Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγματεύσεων Δ.01/22 της 111ΠΜ Εκμίσθωσης 240 Ελαιόδεντρων Α/Δ Αγχιάλου και 1.325 Ελαιόδεντρων 3ου ΠΕΚ

Η 111ΠΜ προκηρύσσει διαπραγματεύσεις με έγγραφες ανοικτές προσφορές, οι  οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές προσφορές των διαγωνιζόμενων για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 240 ελαιόδεντρων του Α/Δ Αγχιάλου και 1.325 ελαιόδεντρων του 3ου ΠΕΚ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 24/03/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/04/2022