Παράταση Διενέργειας Διαγωνισμού 8/19 Μ.ΓΕΑ – ΑΔΑ: 7ΜΟΗ6-ΨΞΧ

15/03/2019Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της Μ.ΓΕΑ, 8/19 (Προμήθεια Κατεψυγμένης Ζύμης – Σφολιατοειδών), για την Πέμπτη, 21 Μαρ 19, ώρα 14:00. Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η Παρασκευή, 22 Μαρ 19, ώρα 09:00 πμ.   Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΜΟΗ6-ΨΞΧ Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2019Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: … Διαβάστε περισσότερα “Παράταση Διενέργειας Διαγωνισμού 8/19 Μ.ΓΕΑ – ΑΔΑ: 7ΜΟΗ6-ΨΞΧ”

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της Μ.ΓΕΑ, 8/19 (Προμήθεια Κατεψυγμένης Ζύμης – Σφολιατοειδών), για την Πέμπτη, 21 Μαρ 19, ώρα 14:00. Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η Παρασκευή, 22 Μαρ 19, ώρα 09:00 πμ.
 
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΜΟΗ6-ΨΞΧ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 15/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/03/2019