Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/2020) για την Προμήθεια σε Νωπά Ψάρια_- Κατεψυγμένα Ψάρια και Θαλασσινά για Κάλυψη Αναγκών της 112ΠΜ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.08/2020) για την Προμήθεια σε Νωπά Ψάρια – Κατεψυγμένα Ψάρια και Θαλασσινά για Κάλυψη Αναγκών της 112ΠΜ.

Επισήμανση: Σε συνέχεια σχετικής ερώτησης από συμμετέχοντα προμηθευτή, αναφέρουμε διευκρινηστικά για την κατηγορία ειδών Β της Διακήρυξης Δ.8/20, ότι οι προμηθευτές δεν ζητείται να καταθέσουν προσφορά για το είδος “μυλοκόπι”, γι΄αυτό και το εν λόγω είδος δεν συμπεριλαμβάνεται στην προϋπολογιστική αξία του διαγωνισμού.

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕ ΑΔΑ: 67ΧΙ6-ΛΥ4

http://diavgeia.gov.gr/decision/view/67ΧΙ6-ΛΥ4

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/07/2020