Διακήρυξη υπ΄ αριθμ. 17.1/20 (ως επαναπροκήρυξη του Δ.17/20)Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς Κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ»-ΑΔΑ:ΩΚΗΥ6-Θ4Β

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει Ανοικτή Επαναληπτική διαδικασία   ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών για την “Προμήθεια Νωπών Οπωροκηπευτικών και Νωπής Αποφλοιωμένης Πατάτας προς κάλυψη των Απαιτήσεων των Μονάδων ΠΑ.” προϋπολογισθείσας αξίας 719.230,31 € (σε βάθος διετίας) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων  0,13468 % και του αναλογούντος  ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 17/07/2020
Τελευταία τροποποίηση: 17/07/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/08/2020