Ματαίωση Δημόσιου Διαγωνισμού του ΜΤΑ για την Εκμίσθωση Ελεύθερων Χώρων Α/Δ Αμυγδαλεώνα

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 07/06/2018