Σύμβαση Έργου: «Κατασκευή οικήματος διαμονής προσωπικού στην Κάρπαθο» (ΚΑΡ-22-01)

Αναρτάται η μελέτη του έργου «Κατασκευή οικήματος διαμονής προσωπικού στην Κάρπαθο» (ΚΑΡ-22-01), προϋπολογισμού 1.1οο.οοο ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4412/16.

ΚΑΡ-22-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 12/12/2022