Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/19 της 112ΠΜ για την Προμήθεια Ελαιολιπαντικών MINERAL OIL SAE GRADE 60

H 112 Π.Μ. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό θέματος

Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/06/2019
Τελευταία τροποποίηση: 03/06/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/06/2019