ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 33/20 Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ με τίτλο: «Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α»(ΑΔΑ:6ΥΨ06-ΥΩΦ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτό  Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την ” Προμήθεια Νωπών Κρεατοσκευασμάτων προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων Π.Α” προϋπολογισθείσας αξίας 463.362,83 € (σε βάθος διετίας) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  0,13468 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ :6ΥΨ06-ΥΩΦ

Διακήρυξη Δ.33_20

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/10/2020
Τελευταία τροποποίηση: 15/10/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/11/2020