Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/2017 της 133ΣΜ, για την κοπή-αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου – ΑΔΑ: 64Ι86-ΜΟ7

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 3/2017 της 133ΣΜ, για την κοπή-αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64Ι86-ΜΟ7

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 31/05/2017