π AS332C1/AB-205 – ΑΔΑ : 68ΓΠ6-1ΞΓ
1820/12/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 37/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Θαλάμου Ασφαλείας (ISOLATOR) Ανεξάρτητων Θέσεων Εργασίας για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας