Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η σελίδα περιλαμβάνει τους ενεργούς διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών: 29 - Τελευταία ενημέρωση: 23/5/2022, 13:10

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
123/05/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 27/22) για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ (ως Επαναληπτικός για τα υλικά που δεν κατακυρώθηκαν με τον Δ.28/21)(ΑΔΑ:60ΦΨ6-Ζ10)
220/05/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 27/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Κυκλοθερμικών Φούρνων Αέρος Ατμού για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
320/05/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 16/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
420/05/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 26/22) για την Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA(ΑΔΑ:ΨΣ5Λ6-ΠΨΨ)
519/05/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 03/22) για την Προμήθεια Ξιφών Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας με Θύσανο και Ιμάντα Ανάρτησης (Συμφωνία – Πλαίσιο) – AΔΑ : 6ΑΣΚ6-0Σ3
617/05/2022Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Δ.02/22 της 111ΠΜ για την Εκμίσθωση Χώρων Α/Δ Αγχιάλου
716/05/2022Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε.
813/05/2022ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΞ ΚΟΠΗ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΟΡΤΟΥ 1.693 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Α/Δ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.07/22) ΜΕ ΑΔΑ: 6Τ7Η6-ΨΞΘ
912/05/2022Δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια των ελεύθερων χώρων του Α/Δ Σέδες.
1010/05/2022Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση για κάθε νόμιμη χρήση, των αποθηκών Νο 1 και Νο 2, του πρώην 2ου ΠΕΚ του ΚΕΔΑ Τυμπακίου Κρήτης.
1109/05/2022Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση γραφείων στο επί της οδού Λυκούργου 9 ακινήτου (Ομόνοια).
1209/05/2022Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Τρίπολης.
1306/05/2022Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 3.313,56 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου.
1406/05/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 22/22) για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ :ΩΜΠΖ6-4ΞΠ
1506/05/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 24/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια PORT Πλαστικού και Συνδετικού Καθετήρα 8F Τύπου CHRONOFLEX για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
1603/05/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 21/22) για την Προμήθεια Αθλητικών Φορμών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ. – ΑΔΑ : ΩΖΡΨ6-ΩΞΨ
1727/04/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 24/22) για τη Μερική Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Infrared Turret FLIR Chlio-S Ε/Π AS332-C1 Super Puma – ΑΔΑ : ΨΨΥΜ6-ΖΘΟ
1826/04/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/22) για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών – Μαθητριών ΣΙ – ΣΜΥΑ – ΑΔΑ : 65ΓΤ6-ΛΣΡ
1921/04/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 113 ΠΜ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Προμήθεια Επτά (7) Ειδών Ανταλλακτικών του Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : 6Ζ3Χ6-ΧΗΖ
2018/04/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 02/22) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού NET MEN SL-24 – ΑΔΑ : Ψ81Ξ6-2Θ8
2115/04/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 23/22) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) – ΑΔΑ : 6ΖΝΜ6-277
2215/04/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 18/22) για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών(ΑΔΑ:61ΒΞ6-ΤΔΕ)
2314/04/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
2408/04/2022Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Υποστέγου Συντήρησης Α/φων στο Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-179Ν)
2507/04/2022Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την “Εν Συνεχεία Υποστήριξη Καθοδηγούμενων Βλημάτων (Κ/Β) VT-1 (MO2) Οπλικού Συστήματος (ΟΣ) CROTALE NG/GR της ΠΑ”(ΑΔΑ:ΨΔΩΓ6-ΡΧΧ)
2618/03/2022Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 14/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ
2702/03/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αρίθμ. 08/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νευροχειρουργικής Κλινικής 251 ΓΝΑ(ΑΔΑ:Ω5ΥΘ6-ΣΤΓ)
2818/01/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 02/22) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 – ΑΔΑ : 6Μ336-989
2914/01/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ : 619Η6-ΖΧΕ

Άλλες επιλογές