Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 18/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου (Ο/Ν 173015) – ΑΔΑ: 7Ζ526-939

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 18/17 για την Προμήθεια Φίλτρων Αεροπορικού Καυσίμου (Ο/Ν 173015)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ζ526-939

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2017