Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.357,51 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας

Ανακοινώνεται ότι την 13.05.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 117 ΠΜ (Ανδραβίδα Ηλείας), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 1.357,51 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/05/2021