Προκήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως Ισογείου Καταστήματος Ιδιοκτησίας ΜΤΑ επί της Οδού Συγγρού 350 Καλλιθέα

Ο διαγωνισμός αυτός αφορά στην εκμίσθωση ως επαγγελματικής στέγης του ισογείου καταστήματος επί της οδού Συγγρού 350, Καλλιθέα, συνολικού εμβαδού 527,36 τ.μ. (εκ των οποίων τα 355,09 τ.μ. βρίσκονται στο ισόγειο κατάστημα και τα 172,27 τ.μ. στο πατάρι) ιδιοκτησίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας».

Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 64ΑΛ6-1ΘΦ

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 09/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/04/2020