Προκήρυξη Δεκαπέντε (15) Θέσεων Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) στην ΠA (ΑΔΑ: 6ΩΝΝ6-ΠΦ0)

Με απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσονται δεκαπέντε (15) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για χρονική περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/11/2021