Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/20 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού και Εμβολίων

Το 201 ΚΕΦΑ προσκαλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της προµήθειας  “Κτηνιατρικού υλικού και εμβολίων”, για την υποβολή προσφοράς μέχρι την 01-10-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3_20 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 24/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/10/2020