Απόφαση Μετάθεσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5/2020 της Μ.ΓΕΑ-για την Εκμίσθωση Χώρου Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου – ΑΔΑ: ΩΑΦΧ6-ΟΙΙ

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 5/2020 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκμίσθωση Χώρου Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Στεγνοκαθαριστηρίου, έως τη Δευτέρα, 06 Απρ 20 και ώρα 14:00.

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑΦΧ6-ΟΙΙ

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2020
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/04/2020