Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, εντός του χώρου της ΠΑ ευθύνης της 133 ΣΜ, στο όρος ‘Εδερι του Δήμου Γουβών του Νομού Ηρακλείου.

Ανακοινώνεται ότι την 15.05.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ, θα διενεργηθεί  στα γραφεία της 133 ΣΜ (Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση κτιρίου εμβαδού 50τμ ως αποθηκευτικού χώρου, εντός του χώρου της ΠΑ ευθύνης της 133 ΣΜ, στο όρος ‘Εδερι του Δήμου Γουβών του Νομού Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/05/2019