ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/18 ΤΗΣ 112ΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΟΜ. ΠΤΗΣΕΩΝ A/Φ ΕΜΒ-135

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 01/18 ΤΗΣ 112ΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΟΜ. ΠΤΗΣΕΩΝ A/Φ ΕΜΒ-135
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 20/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/04/2018