Διαγωνισμός Έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρόσβεσης – Κατάσβεσης Εθνικού ARS στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-18-01) – ΑΔΑ: Ψ99Α6-ΒΤ8

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσει διαγωνισμό έργου «Εγκατάσταση Συστημάτων Πυρόσβεσης – Κατάσβεσης Εθνικού ARS στην 110ΠΜ» (110ΠΜ-18-01) με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστού έκπτωσης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/09/2018
Τελευταία τροποποίηση: 27/09/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/10/2018