Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η σελίδα περιλαμβάνει τους ενεργούς διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών: 24 - Τελευταία ενημέρωση: 27/1/2023, 13:05

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
127/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 09/23) για την Ανάθεση Υπηρεσιών Περιοδικών Επιθεωρήσεων (ΠΕ) Τετραετίας του Α/Φ G-V S/N 678 – ΑΔΑ : Ψ76Κ6-ΥΤΣ
227/01/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Εννέα (9) Συσκευών Ανίχνευσης Θαμμένων Μεταλλικών Μαγνητικών Υλικών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ με ΑΔΑ: ΨΣ746-ΑΡΣ
325/01/2023Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη και Αναβάθμιση RADAR AR-327» – ΑΔΑ : ΩΖΙ76-01Θ
425/01/2023Διενέργεια Τεχνικού Διαλόγου με αντικείμενο την «Προμήθεια Φυσιγγίων 9χ19 mm» – ΑΔΑ : 9ΚΧΗ6-ΧΧΨ
524/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195224 για την κατασκευή του έργου : «Κατασκευή Νέου Δαπέδου Όπλισης – Αφόπλισης Α/Φ στο Α/Δ Καστελίου» (Κ-494Ν)
624/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195223 για την κατασκευή του έργου : «Ανακαίνιση Κτιρίου Μ-744 στο Χώρο Εκτόξευσης ΠΒΚ» (Κ-482Ν)
720/01/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Χειρουργικών Οφθαλμολογικών Επεμβάσεων
818/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 01/23) για την Διακλαδική Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού «Υποκατάστατα Πλάσματος και Παρεντερικά Διαλύματα»-ΑΔΑ:95ΦΨ6-ΦΤΖ
918/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Ειδών Ατομικού Πυροσβεστικού Ιματισμού(υπ’αρίθμ. 07/23) για την Προμήθεια – ΑΔΑ:69ΒΣ6-ΠΑΔ
1013/01/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/23 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού προς Κάλυψη Αναγκών του Εργαστηρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας
1113/01/2023Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 5/23 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Κλιβάνου Ατμού και Πλυντηρίου Χειρουργικών Εργαλείων για Κάλυψη Αναγκών του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
1213/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 02/23) για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού και Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κεντρικών Εξυπηρετητών (SERVER)- ΑΔΑ:9ΟΙΘ6-16Ε
1303/01/2023Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 195194 για την κατασκευή του έργου : «Έλεγχος Αγωγού Καυσίμων Ε.Δ. με τη Χρήση Έξυπνου Ξέστρου (Intelligent Pigging)» (EΚ-452Ν)
1403/01/2023Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 10 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, στην Αθήνα.
1503/01/2023Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 6 γραφείου πέμπτου (5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, στην Αθήνα.
1603/01/2023Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 4 και 5 ενοποιημένων γραφείων πέμπτου (5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α.
1702/01/2023Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 07/22 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 6Η9Ι6-Ο0Ψ
1830/12/2022Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, Αθήνα.
1928/12/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 49/22) για τη Διακλαδική Προμήθεια Συρίγγων – ΑΔΑ : Ψ11Ν6-Α3Ι
2027/12/2022Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 61/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
2127/12/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194860 για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση του 4ου Ορόφου του Κτιρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-976Ε)
2216/12/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 45/22) για την Προμήθεια Βιομηχανικών – Ιατρικών Υγρών και Αερίων και συναφούς Μίσθωσης Δεξαμενών και Φιαλών για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΠΑ-ΑΔΑ:ΨΥΛ36-0ΒΘ
2314/12/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 47/22) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης( Διακλαδική Προμήθεια Αποστείρωσης Υλικού)-ΑΔΑ:ΩΝΕ46-0ΗΥ
2428/11/2022Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 53/22) για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210 – ΑΔΑ : Ψ6ΧΒ6-8ΦΔ

Άλλες επιλογές