Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 29/2021) του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή (REPAIR) Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», Συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την επισκευή (repair) τριών (3) τεμαχίων υλικού «ELECTRONIC DISPLAY», συγκροτήματος «NAVIGATION (34)» κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ Τ-6Α (O/N 21EG08).

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/04/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/04/2021