Ενεργοί Διαγωνισμοί

Πλήθος ενεργών διαγωνισμών: 29 - Τελευταία ενημέρωση: 21/1/2021, 12:37

Α.ΑΗμερομηνίαΤίτλος
121/01/2021Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 1/21 της ΥΠ/ΠΑ με τίτλο: «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»(ΑΔΑ:ΩΥΑ96-2ΑΩ)
221/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/2021 της 115 ΠΜ για την Περιοδική Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων-ΑΔΑ: 64Ρ16-ΧΡΓ
321/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 01/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Τυριού «Φέτα»-ΑΔΑ: 9ΞΜΧ6-ΟΗ8
421/01/2021Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Π.Ε.Ε.) Νο 02/21 της 117 ΠΜ για την Περιοδική Προμήθεια Ελαιολάδου-Αραβοσιτελαίου-ΑΔΑ:ΨΥΘ76-535
520/01/2021Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ- 110Ε)
619/01/2021Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 2/21 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια ειδών κυλικείου προς κάλυψη των απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός νομών Αττικής και Βοιωτίας (ΑΔΑ:Ω8ΨΖ6-Η7Υ)
719/01/2021Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 03/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator-F/S) των Α/Φ-Ε/Π της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΨΛΣΔ6-ΦΝΥ
815/01/2021Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση επαγγελματικής στέγης του δευτέρου (2ου) ορόφου συνολικού εμβαδού 585,65 τ.μ. επί της Οδού Μεσογείων 396, στην Αγία Παρασκευή Αττικής, ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).
914/01/2021Προκήρυξη 3/ΔΑΕ/2020 « Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ » (Τ-110Ε) ΑΔΑΜ:21PROC007996992 2021-01-12 ΑΔΑ:ΨΒΕΦ6-1Ι0
1014/01/2021Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 05/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Τριάντα (30) Πετρελαιοκίνητων Επιβατικών Οχημάτων, Μικτής Χρήσης, Ωφέλιμου Φορτίου πεντακοσίων (500) κιλών, κυβισμού έως 1600 cc, προς Κάλυψη Υπηρεσιακών Αναγκών της ΠΑ» – ΑΔΑ : ΩΔΤΙ6-ΟΥΟ
1113/01/2021Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 04/21 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Είκοσι Έξι (26) Μικρολεωφορείων 11 έως 14 Θέσεων προς Κάλυψη Αναγκών ΠΑ» – ΑΔΑ : ΨΕΑ96-ΓΛΘ
1231/12/2020Απόφαση Ματαίωσης & Επανάληψης Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.09/2020) για την Προμήθεια Εξοπλισμού Πιστοποίησης ΑΔΑ: 9ΖΗΧ6-ΜΓΟ
1329/12/2020Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 47/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Νωπών Κρεάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων της ΠΑ εντός των Νομών Αττικής και Βοιωτίας» – ΑΔΑ : 6ΝΦ26-90Λ
1428/12/2020Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 78,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).
1528/12/2020Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση του υπ’ αριθμόν 10 γραφείου εβδόμου (7ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27A στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 130,46 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).
1624/12/2020Ανοιχτός δημόσιος ηλεκτρονικός πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ για τη μίσθωση ως επαγγελματικής στέγης των υπ’αριθ. 4 και 5 ενοποιημένων γραφείων του πέμπτου (5ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α στην Αθήνα, συνολικής επιφάνειας 227,10 τ.μ., ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).
1724/12/2020Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου
1822/12/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/2020) για την Προμήθεια Αερίου Ηλίου προς Κάλυψη Αναγκών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 69ΜΒ6-6ΦΑ
1922/12/2020Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.07/2020) για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Χώρων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ)- ΑΔΑ : 6Χ1Φ6-4Μ0
2022/12/2020Διαγωνισμός Έργου “Αποπεράτωση Ημιτελούς Πολυκατοικίας Π-11 στην 110ΠΜ (110ΠΜ-20-02)” ΑΔΑ: ΨΚΚΒ6-39Ο
2122/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 08/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Κεραιών και Συναφούς Εξοπλισμού Μέτρησης Ραδιοσυχνοτήτων Τηλεχειρισμού Radar-ΑΔΑ:ΕΒΓΦ6-1ΩΦ
2222/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. Δ.07/2020 του ΕΤΗΜ,για την Προμήθεια Κέντρου Κατασκευής 3D-ΑΔΑ: 6Ε216-Π2Φ
2322/12/2020Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ Δ.06/2020 του ΕΤΗΜ, για την Προμήθεια Φορητής Συσκευής Ανάλυσης Ραδιοσυχνοτήτων και Δικτυωμάτων Τηλεχειρισμού Radar -ΑΔΑ:ΡΒΕΑ6-Ξ3Μ
2411/12/2020Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 42/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Μπουφάν Μπλέ Στρατιωτικού Προσωπικού» – ΑΔΑ : Ω2ΨΖ6-1ΓΞ
2509/12/2020Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 44/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Στρατιωτικά Εργαζόμενων Σκύλων (ΣΕΣ) των Τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) – ΑΔΑ : 6ΕΨΧ6-ΙΙΦ
2609/12/2020Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ υπ΄αριθμ. Δ.45/20 για την “Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) του Ν. Αττικής (251 ΓΝΑ, ΝΝΑ, ΝΝΠ και 401ΓΣΝΑ)”-ΑΔΑ:6ΤΣ56-Χ10
2707/12/2020Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 41/20 της ΥΠ/ΠΑ για την Αναβάθμιση και εν Συνεχεία Υποστήριξη Εξοπλισμού Ελέγχου Απόδοσης RADAR (RASS-S4) – ΑΔΑ: 66ΡΝ6-Δ2Δ
2825/11/2020Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 43/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Προμήθεια Ενός (1) Οχήματος Διάσωσης και Πυρόσβεσης προς Κάλυψη Αναγκών Π.Α.» – ΑΔΑ : ΩΨΝΣ6-8ΗΔ
2920/11/2020Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 40/20 της ΥΠ/ΠΑ για την «Εργοστασιακή Συντήρηση (ΕΣ) Δύο (2) τεμαχίων Υλικού NSN 6120-01-529-1340, P/N 4504066Β, AUXILIARY POWER UNIT (APU), Α/Φ C-27J» – ΑΔΑ : Ω9ΚΘ6-ΥΣΝ

 

Άλλες επιλογές