Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η σελίδα περιλαμβάνει τους ενεργούς διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών: 11 - Τελευταία ενημέρωση: 24/1/2022, 14:21

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
124/01/2022Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου
218/01/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 02/22) για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Σκάφους των Α/Φ ΕΜΒRAER 135/145 – ΑΔΑ : 6Μ336-989
318/01/2022Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185506 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Όπλισης / Αφόπλισης Εκτινασσόμενου Καθίσματος στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ-247Ε)
418/01/2022Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185514 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Συνεργείου Δομής στην 114 ΠΜ» (ΤΝΓ- 100Ε)
514/01/2022Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 184093 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Κτιρίου Κέντρου Αριστείας Ενοποιημένης Αντιαεροπορικής και Αντιπυραυλικής Άμυνας (ΚΕΑΡ – ΕΝΑΑΑΜ) στον Ναύσταθμο Κρήτης» (Κ-487Ε)
614/01/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Eν Συνεχεία Υποστήριξη (ΕΣΥ) Α/Κ ΑΕ 3007A, Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ : 619Η6-ΖΧΕ
727/12/2021Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 70/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
824/12/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 72/21) για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (Catering) στα Α/Φ VIP της ΠΑ – ΑΔΑ : Ψ03Ξ6-Ω1Η
917/12/2021Προκήρυξη Σύμβασης Έργου: «Κατασκευή Υπαίθριου Υποσταθμού Μ.Τ./Χ.Τ. 120ΠΕΑ» (KΛ-106Ν)
1016/12/2021Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/21 του ΓΕΕΘΑ για την αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: ΩΔΚ46-ΒΞΙ
1129/11/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 65/21) για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ : ΨΟΓΝ6-1ΧΓ

Άλλες επιλογές