Διενέργεια Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση 108 στρεμμάτων Ε/Χ Α/Δ Τρίπολης

Ανακοινώνεται ότι την 25.04.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία της 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 108 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων του Α/Δ Τρίπολης.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 26/04/2018