Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Κατασκευή Οικημάτων Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ- 110Ε)

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (Δ.Α.Ε.) ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 02 Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ, με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Οικημάτων
Διαμονής Προσωπικού στην 123ΣΤΕ» (Τ-110Ε).

2021-01-19_Φ.916_ΑΔ.105_Σ.21_Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου Τ-110Ε_signed

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/01/2021
Τελευταία τροποποίηση: 20/01/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2021