Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 04/21 της 114ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής – Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114 ΠΜ – ΑΔΑ: 6ΜΠΨ6-ΜΗ2

Η 114ΠΜ προκηρύσσει Πρόχειρο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπήςαποκομιδής αυτοφυούς χόρτου ΜονάδοςΗ εκτιμώμενη έκταση στην οποία φύεται το εν λόγω χόρτο ανέρχεται σε εξακόσια δέκα (610) στρέμματα περίπου και η κοπήαποκομιδή θα γίνει εφάπαξ (μία φορά).

ΑΔΑ: 6ΜΠΨ6-ΜΗ2

ΑΔΑΜ: 21PROC008490559

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%96%CE%96%CE%9A6-1%CE%97%CE%A9

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 21/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/05/2021