Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/21, του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Είδους “Παντόφλες Πλαστικές”

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προμήθειας του είδους θέματος, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 19-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΕ 2-21 ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ 19-02-2021 (10:00)

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/02/2021