Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Διεθνούς Νατοϊκού Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Απόκτηση και Εγκατάσταση Νέου IFF στο Radar Τραοπίδας του ΠΒΚ» (Κ-483Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει με διεθνή μειοδοτικό Νατοϊκό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Απόκτηση και Εγκατάσταση Νέου IFF στο Radar Τραοπίδας του ΠΒΚ» (Κ-483Ν) , προϋπολογισμού 1.376.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 28/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/08/2021