Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 59/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών CAD PAD Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΨΟΡΘ6-9ΨΞ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 59/17, για την Προμήθεια Υλικών CAD PAD Κάλυψης Απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΡΘ6-9ΨΞ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2017