Διενέργεια Eπαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/21) του 201ΚΕΦΑ για την Γενική Επισκευή Tριών (3) Τεμαχίων Υλικού «GENER 400A/28 PUL», Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την γενική επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «GENER 400A/28 PUL», κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ EMB-135LR (Ο/Ν: 20EE21).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/03/2021