Δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 74,4 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους ΔΑΚ και 569 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Κοζάνης

Ανακοινώνεται ότι την 14-09-2020 ημέρα Δευτέρα, θα διενεργηθούν στα
γραφεία της ΔΟΥ/ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ (Αεροπορική Βάση Λάρισας), δύο δημόσιοι
επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα
συνεχισθούν με προφορικές για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια :
α. 74,4 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους ΔΑΚ (΄Ωρα Δγσμού
10.00), και
β. 569 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Κοζάνης
(΄Ωρα Δγσμού 12.00),
για χρονικό διάστημα από 01-09-2020 μέχρι 31-08-2024, που θα μπορεί να
παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του κάθε μισθωτή και έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/08/2020
Τελευταία τροποποίηση: 27/08/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/09/2020