Πρόσκληση για την Υποβολή Προσφορών για τον Καθαρισμό των Χώρων του Κτηρίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας

Στο πλαίσιο έρευνας αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) δέχεται προσφορές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων, με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ταμείου επί της οδού Ακαδημίας 27 – Αθήνα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 13/03/2020