Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Οδοντιατρικά Υλικά 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΤΘ86-4ΧΨ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Οδοντιατρικά Υλικά 251ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΘ86-4ΧΨ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 05/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2017