Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.03/20) της Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας Στρατοπέδου ΑΤΑ- ΑΔΑ: ΨΓ4Ρ6-084

Η Δ.Ο.Υ. Α/Β Λάρισας προκηρύσσει συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Προμηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την άπαξ κοπή – αποκομιδή ξυλείας δέντρων (σε ποσοστό 35% πεύκο και 65% ακακία και λεύκα) που βρίσκονται στο χώρο του Στρατοπέδου του ΑΤΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΓ4Ρ6-084

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 30/01/2020
Τελευταία τροποποίηση: 30/01/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 11/02/2020