Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας

Ανακοινώνεται η διεξαγωγή δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού προς εκμίσθωση των κατωτέρων εκτάσεων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας :
α. Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., και
β. Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ.
γ. ‘Ολων των χώρων εντός του άνω Αεροδρομίου (Α/Δ) (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές
κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην,
όμως, αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε  τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (υπό τους περιορισμούς των Όρων του Διαγωνισμού).

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/07/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/07/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/09/2021