Ενεργοί Διαγωνισμοί

Η σελίδα περιλαμβάνει τους ενεργούς διαγωνισμούς που έχουν αναρτηθεί στην παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών: 18 - Τελευταία ενημέρωση: 29/11/2021, 13:14

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
129/11/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 65/21) για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser Femtosecond και Laser Excimer για παθήσεις κερατοειδούς και τη διενέργεια επεμβάσεων αμετρωπιών προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ : ΨΟΓΝ6-1ΧΓ
229/11/2021Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 67/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Ψηφιακού Φορητού Ακτινοσκοπικού Μηχανήματος Γενικής Χρήσης C-ARM με FLAT PANEL του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS
329/11/2021Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 68/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Γαντιών Νιτριλίου Μίας (1) Χρήσης για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
424/11/2021Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση του υποστέγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 1.200τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου.
523/11/2021Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 63/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (ΦΑ) προς Κάλυψη Λειτουργικών Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)(ΑΔΑ:6Τ916-621)
623/11/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 61/21) για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : 6ΤΩΙ6-ΒΡ5
719/11/2021Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση 8,5 στρεμμάτων στις πρώην εγκαταστάσεις πομπών Α/Δ Αγρινίου
818/11/2021Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 65/21 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Ορθοπεδικών Έλξεων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
917/11/2021Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια άνυδρης βρώμης, 1.582,751 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγχιάλου
1010/11/2021Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 60/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Θερινής (ΑΔΑ:9Ω626-73Ζ)
1105/11/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 59/21) για την Προμήθεια Φόρμας Ολόσωμης Χειμερινής – ΑΔΑ : ΩΖΒΦ6-ΡΔ1
1205/11/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 58/21) για την Προμήθεια Μπουφάν Μπλε Τεχνικών (Γραμμής Πτήσης) – ΑΔΑ : 6ΗΕΛ6-Α30
1304/11/2021Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας: «Υπολειπόμενες Εργασίες Νέου Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στην 112ΠΜ (ΑΕΕ: 13/21)» εκτιμώμενης αξίας 35.335,00 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 43.815,40 € (με ΦΠΑ 24%)
1404/11/2021Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 06/21 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: ΩΜ1Λ6-ΟΛΑ
1525/10/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία υπ’αρίθμ. 64/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Σύναψη σύμβασης αποφυγής πρόσκρουσης πτηνών σε περιοχές Α/Δ με τη χρήση RADAR» – ΑΔΑ : ΩΝΥΧ6-ΛΘ4
1618/10/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 55/21) για την Προμήθεια Ψηφιακού Μαστογράφου – Ακτινολογικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ : ΩΓΙΝ6-ΗΒΓ
1715/10/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 56/21) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΩΣΖΕ6-ΡΔΓ
1812/10/2021Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’ αρίθμ. 54/21) για την Προμήθεια Συστήματος Υπερβροχοσκόπησης Πνευμονολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΓΠΗ6-ΩΨ5

Άλλες επιλογές