Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπ’ αριθμόν 21/17 του 201 ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού – ΑΔΑ: 650Ψ6-ΝΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, υπ’ αριθμόν 21/17, για την Προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 650Ψ6-ΝΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/04/2017
Τελευταία τροποποίηση: 24/04/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/05/2017