Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η τρέχουσα σελίδα περιλαμβάνει τις αναρτήσεις (προκηρύξεις – διαγωνισμούς – μελέτες) που έχουν δημοσιευθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία παραλαβής προσφορών ή η ημερομηνία απο-ανάρτησης.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών 19Τελευταία ενημέρωση 28/11/2023 14:23

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
128/11/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.41/23 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για το Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ
228/11/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Παρασκευασμένων Ειδών Διατροφής Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ:ΨΘ286-ΚΚ2
324/11/2023Σύμβαση Έργου: “Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 135ΣΜ” (135ΣΜ-23-01)
420/11/2023Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης υπ’ αρθμ. 06/23, για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκομιδής Ξυλείας της 117ΠΜ – ΑΔΑ: ΨΤΦΗ6-4ΣΛ
517/11/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 03/23) για την Προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ψηφιακής Βιομηχανικής Ακτινογραφίας (Computed Radiography) Ακτίνων-X (X-RAY) Συμφώνα με την ΠΕΔ-Α-01111 – ΑΔΑ: ΨΕ3Ξ6-ΔΨ0
617/11/2023Ορθή Επανάληψη Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 117ΠΜ» (117ΠΜ-23-01)
716/11/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 39/23) για την   Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων -ΑΔΑ:ΨΡΙ66-ΥΤ0
816/11/2023Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 2.630 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ελευσίνας.
915/11/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια 35 Επιβατικών Οχημάτων Μικτής Χρήσης (VAN) – ΑΔΑ: ΨΝΡΦ6-ΖΑ6
1015/11/2023∆ιακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/23 της 111 ΠΜ για την Αποκομιδή Ξυλείας από χώρους της Μ.Κ. Ραχών
1113/11/2023Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 985 ελαιόδεντρων από τους ελεύθερους χώρους της 204 ΜΓΑΠ (Αυλίδα).
1209/11/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με Ανοιχτή Διαδικασία με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 204326 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-654 στη Περιοχή Στρατωνισμού ΠΒΚ» (Κ- 491Ν)
1307/11/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 37/23) για τηΡαφή Στολών – Πηληκίων – Θερινών Παντελονιών Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών-ΑΔΑ:63ΣΩ6-ΧΜΦ
1407/11/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 38/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (Φάρμακα Πεπτικού) – ΑΔΑ : 9ΛΥΑ6-ΓΓ8
1506/11/2023Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 116ΠΜ» (116ΠΜ-23-01) (ΑΔΑ: ΩΧΑΣ6-ΜΚΓ)
1606/11/2023Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιοχή των Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στα Α/Δ Ν. Αγχιάλου (111ΠΜ) και Τανάγρας (114ΠΜ)» (ΜΟΝ.ΑΤΑ-23-01) (ΑΔΑ: ΨΠΗΗ6-ΒΡ0)
1701/11/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ.28/23 για την Προμήθεια ενός (1) Αναλυτή Κυτταρομετρίας Ροής, για κάλυψη αναγκών του 251 ΓΝΑ
1825/10/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 35/23) για την   Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών προς κάλυψη αναγκών της ΠΑ-ΑΔΑ:ΨΩ736-ΣΑΓ
1915/09/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 28/23) για την Ανάθεση της Εν Συνεχεία Υποστήριξης του Σκάφους, της APU και του Επίγειου Εξοπλισμού Υποστήριξης του Α/Φ G-V S/N 678- ΑΔΑ:ΨΕΣΥ6-Α3Π