Διακήρυξη Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού της ΥΠ.Ε.Π.Α. για την κατασκευή του έργου : «Διακίνηση Πληροφοριών Στόχων των Radar ΣΑΕ σε Πρωτόκολλο AWCIES» (Δ-970Ν)

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει με διεθνή μειοδοτικό Νατοϊκό διαγωνισμό την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Διακίνηση Πληροφοριών Στόχων των Radar ΣΑΕ σε Πρωτόκολλο AWCIES» (Δ-970Ν) , προϋπολογισμού 4.210.000,00 ΕΥΡΩ, που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς οδηγίας AC/4-D/2261 (1996 Edition) του ΝΑΤΟ και συμπληρωματικά του Ν. 4412/16. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/05/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/05/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/06/2020