Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων Α/Δ Αράξου

Ανακοινώνεται ότι την 27.05.2021 ημέρα Πέμπτη (΄Ωρα 11:00 πμ), θα διενεργηθεί στα γραφεία της 116 ΠΜ (‘Αραξος) δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 48 στρεμμάτων ελευθέρων χώρων Α/Δ Αράξου, για χρονικό διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 30/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/05/2021