Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.35/2021), του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «TAIL ROTOR BLADE», Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N 20EC50)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή τριών (3) τεμαχίων υλικού «TAIL ROTOR BLADE», κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (O/N 20EC50), CPV: 50212000-4.

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/06/2021