Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση 8,5 στρεμμάτων στις πρώην εγκαταστάσεις πομπών Α/Δ Αγρινίου

Ανακοινώνεται ότι την 13-12-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (΄Αραξος), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση 8,5 στρεμμάτων στις πρώην εγκαταστάσεις πομπών Α/Δ Αγρινίου για εποχιακό βοσκότοπο ή εκτροφή ζώων, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από 22-02-2022 έως 21-02-2027.

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/11/2021
Τελευταία τροποποίηση: 19/11/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/12/2021