Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στη Διασπορά της 120ΠΕΑ » (ΚΛ-105E)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΕ) ανακοινώνει την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Διώροφου Οικήματος Διαμονής Προσωπικού στη Διασπορά της 120ΠΕΑ» (ΚΛ-105E), η οποία θα διενεργηθεί στις 16 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο
γραφείο 116 της ΔΑΕ.

2021-02-05_Φ.916_ΑΔ.230_Σ.56_Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου_S

 

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/03/2021