Δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 580 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας

Ανακοινώνεται  ότι την 25-02-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 117 ΠΜ (Ανδραβίδα-Ηλείας), δημόσιος  επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 580 ελαιοδέντρων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Ανδραβίδας, για χρονικό διάστημα από 01.02.2021 έως 31.01.2025, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 08/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/02/2021