Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 31/17 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Διάσωσης–Εξοπλισμού Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν :163069-173009) – ΑΔΑ: 6ΑΧΖ6-Θ6Τ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει το Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’ αρίθμ. 31/17 για την Προμήθεια Υλικών Διάσωσης – Εξοπλισμού Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν :163069-173009).
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΧΖ6-Θ6Τ

Ημερομηνία ανάρτησης: 12/05/2017
Τελευταία τροποποίηση: 12/05/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/05/2017