Δημόσιος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) κτιρίων, που βρίσκονται εντός του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικοί χώροι.

Ανακοινώνεται ότι την 04.03.2020 ημέρα Tετάρτη και ώρα 11:00’πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, δημόσιος επαναληπτικός πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) κτιρίων, που βρίσκονται εντός του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικοί χώροι, για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών από υπογραφής των συμβάσεων, που θα μπορούν να παραταθούν για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του κάθε μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/02/2020
Τελευταία τροποποίηση: 11/02/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2020