Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 04/19 της 116 ΠΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους (Α/Δ Αγρινίου) με ΑΔΑ: ΩΡ4Δ6-ΛΨΕ

02/04/2019H 116 ΠΜ προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακόσιων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 04/19 της 116 ΠΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελευθέρους Χώρους (Α/Δ Αγρινίου) με ΑΔΑ: ΩΡ4Δ6-ΛΨΕ”

H 116 ΠΜ προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και με δικαίωμα συνέχισης με προφορικές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει μόνο της τιμής, για την ανάδειξη πλειοδότη που θα αναλάβει έναντι μισθώματος την άπαξ κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου έκτασης οκτακόσιων στρεμμάτων (800 στρ) από ελεύθερους χώρους του Α/Δ Αγρίνιου.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΡ4Δ6-ΛΨΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 02/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/04/2019