Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση έκτασης 520τμ, εντός του Α/Δ Ηρακλείου, για την εγκατάσταση λυόμενου μεταλλικού υποστέγου

Ανακοινώνεται ότι την 12.05.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση έκτασης 520τμ, εντός του Α/Δ Ηρακλείου, για την εγκατάσταση λυόμενου μεταλλικού υποστέγου, για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/05/2021