Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ για την Αεροπορική Μεταφορά Υλικών της ΠΑ από και προς Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ, τον Καναδά καθώς και εντός αυτών – ΑΔΑ : Ω05Ω6-8ΒΟ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί δημόσια διαβούλευση για την αεροπορική μεταφορά υλικών της ΠΑ από και προς χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ, τον Καναδά καθώς και εντός αυτών.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια : Ω05Ω6-8ΒΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/10/2017
Τελευταία τροποποίηση: 13/10/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/11/2017