Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.70/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τριών (3) τεμαχίων υλικού «TORQUE ARM-MLG», Συγκροτήματος «LANDING GEAR», Α/Φ CL-215 (O/N 193550)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικού «TORQUE ARM-MLG», Συγκροτήματος «Landing Gear (32)», Α/Φ CL-215 (O/N 193550), CPV: 34731000-0.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/11/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/11/2020