Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/17) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – 110ΠΜ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ) – ΑΔΑ: 6Π576-ΗΒΡ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.6/17) για την Ανάδειξη Αναδόχου Καθαρισμού Χώρων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – 110ΠΜ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ)
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Π576-ΗΒΡ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 26/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/05/2017